Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 25 mars 2019

Judas Iskariot

25 mars 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och det är en ära för mig att få skriva idag. Det är en speciell dag på många sätt. Det är också en dag då vi firar Moder Maria. Vår högt älskade och kärleksfulla Moder. Det var hon som födde vår frälsare i denna världen. Jesus som visade oss vägen till uppståndelsen och livet, det eviga livet. Ja, det eviga livet, ibland glömmer vi bort att det finns, att det är det vi är … eviga. Vi lever i en förgänglig värld där ingenting består, så vi glömmer bort den eviga världen som finns inom oss. Det är den världen som vi nu ska knyta an till, det är den världen som har störst betydelse i era liv nu. Den inre världen av stilla förtröstan och frid. Hur många av er har funnit den? Ja, det är en del, men hur många av er kan leva den fullt ut idag? Ja, det är inte många för den andra världens förgänglighet tränger på och ni har svårt att släppa taget om den. Det är genom att släppa taget om den värld ni har byggt som ni kan varsebli den eviga världen inom er själva. Den kommer då att återuppstå och allt som är skapat av kärlek kommer att bestå. Kärlekens energi är den som överlever allt och tidens tand kan icke nå den. Endast kärlek har en förmåga att skapa i kärlek, ty Gud är endast kärlek.

Gud känner icke er värld, endast den Helige Ande gör det. Det är endast genom den Helige Ande som ni kan träda in genom det nålsöga som Jesus pratade om när han verkade på Jorden. Den Helige Ande är den hjälp som Gud sände oss så att vi alltid skulle kunna vara med honom. Det är när vi vänder våra tankar och vårt hjärta till Gud som vi får den hjälp vi behöver i form av den Heliga Ande, Han leder oss hem, hem till ljuset och kärleken som redan bor i oss, men som verkar i det fördolda, då vi har valt att inte se. Det är när vi väljer kärleken inom oss och släpper allt annat, som den verkliga världen kan framträda och vi förstår vilka vi är. Vi är allt … inget fattas oss och vi har en underbar skaparförmåga likt den som Vår Fader har, ty allt som Vår Fader har givit oss har han givit i kärlek.

Kärleken mina kära barn på Jorden är det högsta av allt. Utan kärlek kan inget evigt bestå och det är den starkaste av de universella lagar som finns. Det är kanske till och med den enda lagen om man ser det ur ett visst perspektiv. Era framsteg hänger ihop med kärleken i ert hjärta. Kärleken blåser bort allt mörker som finns och kan endast känna kärlek för allt som det ser, hör eller känner. Dömandet och därmed rädslan försvinner bort i horisonten för de kan inte vistas i samma rum.

Känner ni endast kärlek för allt runt omkring er, eller har ni en bit till att gå? Ta då ett steg längre in i hjärtat och kalla på den hjälp som finns där. Är ni beredda på att ge upp den här världen, så finns den andra världen redan där, väntande på att ni ska se och uppleva den. Är inte det fantastiskt så säg? Ni är redan de kärleksfulla och underbara varelser som ni strävar efter att bli, ni har bara dolt det för era egna ögon. Det är därför vi uppmanar er att vakna, vakna upp till er själva och den kärlek som redan finns och bor i ert hjärta. Ta nu en funderare över vad allt det här betyder.

Vad är det ni söker? Jo, kärlek och frid. Var finns det? Jo, inom er. Hur ska jag nå det? Det är din vilja som avgör det. När din vilja är tillräckligt stark så be Jesus eller den Helige ande om hjälp och hjälpen finns redan där. De försöker göra sig hörda hela tiden och om du lyssnar riktigt noga så kan du höra deras kallelse. Egots röst kan vara högljutt och inta många boningar men du kan känna igen den kärleksfulla rösten på dess vishet och sannhet. Det är en kärleksfull och rak kommunikation som bara vill ert bästa, ty de ser endast det som är gott och kärleksfullt i dig. Det kommer att göra dig berörd min kära … upplev bara då den känslan och låt kärleken få verka inom dig.

 

Med dessa ord lämnar jag Er nu i stor kärlek och tacksamhet.

 

Judas

Du gillar kanske också...