Samtal #12 via AiA Maria, 22 januari, 2021

 

Samtal #12 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Så önskar vi tala om människans önskan om en annan verklighet än det kaos ni upplever er se. Häri finns en ledtråd till vägen som bär vägen till era hjärtan ja tillbaka hem till er själva.

Vi säger att kaos är en verklighet men det finns fler verkligheter att se beroende på om och vad ni väljer att se.

Ni bär mången önskan om förändringar av olika slag.

En del av er strider i fysisk aktivitet fler av er i tankens värld ja så många av er kämpar med så mycket hjärnaktivitet så att ni ibland tänker att era huvuden sprängs.

Vi säger er detta:-Det finns en idé i att för människan flytta ner, ner, ner…från kampen som utspelar sig i era hjärnkontor.

Ni kan om ni vill välja att ta time out ja ta semester från kontoret. Människan som lever livet som i högt som i det blå ser livet i grått i alla fall oftast.

Vi säger att ta semester är en viktig pusselbit till helheten var och en av er bär i ert hjärta. Vad hindrar människan ifrån att istället för att tillbringa all tid på hjärnkontoret välja att vara i ert hjärterum?

Hjärterummet är en plats för vila och återhämtning. Återhämtning byter vi här ut mot åter hämta som i att hämta åter det som ni upplever saknas er.

I ert hjärnkontor där kaos råder skapar ni er egen verklighet-så enkelt är det. Ni är fria att välja att se just detta-denna sanning.

Betänk detta vårt påstående:-” Era tankar skapar er egen verklighet”.

Vi säger er detta:-”Det är era tankar som skapar konflikten ja kaoset ni tycker er se i er verklighet. Vi använder här ordet tycker som i åsikter som i att det finns fel och det finns rätt.

Fel och rätt är på ett sätt varandras polariteter. Vi ser att kaos ofta skapas genom konflikten hjärnan tänker ett och hjärtat säger ett annat. Här påminner vi om nyckeln längs er av facklor belysta väg:-”Utforska era tankar och välj ut de som är era egna befriade från påtvingade av någon annan”.

Vi frågar er:-”Är det möjligt att göra detta arbete endast på hjärnkontoret?

Vi säger er åter igen att ni behöver ”flytta ner”,stanna och ta time out för att vila i era hjärterum och känna vad som är sant för er själva oavsett andras uppdiktade verklighet.

Vi sänder er här möjligheten att dikta ihop er egen verklighet ja det finns oändliga möjligheter att skapa ny verklighet igen och igen och igen…livet är en evig skapelseprocess.

Vi vet att det vi här uttalar motsäger det stora kollektivets tankar om vad som är rätt om er verklighet ja ert kaos.

Häri finns ännu en ledtråd. Gör er bilden av allt tilltrasslat på hjärnkontoret se sedan hur andras trassel blandas ihop till än mer trassel. Detta är kaoset att reda ut.

Här säger vi er detta:-”Det är inte möjligt att reda ut andras trassel innan ni funnit tråden för att nysta upp och skapa trasselfritt i er själva.

Illusionen att se igen- att förändra världen genom att finna någon annans tråd skapar än mer trassel. Hur skulle det vara möjligt att veta någon annans rätta väg när ni inte än funnit er egen?

Flytta ner, ner, ner i ert hjärta. Flytta än längre ner till era rötter och tillåt er se vart ni kommer ifrån så leder vägen upp till mitt i människan.

Vi vet att mången av er misströstar, vi vet att tålamodet tryter, vi vet att mången av er är trötta men vi säger er detta:-” Människan på sin blå planet befinner sig i en övergång från mörker till ljus.

I samma ögonblick ni tillåter er att belysa ert eget mörker stärker ni er egen eld och äger kraften att bringa ordning i kaoset som skapats för att transformera er till det kraftfulla ljus ni alla bär och är.Vi är med er och tänder ljus längs er väg.

Tänd ljus och fira ert eget kraftfulla och segerns triumf !

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärlekens ljus.

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...