Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 23 juli, 2017

Judas Iskariot

Söndag 23 juli 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och det finns ett ordspråk som säger att: ”Den som väntar på något gott, kan inte vänta för länge”. Lite så har det varit för Er nu kära barn på Jorden. Inget är som väntans tider men koncentrationen ska vara inåt kära Jordbor. Det händer mycket i det inre nu. För att kunna flytta perspektivet från 3D till 5D så behövs det mycket övning kära barn på Jorden. Det är en stor inre resa vi här talar om. Det handlar mycket om tillit, till sitt hjärta, till sitt inre jag, till sin själ. Vi befinner oss alla på den här resan idag. Vi rensar och vi rensar för att hitta fram till det inre lugn av tillit och tilltro till allt som sker både i vår inre såväl som i vår yttre värld. När ni höjer er energi så ser ni allt ur ett annat perspektiv och ni vet att allt är bra och perfekt och i samspel med allt som är.

Följ er inre intuition kära Jordbor och försök vara i den energin som ni har där. Ni har er kraft och styrka där att förändra vad ni vill förändra. Den vackra visionen av Vår Jord måste upprätthållas i våra hjärtan. Ni måste stiga ur 3D tänkandet för att kliva in i den högre intuitionens värld. Sinnet styr inte denna värld, det är intuitionen som leder dig här. Det är hjärtats intuition som i samspel med sinnet öppnar upp för alla de möjligheter som finns och leder dig mot just den port som du en gång bestämde dig för att gå in i.

Tänk på det kära barn på Jorden. Det är den inre resan som är viktigast. Det är ljuset i ditt hjärta som du ska gå efter. Du kan inte finna det utanför dig själv. Alla rikedomar finns inom dig, de sprider sig till det yttre när du är redo för det. Är ni redo för det? Befinner ni er i ert hjärta och har bara det goda och det vackra hos Moder Jord och hos era medmänniskor för ögonen. Det går bara att bygga upp en ny Jord med ett rent och ljust sinne som styrs av sitt högre hjärtas intuition. Ni vill väl ha denna vackra ljusa värld runtom er? Låt då ljuset gå in i era hjärtan och känn kraften och förändringens vindar som blåser där. Det är i kraft av vårt ljus och vår tillit till denna kraft som vi nu förändrar en hel värld, ja en hel planet idag.

Stanna inte upp i ert sökande utan följ er inre röst, vila i er själva och hämta er styrka där. Detta är viktigt nu, ni lever i en oerhört viktig tid, så ta tid för er själva, låt inte tiden rinna ut genom era fingrar. Låt ljuset ta boning i era hjärtan och stärk er känsla av att vara ”Ett” med allting. Låt inte det mörka och negativa ta över era tankar och känslor utan höj er till det positiva och ljusa. Se att allt är gott och att er broders eller systers väg är lika vacker som din. Älta inte det negativa, se det positiva och lägg större vikt vid det. Se det ljusa och vackra och känn att det är den verkligheten som du nu tillhör.

Var i hjärtat ty där är allt lugnt och fridfullt, där finns den trosvisshet och styrka som du nu behöver för att ta de sista stegen hem. Hem till det förlovade landet, det land som länge har väntat på Er. Vi drar i er nu kära Jordbor. Vi drar er med ljusets strålar så att ni ska känna det extra tydligt nu. Vi ser fram emot er återkomst och hjälper er allt vad vi kan nu, så kalla på oss, vi finns här för Er i denna fantastiska, speciella tid av ljus, glädje och sång. Vi vet att ni har styrkan och kraften inom Er. Vi hjälper er att ta fram den om ni ber om det. Er fria vilja är vår lag men vi rusar till er hjälp om ni önskar det. Ni befinner er i en omdaningens tid så det kan kännas lite turbulent men det är en process som snart är äver och ni vandrar på rosornas stig. En stig som bär er hem till den kärlek och det överflöd som alltid kommer att vara erat.

Jag lämnar Er nu i stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...