Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 16 april 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 16 april 2022

 

Jag är Judas och idag vill jag att ni stilla er lite och lyssnar inom er själva. Är det mycket brus eller känns det lugnt och skönt? Kan ni känna lugnet och den stilla glädjen så har ni kommit en lång bit på väg med er själva. Ni har då funnit den frid som så många av era medmänniskor söker. Det finns så mycket oro i luften dag, så kan ni bidra med denna frid, så gör ni omvärlden och Jorden en stor tjänst. De som sprider frid bland sina medmänniskor bidrar till fred på Jorden. Det är endast när oron har skingrats som nya tankar kan komma in, nya tankar och känslor av hopp som ger styrka att kunna förändra både sin inre och yttre värld. Ni är de budbärare av hopp och frid som stöder Jorden och mänskligheten i sin strävan till en bättre och ljusare värld. Ni vandrar med ljusets energier och änglarna sjunger och dansar runt era huvuden. En gyllene gloria har redan börjat att tona fram runt era huvuden och ett nytt hopp har fötts till världen. Finns det då många människor på Jorden idag som kan sprida frid och hopp till mänskligheten? Ja, jag kan säga att en tredjedel av Jordens befolkning har förmågan och sprider redan frid, kärlek och ljus till hela mänskligheten på olika vis. Dessa energier håller nu på att sugas upp av många fler människor som sedan i sin tur sprider de vidare. En del behöver arbeta med de här energierna en tid först och bearbeta sina egna inre demoner innan de kan påverka andra på ett fridfullt sätt.

Det starka ljuset av kärlek och frid breder ut sig på Jorden. Det mörker som ni nu ser på Jorden är det mörker som ni befriar er från. Det är kulmen av en gammal epok som går i graven och en ny och ljusare som träder in i dess ställe. Var modiga, var ståndaktiga och behåll friden och kärleken i era hjärtan. Det är när det stormar ute som ni behöver vara i stillheten inom er själva. Det är i denna stillhet som ni finner svaren på alla era frågor. Det är i ert varande som ni känner er hela och upplever att ni har det ni behöver här och nu. Försök att ta med den här känslan och upplevelsen ut i ert vardagliga liv. Det är viktigt att vara lugn och fokuserad inom sig själv när vinden viner runt huvudet, det är då ni är de ljuspelare som manifesterar ljuset på Jorden. Ni växer med uppgiften, kära mänsklighet, och ni växer er starkare för varje dag. Jag kan höra fredsropen skalla från otroligt många människor idag. De hörs nu från när och fjärran och de ljuder allt starkare efterhand som fler  kommer till. Ni som har en förmåga att se under ytan förstår att det är något stort och mäktigt som pågår på Jorden. Jorden befinner sig i en brytningstid tillsammans med er, kära Jordbor, jag kan riktigt känna hur allt på Jorden håller andan och hur det lyssnar spänt på vad som komma skall …

Det är i en speciell och förunderlig tid som ni lever, det som finns idag kan vara borta i morgon. Allt på Jorden rör sig nu fort framåt och din egen värld kan snabbt förändras beroende på vart du själv är på väg. Svaret finns i ditt hjärta och det är bäst att följa med i flödet. Det är därför jag nu ber er att stilla er lite idag och välkomna energin av ljus och kärlek som nu strålar ned på Jorden. Följ din inre vägledning och acceptera allt som sker och försök att förhålla dig till det på bästa möjliga vis. Gå inom och finn det stöd och den hjälp som du just nu behöver. Molnen kommer att skingras och ett större ljus kan då ta sig in och lysa upp din tillvaro.

Var i stillhet, kära Jordbor, var de ljuspelare som manifesterar ljuset och kärlekens energi på Jorden.

Stor kärlek

Judas

 

Du gillar kanske också...