St. Germain via Sharon Stewart, 27 april, 2022

Frågor Vecka 9 | St. Germain via Sharon Stewart

 

 

Vecka 9

Fråga från Anonym

Fråga 1

Kära St Germain,

I Sharons tidigare videoinlägg för ett tag sedan, nämndes det att du har i uppdrag att balansera det Gudomliga Feminina. Det verkar vara en stor uppgift. Vad för slags arbete gör du angående detta?

St Germain: Det feminina inom varje människa har att göra med vad ni kallar psykiska färdigheter. Psykiska färdigheter kan utökas genom att skapa själskontakt inom människan. Ni skapar själskontakt genom att anpassa er till själens värderingar, anamma Lagen om En (enhetsmedvetande) och lämna egoismen och dualitetsmedvetande bakom er, med andra ord, att gå igenom en uppstigningsprocess.

Nu är jorden väldigt mycket en toxisk version av det maskulina och det feminina. Den första uppgiften är att eliminera denna toxicitet inom kollektivet, och sedan inom individen. Ärkeängeln Mikael ser till att eliminera alla demoner som förkroppsligas och runt planeten. Med detta borttagande är människan mer fri att utforska sin feminina sida, och att detoxa sin maskulina sida. Ni kommer att börja se detta generellt hos befolkningen, eftersom det blir en större benägenhet till sympati och medkänsla, istället för den brist på medkänsla ni nu ser hos många individer.

Jag: Ja. Bara att ta tag i det. Inte förlöjliga andra för att de är milda eller sårbara. Detta är en toxicitet vi fortfarande ser hos så många.

St Germain: Och detta kommer att avta när vi fortsätter att arbeta på det tillsammans. Nya förebilder kommer att dyka upp när Hollywood faller, med mildare och mjukare förebilder. Nu är de förkroppsligade som avatarer, men de är inte milda. Detta kommer. Titta efter förändringar i kollektivets attityd, med ett sundare, mer ömt sinnelag.

För nu är många av det ni kallar förebilder, förebilder för mörkret, själlösa varelser som kan manipuleras till att vara väldigt toxiska, och de naiva mänskliga modellerna tar efter dem. När fler människor får kontakt med själen kommer de att protestera och säga att de inte vill vara som dessa jordiska modeller. Så det här kommer att upphöra. Allt detta ses över. Det nya paradigmets företag skapas och det hårda företagslivet lämnas. En attitydförändring är första steget mot denna lättare, mer avslappnade sida.

Nyckeln i allt detta är upphörandet av hårdheten, toxiciteten hos ert nuvarande västerländska system. När väl den ekonomiska kollapsen inträffar och skuldavskrivning inträder, när medlen för välstånd väl har fördelats, kommer livets hårdhet och kamp på jorden att lindras, och med det kommer människans hårdhet och tuffhet att ge vika för en mjukare och mildare sida. Detta kommer att ske inom de kommande tre åren, och ni kommer att se fördelen med detta när personligheterna förändras och livet blir lättare för alla.

Tack så mycket.

 

Fråga 2

Vad kan vi göra för att hjälpa till?

St Germain: Starta er uppstigningsprocess.

Fråga 3 från Stephanie

Får dödandet av djur samma karmiska skuld som dödandet av en människa?

St Germain: Nej, det får det inte. Djur är mindre medvetna än människor. I naturen finns det ett system för djur i allmänhet, med ett samarbete mellan jägare och villebråd, där djurets offer är nyckeln till att föda den högre nyttan. Det är ett system av uppoffring så att andra kan leva. Men det som orsakar en karmisk skuld är förstörelsen av ekosystemet, så det bör övervägas innan ni väljer att döda ett djur.

 

www.sharonandivo.weebly.com

 

YouTube: SharonandIvoofVega

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...