Judas Iskariot via Ann Dahlberg, Långfredagen 2 april 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg

Långfredagen 2 april 2021

 

Jag är Judas och idag var förr en sorgens dag, allt var tyst och stilla och man sörjde mänsklighetens tillkortakommande. Vi kan också se det som att vi begraver vår ofullkomlighet och börjar röra oss till fullkomlighetens ljus. Vi stiger upp till en ny dimension i våra sinnen och hjärtan. Jesus var vägvisare och försökte förklara för dåtidens folk vilken väg det var meningen att vi skulle gå. Det försökte han göra genom sitt eget leverne och med olika berättelser hämtat från deras egen vardag. Det var ändå svårt för många människor att förstå. En del av moralen och etiken kunde de ta till sig men budskapet om kärlek som genomsyrade allt han rörde vid var svårare att förstå. De förstod att förlåtelse var viktigt men kan allt förlåtas .. det var svårare att ta till sig. Det var lättare att se bjälken i andras ögon än bjälken i sitt eget.

”Hur kommer det sig att du ser grandet i din broders öga men inte bjälken i ditt eget”? Det är en fråga som är lika relevant idag. Vi har lättare för att se att andra gör fel än att vi rannsakar oss själva. Vi vill inte lägga mer bördor på oss själva än dem vi redan har. Vi flyttar fokus från oss själva till andra, för att få lite distans till de egna problemen, som vi egentligen skulle behöva ta itu med. Det är när vi tar itu med de egna problemen som bördorna kan lätta och ge ett lugnare och stabilare sinne. Du har då heller inte något behov av att se negativt på din broder, ty du vet att ni alla går igenom svårigheter i livet och när din broder är redo, så tar han itu med sina egna problem som inte nödvändigtvis behöver vara större än dina.

Vår förståelse och insikt blir större när vi vågar öppna dörren till oss själva på gott och ont. Var tacksam för att du har det modet och att du nu kan välja den bästa och ljusaste vägen för dig själv och att du därmed också blir en vägvisare för dina medresenärer här på Jorden. Den tiden har kommit nu, det är den kallelsen som ni alla bär inom er. Det är dags att vända mörker till ljus, löna ont med gott, tända facklor av ljus för att bistå en orolig värld med ljus av kärlekens kraft som växer i allas hjärtan idag. Det är nu hög tid, kära Jordbor, att ni rannsakar er själva, det är viktigt att ni vågar titta djupt inom er själva. Acceptera och förlåta allt som kan komma fram i ljuset, på det att ni kan få en lättare kropp och ett lugnare sinne. Det är genom ert mod som världen får mod. Den står inför stora förändringar men varje förändring börjar inom dig själv. Det är det här som är viktigt att komma ihåg. Förändra dig själv och du förändrar världen. Acceptera och förlåt det gamla och du börjar att bygga nytt redan idag. Kärlekens klara källa väntar inom dig själv. Det är ur dess brunn som du ska dricka, det är den visdomen som du ska ta med dig ut i den värld som du lever i. Det kan du endast göra när du har rensat bort alla gamla föreställningar, dömanden och andra negativiteter som genomsyrar er värld idag. Er nya värld ska byggas från den klara källa av kärlek och visdom som vilar inom er.

Ta dessa ord med er och börja er resa idag.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...