Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 16 mars 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 16 mars 2020

 

Jag är Judas och jag vill hälsa till alla människor på Jorden att de ska vara vid gott mod. Allt är under kontroll och ljusare tider väntar bakom dörren. Många dörrar har för tillfället stängts men de kommer snart att öppnas igen. Det är ingen fara på taket, kära Jordbor, även om faran nu tycks vara överhängande för många av er. Minns att ni ska vara i hjärtat och följa de steg som viskas där. Ni har alla en funktion att fylla vare sig ni under rådande omständigheter stänger dörren om er, eller är den som kan vara en hjälpande hand för de mest utsatta medmänniskorna. Ni får en ögonblick i vad ni står i denna process, hur väl ni kan höra er inre röst, eller om rädslan fortfarande har ett stort grepp om er. Det kan vara klokt att stänga om er en tid om ni befinner er i en riskgrupp. Det är också lämpligt att alla andra tänker på sina medmänniskor och iakttar försiktighet för dem som inte har lika starkt immunförsvar som de själva. Det är nu man kan se hur stor medkänsla man har, och om det handlar mest om mig, eller om det har blivit ett oss eller vi. Var befinner ni er, kära Jordbor? Vad behöver ni utveckla och förstå för att ta ytterligare ett trappsteg mot målet. Det här kan vara något för var och en att fundera på. Vi är lika mycket värda vare sig vi stänger dörren eller ger en hjälpande hand. Båda kan vara till lika stor hjälp för samhället var och en på sitt sätt. Det var lite om det orosmoln som nu hänger över Jorden. Andas lugnt och se det som en övergående fas.

Det är bara ett av de problem som existerar på Jorden idag. Ni har många och större problem att ta itu med för att världens befolkning ska få en så bra tillvaro som möjligt. Vattenförsörjningen är en, maten en annan, miljön för människor och djur en tredje osv. Ni behöver fördela alla resurser på ett bra och rättvist sätt och ni behöver också ta hand om Jordens resurser med klokhet och vishet. Det är många som har börjat att förstå det nu och visar det genom sina handlingar, medans andra fortfarande har en bit kvar att gå. Det är endast genom gemensamma ansträngningar som ni kan nå ert mål. Det är också endast genom att följa er inre vägledning som ni kan vara till större hjälp för att nå det målet. Kärleken måste vara ert rättesnöre, allt som inte är av kärlek splittras och går sönder.

I gemensam kärlek kan människor vandrar fram på Jorden och transformera både den och sig själva. Det är på det viset er värld återföds till en kärlekens värld där alla upplever att de är ett med  varandra och det endast  är kärlekens sång som sjungs på Jorden. Porten är öppen, kära vänner.Var så god och stig in. Tag emot era mirakler och var det mirakel som världen just nu behöver för att hela sig själv. Ni är miraklerna för världens frälsning och var och en har en liten bit att tillföra den värld som ni bor i. Det är dags att söka och finna den nu. Ni är en del av ett större kollektiv och ni kan hjälpa varandra att finna de mirakel som tillhör var och en på Jorden. En del har börjat sprida sina mirakler varpå andra har börjat att söka sina. Det är det ljuset som har börjat lysa på Jorden idag. Ljuset från en långt svunnen tid av enbart ljus och kärlek har börjat strömma fram på Jorden. Den har börjat lysa starkare ur mångas människors hjärtan och dess verkan på Jorden börjar nu bli uppenbar och synlig för andra.

Var visa och kloka nu kära människor på Jorden. Se kärleken som lyser ur människors medkänsla och ljus i stället för mörker av rädsla och sorg. Det är kärleken och ljuset som räddar er från mörkret, ty de två kan inte leva tillsammans. Mörkret försvinner snabbt i ljusets strålglans, så fyll ditt hjärta med kärlek och tillit och lämnar inget kvar åt rädslan att komma in. Be om hjälp, kära ni, om det känns svårt. Det finns många runt er som gärna hjälper till med att skicka mer ljus och kärlek till era hjärtan, så att hoppet åter igen kan tända era vackra stjärnögon.

Med detta lämnar jag er för att åter låta tro, hopp och kärlek fylla era hjärtan.

 

Stor kärlek

 

Judas

 

Du gillar kanske också...