Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 21 maj 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 21 maj 2020

 

Jag är Judas och jag är här idag för att jag vill betona hur viktigt det är att ni söker kunskapen inom er själva. Det är mycket som sägs, det är mycket som florerar i luften, det kan finnas en liten sanning i allt men detta korn av sanning kan vara svår att nå och förstå. Er intuition däremot kan genast uppfatta sanningshalten i de historier som ni hör. Det förutsätter dock att ni är förtrogna med er egen intuition. Det kan ta sin tid att lära känna och förstå vad som är vad i er själva. Egot har många högljudda röster medans intuitionen är lågmäld och vis. Det kan kännas osäkert och kräver en del mod att följa den tysta rösten i ert inre, men varje gång ni har gjort det, så har det i slutändan känts riktigt och bra. Ja det blev ju bra det här, kan du då tänka, det var tur att jag tog den här vägen, trots att det kändes lite osäkert i början. Känner ni igen det här scenariet så har ni ställts mellan ert ego och er inre känsla om vart ni ska gå eller göra just nu. Ni har då följt er intuition och har en insikt om vad jag pratar om.

Det är viktigt för alla människor att följa sin intuition idag. Alla som förstår vad jag pratar om bör lyssna extra mycket inåt nu och särskilja intuitionen från egots röst som oftast har en negativ klang. Egots invändning kan vid en första anblick vara det smartaste valet, men sett ur ett annat perspektiv så är det troligen inte det val som du borde göra just nu. Det här kan gälla borde i stort som i smått, det kan handla om ditt eget välbefinnande, likaväl som det kan skänka glädje till andra. Intuitionen hjälper dig framåt på vägen och kommer att ge dig det som du behöver mest just nu. Intuitionen verkar i nuet och pockar på att du ska hörsamma dess röst och handla efter dess vägledning. Det är ju just nu som du bestämmer dig även om det sker i morgon. Det är då redan klart så att säga. Fråga alltid din inre ledning innan du tar nästa steg. Människorna tar nya steg vartefter de möter olika erfarenheter i sitt liv. Det är nu extra viktigt för dem själva (och andra) att de här stegen blir de rätta, så att de kan mildra svårigheterna som de kanske står inför.

Lugnet och ljuset finns inom oss, det kan inte nås utifrån. Det är därför viktigt att vi stannar upp,                 lyssna in och finner lugnet inom oss själva, utifrån detta lugn kan sedan nya möjligheter öppnas upp och din väg blir ljus och klar. Steg för steg tar du dig fram med ett lugn och en tillförsikt som även kan får andra att bli lugna och lite eftertänksamma. Det gäller att inte rusa på i de nuvarande omständigheter som Jorden befinner sig i, det är i stället bättre att samla kraft och bida sin tid, tills det är dags att sätta spaden i Jorden igen, och göra det som man känner att man ska göra.

Vi står alla inför något nytt, den du var igår är du inte idag. Förnyelse och förändring sker hela tiden och ibland kan det till och med vara svårt att känna igen sig själv. Utvecklingen har accelererat och gamla dogmer och rutiner fungerar inte längre. Det här kan göra att man känner sig vilsen men du är du oavsett vad som utspelar sig i världen runt omkring dig. Du har din egen sanning inom dig och det är den du måste söka och varsebli att du är något mer än det du trodde att du var. Det är din egen kärna som behöver lysa igenom nu, så att du med ett större lugn och trosvisshet kan ta de steg som du nu ska ta på Jorden. Allt finns där oförändrat heligt och oskuldsfullhet inom dig. Hjälpen står bredvid dig för att ledsaga dig till ditt eget varande närhelst du önskar det. Du är innerligt älskad och välkommen hem såfort du önskar att ta de stegen.

Lyssna inåt nu, kära Jordbor. Din väg är ljus och vacker.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...