Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 16 juli 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 16 juli 2022

 

Jag är Judas och idag ska vi prata om lite andra saker som händer i er värld och med er själva. När ljuset strålar ner så kommer mörkret upp, det har svårt för att hantera ljuset. Det sker på alla plan på Jorden idag. Det kan leda till en del katastrofer som i sin tur kan påverka och förändra en del områden i ert liv. Människor flyr nu av olika orsaker från hem och hus. De önskar sig ett lugnare och bättre ställe att bo på, tills allt har lugnat ner sig och de ser vad de kan göra åt den situation som har uppstått. En del återvänder, en del stannar kvar beroende på den situation de har och hade innan.  En del människor upplever katastrofer på en mer personlig nivå där allt kan raseras på ett ögonblick. De kan behöva börja om från början och omvärdera allt som de hållit kärt. En stor utveckling kan äga rum var du än befinner dig i världen. Du kanske tillhör den grupp människor  som inte upplever några svårigheter just nu, tillvaron känns lugn och du mår bra i det du gör. De människorna har oftast gått igenom svårigheter och börjat vandra på den väg som leder dem framåt i sin utveckling mot en högre dimension. Likväl kan de ha små duster med sig själva och mönster som behöver ses över. Det sker dock på en lugnare nivå men kan ändå kännas jobbigt beroende på hur starka känslor de har kopplade till situationen. Det finns hur många nivåer som helst som mänskligheten just nu kan befinna sig på, så du kan aldrig förutse något om hur din medmänniska kommer att agera i en viss situation. Det kan ändra sig från en dag till en annan. Det är bäst att hålla fanan högt och iaktta världen i stället för att agera på den, eftersom du aldrig kan ha alla korten i din hand. Du kan bara agera inifrån dig själv, när du känner att du ska agera, i annat fall får du lämna det därhän tillsvidare. Hur gärna du än skulle vilja hjälpa, så är det kanske inte läge just då, men det kan finnas ett bättre läge lite längre fram. Det är det ni kallar för is i magen och en förståelse för att situationen inte skulle bli bättre av att du la dig i den situation som har uppstått. Det är en stor och svår lärdom framförallt om det gäller någon som du känner och håller av, men den är nödvändig för att saker och ting ska falla på rätt plats inte bara för din medmänniska, det gäller även dig. Det finns alltid två sidor av ett mynt som ni brukar säga.

Det sker en stor rening på Jorden och den sker på alla energiplan. Alla känner av den på ett eller annat sätt oavsett var de befinner sig. En del tvingas flytta, kanske för att det är meningen att de ska flytta, så att de kan använda sin gåva lite bättre. Det kan också vara så att för en del andra är det ett större steg i utvecklingen som ska tas. Några behövde den primära erfarenheten för att utföra det arbete som de kom ner till Jorden för att göra. Det kan vara något som ligger dem särskilt varmt om hjärtat. Motiven kan vara många och det är endast den människan som har upplevt den här situationen som kan reda ut och förstå den till fullo. Det kan ta sin tid men kommer så småningom att uppdagas. Var dock förvissade om att Jorden genomgår en rening och ni gör likaledes om än på olika nivåer.

Det är ett större ljus på Jorden idag än vad det var för bara en kort tid sedan. Ni går mot ljuset, kära Jordbor, Var kärleksfulla,var hoppfulla och be om hjälp när ni behöver det. Det finns många hjälpande händer som mer än gärna ger er en handräckning när ni ber om det. Ni är alla så älskade och omhuldade. En skyddsängel går med er varje dag och vakar över era steg.

Stor kärlek

Judas

 

 

 

Du gillar kanske också...