Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 15 september 2020

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 15 september 2020

 

Jag är Judas och idag ska vi prata om medvetenheten på Jorden. Jordens medvetenhet har höjts. Den släpper allt mer mörker och det är det som ni få erfara nu på olika sätt, bland annat genom jordskred och tsunamis. En följd av detta blir att mänsklighetens medvetande höjs. Det mänskliga kollektivet släpper också ut en hel del mörker, som ni nu kan erfara lite varstans på Jorden. Den högre medvetenheten gör er uppmärksamma på ljuset och mörkret på samma gång. Ni ser nu vad ljuset vill tala om för er, ni ser vart Jorden är på väg. I den högre medvetenhetens ljus blir vägen klar men i den lägre mevetenhetens ljus så är bilden väldigt grumlad och för en del så blir det ytterst förvirrat.

De som är vakna arbetar sig fram mot ljuset på olika sätt. Deras intention är att bringa ned mer ljus till sig själva och Jorden. De förvirrade står kvar och vet inte riktigt åt vilket håll de ska gå, vem eller vad de ska tro på. De behöver råd så att de kan gå inom sig själva, för att finna sin egen vägledning. Ingen människa kan gå någon annans väg, de kan bara uppmuntra till sökande av ett högre syfte, ett syfte som gäller de själva såväl som hela mänskligheten. Det är när ni förenar er i ett sant och kärleksfullt broder- och systerskap som ni för er värld framåt mot högre höjder av ljus och kärlek. Det är i mötet med andra människor som ni visar vägen och vägen som ni påvisar är beroende av er egen medvetenhet. Växandet sker inom er för att sedan stråla utåt.

Utvecklingen sker hela tiden i etapper, för att sedan befästas och manifesteras innan nästa steg kan tas. Det är de trappstegen vi hänvisar till i dessa meddelanden. Ett trappsteg är ett steg upp i högre medvetenhet. Innan ett nytt steg kan tas så måste det införlivas i personligheten och i era handlingar. Ni är och lever nu i den medvetenhet som ni har uppnått. Det är denna resa som har intensifierats på Jorden under de sista århundradena. Trappan blir allt smalare och stegen allt mindre. Det kan vara svårt att hänga med i den takt som medvetenheten nu höjs på Jorden. Förvirringen kan därför vara stor och många står tvekande till vilken väg de ska följa. Det kan kännas som en broms, men det finns ingenting som idag kan bromsa utvecklingen på Jorden. Den skrider fram i en visshet som går bortom den här världen. Den känner sitt syfte och slår sig ned där den kan och tar eventuella motstånd med lugn och ro. I stillhet glider det vidare och skiner sitt ljus och sår sina kärleksfrön överallt där det tar sig fram över Jorden. På vissa ställen har det fått ett större fäste på andra har det fallit ner små frön. De här små fröna kommer också så småningom att gro. De som redan har fått rötter ska vårda dessa med ömhet och kärlek. Låta de växa sig starka så att de kan bli till de vackraste blommor vars skönhet lyser upp hela Jorden. Ett vackert föredöme för de som står tvekande vid vägkanten. De kan då börja gro i ljusets riktning för det är ljuset som nu står och väntar på dem. Ljusets medvetenhet är tålmodigt och starkt, men ni är alla en del av denna medvetenhet, så er medverkan är mer än kärleksfullt välkommet.

Gå mot ljuset nu, kära barn. Det är här för att föra Er hem. Er inre längtan kommer att föra er framåt på vägen till ljusets boning, den boning som det nu är meningen att ni ska träda in i tillsammans med er kära Moder Jord.

Stor kärlek

Judas

 

 

 

Du gillar kanske också...