Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 20 februari 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 20 februari 2022

 

Jag är Judas och idag är en solig dag på många ställen på vårt vackra klot Gaia. Hon har ett vackert namn Gaia, ett namn som står för frihet och rymd. Det är dags för Gaia att återta sin frihet i ljusets tjänst. I ljusets tjänst är ni alla fria, ty med ljus i ert sinne kan ni endast göra det som är gott. Ni kan endast vara de fullödiga ljusvarelser som ni en gång skapades till. Allt som växer och gror från de varelserna kan endast tjäna det goda. Människor med ljus i sitt sinne manifesterar den nya andan på Jorden. Det som växer och gror från deras händer är den Nya Tidens byggstenar. Det är med frid i sinnet som du förändrar världen. Ingenting kan förändras med våld, våld hör till det gamla, det som nu är uttjänt och behöver upplösas.

Lyssna nu noga på mänsklighetens bön, på jordens sång som förs fram med vinden och som hörs i vågornas skvalpande. Det är en sång om kärlek, en sång om frihet, en sång om gemenskap och enighet. Den ljuder över hela jorden idag. Den hörs och känns i alla hjärtan, stanna upp och lyssna till ditt eget hjärtas sång. Den hörs även där om du tar dig tid att lyssna in dig själv. Det är viktigt nu, kära vänner, att lyssna in sig själv. Det yttre bruset kan annars lätt ta över och ditt eget hjärtas viskningar riskerar att falla bort.

Ta tillbaka kraften till er själva, kära Jordbor, ni har mycket starka krafter inom er, som ni nu slösar med utom er. Ni ger bort er kraft och blir splittrade och rädda. Det är genom att centrera er inom er själva som ni kan ta tillbaka er kraft. Släpp de bojor som håller er fångna. Det är genom att släppa andra fria som ni själva blir fria. Det är som en suverän fri människa som du kan förändra världen, din värld, och i förlängningen även världen som omger dig.

Det finns många kärleksfulla människor runtom på vår jord idag. De arbetar för det som de anser är bra för dem själva och de människor som finns runt omkring dem. De offrar sin egen bekvämlighet för andras väl och ve. De är dagens hjältar i många människors ögon och de öppnar upp hjärtan av medmänsklighet och medkänsla. De är en del av den Nya Tidens dimension och ljuset lyser lite extra i och runt dessa hjärtan. De förenar människor där det har såtts stor splittring. Sorg och rädsla ersätts med glädje och hopp. Det är det som är skillnaden mellan det ljusa och mörka. Vill du vara en ljusets budbärare eller vill du fortfarande så split och rädsla bland dina medmänniskor. Det är ett val som många människor står inför idag. Lyder de sin egen inre auktoritet eller någon yttre som talar om vad de ska göra vare sig det känns rätt eller fel. Känns det inte bra inom dig och du har tystat din egen inre röst, ditt eget samvete, så kan det vara läge att tänka om. Du är en del av mänskligheten och det du gör mot andra gör du även mot dig själv. Förr eller senare så kommer sanningen ifatt dig och du önskar att dina handlingar hade varit annorlunda. Hur som helst så kan man bara befinna sig där man är och livet kommer att visa dig vägen, så att dina handlingar så småningom blir de rätta. Ditt hjärtas röst kommer att höras lite tydligare och dina steg kommer åter att vandra på ljusets stig.

Tur är väl det, kära Jordbor, att vi alla dras mot ljuset, att alla våra erfarenheter bär oss mot ljuset. När tiden är den rätta så står vi åter i ljusets tjänst med en lysande gloria runt våra huvuden.

Gud välsigne Er alla.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...