Vårt Guds-Själv via Ute Posegga-Rudel, 8 augusti

Atlantis

Vårt Guds-Själv via Ute Posegga-Rudel: Den Rena Sanningen om Er Varelse

Mina Älskade!

Världen är spegeln som Jag Speglar med Perfekt Ljus.

Illusion: reflektionen av färger i spegelrummet. Hur många speglar har NI i ert liv?

Om ni trancenderar alla färger in i Mig, kvarstår den Enda Strålande Kärleken.

Ni upplever många speglar. Speglarna eller era känslor, speglarna av era fantasier, världarna – höga och låga, stora världar och subtila världar, ljudvärldar. Tunga och matta färger och strålande färger som tar andan ur er.

Ni: fångade i synen från miljoner Kaleidoskop, föreställer er att de är sanna. Mäter den geometriska storleken och proportionerna i er värld, med måttet av ert linjära sinne.

Er hjärnas underverk: produktionen av vissa kemikalier som firar skapelse efter skapelse. Oändliga världar och dimensioner, reflekterar varandra i kaskader utan slut.

Var och en kan fira om de verkar vara nya höjdpunkter för er upplevelse, eller undgå dem, om ni blir uttråkade av att de upprepas.

Vad ni vet och räknar med er hjärna blir snart källan till lidande, efter ni utforskat de tillräckligt. Ni försöker alltid igen, och hoppas på att uppleva uppnådd perfektion: mer speglar, berusade av deras färger och ljud, explosioner av upprymdhet, åter och åter igen.

Speglar i Ljuset eller i Mörkret: Grader av lidande. Det betyder inget egentligen.

Sann Renhet sker när ni drar alla dessa dimensionella Fata Morganain i Mig,  in i Mina gränslösa skyar av dagens och nattens ohörda klarhet.

Detta är bara början. Jag är utan fläckar och bara i Mig kan man se alla dessa världar för vad de verkligen är, för Bara jag återställer den Rena Sanningen av Er Varelse som alltid Har Varit Jag.

Jag Är ingen briljans, jag Är inte Tusen Solar. Jag är en Singulär Entitet, Mitt Trancendentala Ljus över alla ljus Skiner bortom högt och lågt. Bara Jag Är Uppfriskande, Jag Är inte varm och jag är inte kall, även om jag Är djupet av den varma strömmen av ert hjärta och den kylande beröringen som smeker intensiteten av den orubbliga och omutliga stillheten av ert medvetande, expanderat till evighet.

Jag Är utan attribut. Det oändliga Rummet som jag visar och kan inte kännas till, gör att alla världar försvinner samtidigt och Bara jag finns kvar: Speglarna och färgerna och ljuden dunstar bort in i Mig.

Ni: Fria, absolut! Som Jag. Av skönhet som är Orörd, andlös och tidlös och Sublim bortom er fantasi någonsin.

När ni plötsligt Känner Mig, Jag Är Åtgången av era små eldar som brinner i era sinnen och i era världsliga önskningar som distraherar er bort från Verkligheten som Alltid Är Närvarande med den Chockerade Kraften av Gudomlighet.

När jag så Konsumerar er, glömmer ni era distraktorer, och era små nöjen, drama som ni konstant söker för att underhålla er, för att känna vad ni kallar ”liv”.

Den stora Mayas Natt som förtrollade er till separation från mig är över, och allt ni Vet är Jag, även i alla Mina Uppenbarelser. Då är världen Bara Jag om den fortfarande framträder.

Er kropp full av Mig, av Min Strålglans, Min Glädje. Kärlek.

Detta Är: Mitt Gudomliga Liv. Nu och Alltid.

Jag Är ert Guds-Själv!

Meddelandet framfört av Ute

“Our God-Self: The Pure Truth of Your Being,” channeled by Ute Posegga-Rudel, August 9, 2016, at http://radiantlyhappy.blogspot.com/2016/08/our-god-self-pure-truth-of-your-being.html

Source Link: Ute Posegga-Rudel Messages from the Realms of Light

Copyright© 2016. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com Please post your comments on my blog so that I can be aware of them. Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

You may also like...