Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 15 maj 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 15 maj 2021

 

Jag är Judas och idag vill jag ge er lite råd på vägen. Det första rådet jag vill ge är att ni känner efter vilka ni verkligen är – är ni bara människor av kött och ben eller finns det något större inom er, något ogripbart något som ni inte riktigt kan ta fasta på. Tror ni på ett liv efter döden eller tror ni att det börjar och slutar med en kropp. Ja, (skratt) de flesta som läser det här vet förstås att ni även består av en ande, en eterisk varelse som lösgör sig i dödsögonblicket och går vidare i en icke kroppslig form av den densitet som existerar på Jorden. Vad händer då sedan .. ja därom tvistar de lärde. I bästa fall tas man omhand av sina nära och kära, sina guider eller sin skyddsängel som har följt en hela livet, och man får hjälp att komma in i det rike som ligger närmast ens medvetande. Man befrias från det tunga och världen ser genast lite ljusare och kärleksfullare ut. Utvecklingen fortsätter på denna sidan fast på en ljusare och högre nivå än vad det än så länge kan förekomma på Jorden. Det är den nivån som ni nu ska söka på Jorden inom er själva. Det är när ni finner den som världen kan se lite ljusare ut. Det är då ni kan manifestera er inre värld i det yttre. Vi ber er nu att söka er sanna essens inom er själva, så att ni får den vägledning som ni nu behöver i er fortsatta färd på Jorden. I det kaos som råder på Jorden idag är det nödvändigt att gå inom för att hitta lite balans och stöd i de val som ni nu behöver göra för er själva och den värld som ni lever i. Det är bara oroliga röster som hörs genom alla era kanaler, det är svårt att fatta rätt beslut om oron ska gnaga i bröstet. Det är nu ni måste stanna upp för att inte dras med i denna karusell som omfattar så många människor på er Jord. Det krävs ett inre lugn, en inre vägledning, som endast kan nås om du fokuserar på ditt hjärta utifrån en lugn och trygg plats, och det kan hända, att du redan har funnit den och att du navigerar från den vägledningen. Det är bra, men det kan behövas att man fokuserar lite extra då och då eftersom de negativa energierna florerar överallt på Jorden idag.

Det är viktigt att man sträcker sig efter de positiva energierna som ligger strax ovan de negativa och väntar på er signal om att ni är beredda på att ta emot dem. De plöjer då med lätthet igenom de negativa energierna och bildar en aura av ljus runt er kropp. Det är därför vi ber om att ni ska ta så mycket tid som ni kan för att nå ert hjärta, välkomna de ljusa energierna och bli det ljus som vandrar genom mörkret och lyser upp Jorden med ert sken. Ja, jag vet att ni är många som gör det nu och många fler är på väg. Det är viktigt att ni väcker upp så många som möjligt för Jorden behöver mycket ljus nu när hon är på väg i sin uppstigning till ett högre och ljusare plan tillsammans med er. Låt oss nu begrunda saker och ting ett tag. Vilket medvetande har Jorden? Vilket medvetande har mänskligheten? Mänsklighetens medvetande är både ljus och mörk. Det finns otroligt mycket ljus och kärlek hos mänskligheten. Ska man jämföra från en tid till en annan så är mänskligheten i stort ljusare än vad den har varit tidigare. Det har funnits högre samhällen, ja, men de har funnits på mindre ställen på Jorden och varit som små isolerade öar i förhållande till hela planeten. Nu däremot så växer hela mänskligheten och det finns mycket ljus och kärlek även om det fortfarande finns en del mörker. Vi kan säga att det är det omvända förhållandet idag, det är små öar av mycket mörker medan mänskligheten i sig börjar växa till ett större ljus. Ur den synpunkten kan ni finna ert hopp och er kärlek inom er, och ni vet att ni är på väg till en vackrare och ljusare värld. Se bortom och ni finner att det jag säger är sant.

Gud vare med er.

 

Stor kärlek

 

Judas

Du gillar kanske också...