Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 30 januari, 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 30 januari, 2021

 

Jag är Judas och jag vill att ni ska ta tillvara på de dagar ni har och stanna i ljuset och kärleken i er själva så mycket som ni kan. Ert ljus behövs på Jorden idag, det är så mycket rädsla som nu poppar upp, så all kärlek som går att uppbåda är nödvändig för eran inre och yttre balans. Man kan likna det vid en kokande gryta som man behöver ta ut sidan för att den ska svalna av. Ni kan också behöva stiga lite åt sidan från världshändelsernas centrum, ta en paus från allt det ni ser och hör. Hitta tillbaka till er egen balans av frid och harmoni. Det är den energin som ni behöver sprida på Jorden idag, det är den energin som ger klarhet och förståelse för vad det är som ni upplever, och hur ni bäst ska tolka de situationer som ni av olika anledningar hamnar i. Det här var lite av det förhållningssätt som skulle gagna er bäst nu.

En inre balans ger ett inre svar på de frågor som nu dyker upp, både när det gäller dig själv och det som sker i det yttre. Var vaksamma och varsamma om er själva, känn hela tiden in vad som är bäst för dig och tveka inte att följa de råd som kommer inifrån dig själv. Du känner en visshet när det är sant och kommer från rätt källa. Oro och rastlöshet kan uppstå när du tvivlar på dig själv. Det är när ältandet börjar som du får stanna upp och lyssna en gång till. Det krävs lite stillhet och koncentration för att lyssna på hjärtat som är kopplat till din högre intuition.

Det här är viktigt nu, kära Jordbor. Det är viktigt att ni hörsamma er egen inre röst. Ni känner, vet, uppfattar eller förnimmer vad det är er själ vill upplysa er om. Låt det ta den tid det tar, tills ni är säkra på vad det är som er själ vill säga er. Det kan ta några gånger av stilla meditation innan ni förstår och accepterar de svar ni får. Det gäller nu att öppna sig för förändringar och de nya möjligheter som föds i de olika situationer som ni nu befinner er i. Det är när ni är i balans med er själva som kreativiteten kan spira och man kan handla med ett större lugn och en större tillförsikt för en själv och andra. Det är i ljuset av er själva som ni kan visa vägen åt rätt håll. Det är ert lugn och er kärlek som världen behöver som bäst idag. Det är när era handlingar görs från en inre visshet av kärlek som de största resultaten i er värld kan återses.

Vi manar nu till eftertanke och stilla kontemplation. Ni har alla svar inom er. Sök och ni finner, låt inte oron förleda er bort från er själva. Ni har styrkan och kraften inom er. Ni kan ta kontrollen i era egna liv. Finn kärleken och kraften inom er och ta sedan de steg som ni blir ledda till att ta. Det finns så mycket ljus och kärlek omkring er. Ni behöver bara sträcka ut en hand och en ängel vill genast ta den och hjälpa er en bit på vägen. Det finns så mycket kärlek, var bara stilla och känn hur den omsluter er. Ta emot universums kärlek som strömmar mot er nu. Bli stark i er egen kärlek och utifrån den styrkan kan ni sedan försätta berg.

Mitt råd idag är att ni bör ägna mer tid åt att gå inom er själva och finna er egen styrka och sanning där.

Var ett ljus, sprid ert ljus, låt kärleken bli den dominerande energin på Jorden.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...