Samtal #36 via AiA Maria, 16 maj, 2021

 

Samtal#36 via AiA Maria

 

 

Så hälsar vi eder hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Så vill vi tala med eder om paradiset.

Vi ser eder tro om att paradiset inte finns på jorden

Vi ser eder trosuppfattning att Guden skapar krigen.

Vi ser eder sanning att frälsningen ej är till för alla.

 

Vi säger eder detta:-Så länge som mänskligheten väljer striden lever ni livet avskilda ja separerade ifrån det som är större ja kraftfullare än eder själva.

 

Vi talar inte här om att räddningen är en tro på den rätta Guden.

Ej heller på att slaviskt rätta sig efter böckers order.

Vi påminner här om att var och en av eder är fria att tro på vad ni vill.

Att välja en icke tro är även detta en tro.

Inget är fel eller rätt utan endast olika.

 

Vi talar om att ni har möjligheten att söka eder egen tillhörighet.

Vi utmanar eder att söka upplevelser istället för det ni beskriver som fakta och bevis.

Tillåt eder uppleva magi och mirakel. Hela eder själva och uppleva de under som den allomfattande kraften tillför när ni tillåter eder att sänka garden.

I upplevelsen saknas orden-den endast ÄR.

 

Det är inte alltid ni förstår den gåva som är eder given.

Men se-vi lovar att grumligt vatten alltid klarnar.

 

Edert uttryck-det är alltid som mörkast före gryningen-innehåller alla svar ni söker!

 

Ensamhet, saknad och kluvenhet ja i väntan på att något utanför eder själva ska skänka eder lycka som helhet skapas ni det som ni kallar offer.

 

Vi säger eder detta:Frälsningen bär ni inom eder och paradiset skapar ni på jorden sammanlänkade i kärlekens allomfattande kraft.

 

Gudskraften finns inom var och en av eder oavsett om ni heter Stina,Ahmed eller hen.

 

Här i finns en viktig ledtråd!

 

Underskatta eller döm inte någon annans resa eller uppenbarelse.

Varje möte är en skatt och ni delar ledtrådar ja trådar som leder fram till, in i helheten oavsett om ni väljer medvetet eller ej.

 

Ni är var och en fria att välja alltid i all tid!

 

Vi bär en önskan om att ni ibland riktar blicken nedåt. Inte som i nedlåtande utan som i att blicka ner och verkligen se de som är fysiskt mindre än eder själva.

Alla dessa små stjärnbarn som nu på jorden vandrar har så oändligt mycket att visa er om ni bara väljer att med respekt ”se ner” och lyssna än mer.

 

Nu är tiden då mänskligheten transformerar och tillåter själar i stjärnglans dansa!

 

 

Tänd ljus och dansa! Vi är med!

 

 

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

 

 

Kärlek är allt som är!

 

På återseende!

 

Tack!

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

 

 

 

Du gillar kanske också...