Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 8 december, 2017

Judas Iskariot

Fredag 8 december 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag kommer idag att tala lite om den tid som ni ser som framtid även om den tiden befinner sig i nutid. Allt är nu och allt sker nu eftersom inget kan ske någon annan tid. Resultatet händer också nu även om ni inte kan se det nu. Ja det var en liten parentes. Jorden byggs nu upp av starka ljusvarelser. Det händer lite överallt på er Jord idag. Det här sker både inom och utom er själva. Ni befinner er i en ständig omvandling och det sker både inombords och utombords så att säga. En del av er har fått gå igenom stora omvälvningar i ert liv andra har fått underbara aha – upplevelser. Ingen har förblivit opåverkad ty ni har alla påverkats av ljusets kraft på ett eller annat sätt. En del har fått en klarare syn och ser hur allt hänger ihop på ett helt annat sätt än vad de tidigare kunde se. Det är trots allt mycket som fortfarande är fördolt och hela bilden om vart ni ska ligger fortfarande bortom era sinnens förmåga att förstå och ta in. Ni har startat er nya bana och ni trevar er fram med den nya kunskap som har erbjudits er av ert hjärta för det är fortfarande ert hjärta som leder er fram mot ert livs mål. Ni får bilder och information på vägen som talar om för er att ni är på rätt spår. Rätt meddelande, rätt person, eller rätt tillfälle dyker upp i livet i precis rätt ögonblick. Det är inte slumpen det är ert eget arbete som ger det resultat som ni önskat er innerst inne. Ert högre jag arbetar tillsammans med er och de vackra visioner som finns i ert hjärta. Det här stärker er intention och ert arbete fortskrider på bästa sätt. Det kan bli små motstånd här och där men de övervinner ni lätt.

Ja det har hänt mycket på vår Jord idag och det fortsätter i samma takt fast det går lite fortare eftersom fler och fler börjar öppna upp sina hjärtan och finna sitt mål i livet. Framtiden ser ljus ut mina vänner. Det byggs en ny grund att stå på och ny information kommer att gå ut i media. En information som talar om att ett nytt paradigmskifte har ägt rum på Jorden och att det nu är fred överallt på vår Jord. Det kommer endast att finnas en fredsbevarande styrka av militären kvar och den kommer att bli allt mindre efterhand som människorna arbetar för det goda i världen i gemenskap och kärlek. Det kommer åter att finnas en vi – känsla och en respekt för miljön runt omkring oss. En förståelse av att allt hör ihop och att vi alla är en del av allt och behöver samarbeta och hjälpa varandra oavsett vilken form eller kropp vi har.

Ni är mästare på att skapa så skapa på ni, skapar det vackra och det goda som ni vill ha i er värld idag. Idag är det möjligt att skapa sitt hjärtas inre önskningar eftersom vibrationen på Jorden har höjts och tillåter ett större mått av skapande för att befrämja Jorden och mänskligheten så att alla ska kunna leva i enighet och kärlek. Låt er inte hindras i era drömmar utan ta det första steget nu och ni ska se att det kommer fler steg på vägen. Det första steget leder till nästa steg osv. Allt motstånd och all rädsla som finns i er kropp ska ni nu bara låta rinna av er för de tjänar er inte längre. Ni har tilliten och kärleken i ert hjärta – sök det och ni ska finna att er väg är ljus och klar. Tiden är alltid nu så det är nu ni ska agera efter ert hjärta i den takt som det talar om för er att gå. Ibland tar den stora steg ibland tar den små steg, den anpassar sig efter er medvetenhet och de möjligheter som finns. Jag ber er därför att känna in i ert hjärta vilken väg ni ska gå och vilket ert första steg ska bli. En del kan få en tydlig vision av vad som är hennes/hans mål i livet. Andra leds steg för steg mot målet. Vi är alla olika och har olika vägar att gå. Jag föreslår att ni börjar gå den vägen som känns starkast för er att gå. Det kan vara något återkommande något som ni velat göra länge eller så har det dykt upp något som ni känner stark passion inför. Det är dags nu så börja gå kära människor på Jorden, börja gå mot ert mål som till sist bildar den stora drömmen som är allas ert mål.

Med dessa ord lämnar jag Er nu men tillsammans hjälps vi åt att manifestera vår stora dröm.

Vi är med Er, jag är med Er. Vi älskar er så mycket / Judas

Du gillar kanske också...