Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 10:e augusti

Teamet

Ett budskap till Era Själar, 10:e augusti 2016

Älskade Ni,

Det är med stor glädje som vi välkomnar er idag! Mitt i det vissa av er upplever som en tid av stor förtvivlan, osäkerhet, och även tvivel angående er kollektiva framtid, vill vi berätta för er att ni kommer att uppleva en stor förändring, till det bättre. Kom ihåg att det alltid är som mörkast före gryningen, och Vattumannens Tid är mitt i gryningen. Under tiden kommer det att finnas fickor av mörker runt om i världen, som gryningen kommer att visa, för att utöka era medvetanden. Som vi sa i vår senaste transmission, kommer saker och ting att se väldigt annorlunda ut, inom några månader. Vi påminner er om att ni alltid har fler alternativ att välja mellan, i alla situationer, mer än de flesta av er anser sig ha. Det gäller i era egna liv, såväl som i det stora. Er medvetenhet kommer att skifta från vad det verkar vara, till det som faktiskt är. Denna förändring har ägt rum under en längre tid, men kommer att kristalliseras mer och mer, eftersom mycket av det som inte tjänar er avtar, och sanningen om vilka ni är blir mer och mer uppenbar. En del i detta mycket betydande skifte är att ni kommer att bli mer hjärtcentrerade, eller som vi brukar säga, hjärtklokare.

När ni gör hjärtbaserade val, är de i sig klokare än den mentala gestaltningen som får er att komma fram till någon slutsats som baserats på indicier och ofullständig information. Ert hjärta är det kraftfullaste organet i systemet, och påverkar ert medvetande mer än ni tror. Om det vore på annat sätt, hur skulle de intellektuella i världen bli medvetna? Hjärtat är ett komplicerat organ, som kan informera er om det som finns för ert högsta bästa, om ni tillåter det. De flesta av er har tränats/ uppfostrats på ett sätt som dämpar hjärtats förmåga att vägleda er. Många av er har kunnat vända detta tillstånd, och blivit hjärtcentrerade igen. Verklig hjärtcentrering innebär, att låta er intuition utvecklas till den grad, att ni helt och fullt litar på att ni blir vägledda till det som är ert högsta goda. Om ni får en blixt av rädsla i någon situation, är det inte intuition. Intuitionen är kärleksbaserad och har ingenting med rädsla att göra. Om rädsla dyker upp, kommer den inte från hjärtat. Det är omöjligt. Hjärtat känner ingen rädsla. Så gläds med vetskapen om att ni går mot mer och mer hjärtcentrering, som tar er längre och längre bort från rädslan. De av er som är rädda för tillståndet i världen just nu, frukta inte! Förändringarna kommer snabbt, och de kommer att ge er bra bevis på att rädslan är en illusion. Alla som är involverade med att stödja denna illusion, förlorar kraften genom att den större medvetenheten växer sig kraftfullare för varje dag. Så var inte rädda för att de nuvarande dramerna kommer att leda till något annat än total frihet för hela mänskligheten. Vi har många gånger sagt, att det kommer att bli värre innan det blir bättre. Ni upplever det just nu. Om ni ger stöd till de saker som ni fruktar, genom uppmärksamhet, genom att prata om det, då ger ni näring till rädslan. Så enkelt är det.

Vi vill påminna er om att kultivera trädgården i ert hjärta. Fokusera er tid och uppmärksamhet på de saker som ger er glädje. Umgås med nära och kära eller prata med dem, om ni inte fysiskt kan närvara. Vi menar både de som bor på annan ort och de som har lämnat jorden, men mycket väl kan vara i samma rum med ni. Om ni älskade dem, kan energin i er kärlek dra dem till er. Vi vill också att ni ska veta, att precis som rädsla, kan eventuella lägre känslor hålla er från ert hjärtas centrering. Därför, om ni vill kommunicera med era avlidna nära och kära, eller helt enkelt känna deras närvaro och veta att de är med er, gör ert bästa för att tänka på dem med glädje. Kom ihåg de goda tiderna och släpp de dåliga. Om ni vill säga något, som ni inte kunde säga till dem medan de levde, berätta nu. Det spelar ingen roll om ni säger det högt eller bara inom er, som en djup tanke, eller en bön till dem eller till universum. Om ni känner att ni behöver rättfärdiga er, förtydliga något, be om förlåtelse, vad det än är, bara göra det. Och sedan gör ert bästa för att låta det passera med vetskapen om att de befinner sig på en plats där de kan ta emot sanningen av vad ni har att säga, mycket mer än de kunde när de levde. I de flesta fall kommer det att bli lättare för er att få kontakt med avlidna nära och kära framöver, än det någonsin varit tidigare. Det kommer att bli förändringar så att ni kan uppleva det ni tidigare bara kunnat önska, med era avlidna nära och kära. Man kan säga att det blir lättare att få tillgång till dem. När ni blir mer och mer hjärtcentrerade och mindre rädslobaserade, kommer ni att ha erfarenhet genom att veta så mycket mer, än ni för närvarande tillåter er själv att veta.

Vi vill påminna er om att också spendera mer och mer tid i naturen, eftersom det är ett utmärkt sätt att omfamna er hjärtcentrering. Ni kan mycket lättare ansluta er till hjärtats visdom i naturen än på andra ställen. Tänk på det som: naturen kopplar er djupare till er sanna natur. Ju mer tid ni tillbringar i naturen, desto bättre. När ni ansluter till naturens värld, blir det så mycket lättare för er att ta kontakt med ert eget hjärtas visdom och att vara i flödet av det som finns i ert eget högsta goda. I det vanliga livet finns det så många saker som tar bort er från hjärtcentreringen. Tacksamhet, kära ni, för naturen, utan teknik, genom att sjunga, dansa, spela, röra på sig för att öka energin, och att andas djupt, alla är utmärkta sätt för att bli mer hjärtcentrerade och komma närmare er gudomliga potential.

Det finns ingenting i hela universum som kan hålla er ifrån er gudomliga potential, när denna stora förändring är klar. Det finns ingen som kan begränsa er. Ni är självständiga varelser, Kära Ni, och vi förväntar oss att ni kraftigt ökar medvetenheten om er suveränitet. Vi älskar er outsägligt.

 

Och så är det.

Kollektivet av guider

 

Översättning Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

Du gillar kanske också...