Sananda via Adele Arini, 24 juni 2019

Sananda via Adele Arini, 24 juni 2019

 

HUR MAN SKAPAR MIRAKEL Del 2 ~ Sananda via Adele Arini (24 juni 2019)

 

Sananda talar:

 

”Hälsningar älskade vänner,

Tiden har kommit för oss att fortsätta vår högre dimensionella undervisningsserie, utformad för att hjälpa er att behärska ert Mästarskap. Alla de sju Reglerna vi talade om i del 1 (den femte regeln omfattade följande tre attribut: Acceptans, Tacksamhet och Glädje) och är grundläggande i er resa av uppstigning för att bli Mästare och Arkitekter av Matrisen full ut.

Mänskligheten har använt många olika sätt för att beskriva själar som framgångsrikt uppnått denna Nivå av Kristusskapare.

De i den spirituella kretsen kallade dessa själar: Uppstigna Mästare; Andra kallade dem Mästaralkemister, Mästarmagiker/Trollkarlar/Häxor. De i de religiösa samfunden kallade dem: Helgon/Profeter/Gurus.

Under antiken, blev dessa utvecklade själar ofta kallade Gudar/Gudinnor av människor som tillbad dem, det vill säga av de som hade glömt sin egen Suveränitet/Gudomlighet. Några av dessa högre dimensionella varelser (som hade förmågan att finnas/försvinna om så var nödvändigt medan de var på uppdrag för att hjälpa mänskligheten), kallades också änglar.

Denna tendens; denna tredimensionella ovana att använda etiketter för att sätta högt utvecklade, högre dimensionella varelser, på en piedestal eller placerade i en ”särskild” kategori, för att påtala deras skenbart högre status i förhållande till er själva, måste upphöra nu. Denna typ av underdånigt beteende är ett klart förnekande av era mäktiga Gudssjälv; er Suveränitet är lika kapabel att skapa alla mirakel ni kan tänka er, utan några gränser. Och när ni benämner/pekar på en viss Ljusvarelse som Gud, och inte benämner/ pekar på er själva som samma Gud, så sänder ni faktiskt ett kraftfullt kristallklart budskap till er Matris.

Vilken typ av kraftfullt meddelande kanske ni undrar? Ni säger faktiskt till er själva; säger till den kraftfulla matrisen som omger ALLA som bor i det fysiska universumet, att ni inte är kraftfulla. Till de som skenbart är ”högre” eller bättre än ni, att ni är hjälplösa offer. Att ni är svagare och mindre kapabla än de. Det livet styrs inte av er själva – d v s det bara händer, istället för att det skapats Av er.

Denna kraftfulla förnekelse/falska övertygelse kommer då att ge dig gott om spelrum för att sedan kunna skylla på dessa ”högre stående”, när någonting händer i ert liv som inte gagnar er. Det är trots allt mycket enklare att skylla på Gud; att skylla på ert andeteam, ert Högre Själv, människorna runt om er eller världen, om något ”fel” händer, eller om det ni önskar inte har dykt upp.

Vi har under eoner hört många liknande böner.

”Jag har länge bett om ett mirakel, varför händer det inte? Vad beror det på? Gud, mitt Högre Själv, mitt team, älskar ni mig inte tillräckligt för att ge mig det jag önskat så mycket? Varför tillåter ni det?”

Många av er här som befunnit sig på denna resa för uppstigning under en ganska lång tid, är på väg att permanent eliminera denna vanliga 3D-vana, en gång för alla. Men då och då kan det kännas bekvämare att gå runt som ert 3D-själv, i stället för ert obekväma 5D-Själv. Ibland känns det trevligt att bära gamla, slitna kläder istället för sprillans nya kläder, som för tillfället upplevs som om de inte sitter så bra, eller för att ni inte vant er vid dem.

Till följd av obehaget har många av er fortsatt att, fram till denna dag, skicka blandade signaler till: Er matris/Universum. Signalerna som ibland sa: ”Ja, jag vet och tror att jag är lika kraftfull som Gud/Källan är”. Vid andra tillfällen (speciellt då ni känt er: låga/kraftlösa/ otåliga/desperata) kanske ni glömt att tänka/säga/känna/agera som den kraftfulla, kärleksfulla och harmoniska Gud ni verkligen är.

Och i det ögonblicket ni glömde vilka ni verkligen är, skickade ni mycket verksamma signaler till Matrisen/Universum, som var i strid med ert inre vetande/er tro: Gudomlighet och Oändlig Kraft (det kan ni begära genom er födslorätt som Gud). Ni hamnade tillbaka i (kanske av gammal vara) programmeringen av er Matris igen, med 3D-språket av: rädsla, brist, disharmoni, separation och sjukdom.

Älskade ni, hur mycket längre ska ni låta era omständigheter diktera vad ni ska tänka/ säga/känna/göra för er själva eller andra? Det är nu dags för er alla, att dag efter dag lära er ta ansvar för vibrationerna.

Om mästarskap är ert mål, så måste ni aktivt välja Frid/Harmoni i alla interaktioner med världen runt er – för att inte skapa mer Karma för er själva, som då blir ett hinder för er Livsväg/Självbemästrande. (Kom ihåg det kanaliserade meddelandet ”Rätt eller Fel – Vem beslutar?” Från Portia & Pallas Athena, där vikten av fullständig efterlevnad av Gudomliga Kosmiska Lagar anges, för att alla chelas framgångsrikt ska komma upp till högre dimensionella lekplatser).

Därför, om Mästarskap är ert mål, måste ni lära er att alltid välja högre vibrationer av: Kärlek, Glädje, Harmoni och Tacksamhet, tills det blir er andra natur. Välj dessa högre vibrationer proaktivt, istället för att hela tiden vara reakiva/känna er triggade av de många utmaningar ni möter i livet.

Låt oss nu använda en bil som metafor för ditt liv. Detta motorfordon (som symboliserar din fysiska kropp, ditt Gudssjälvs kärl och heliga tempel) är ingen annan än du. Du sitter (förhoppningsvis) startklar vid ratten i förarsätet – vilket symboliserar att bilen är under din kontroll.

Hur lång tid det tar för dig och din bil att nå dina önskade destinationer, (det vill säga hur snabbt dina mål/drömmar manifesteras), beror på flera faktorer:

1) Vem kör din bil (d v s ditt liv)?

Är det verkligen du som kör, eller känner du dig som om du ofta tappat kontrollen över ditt liv? Är det dina föräldrar, dina nära och kära, din ekonomi eller världen, som just nu bestämmer vart du ska – genom att köra bilen åt dig?

2) Hur är tillståndet för din bil/din fysiska kropp?

Hur ofta servas och underhålls den kärleksfullt? Tankar du din bil med premiumbensin (det vill säga, ger du din fysiska kropp högt vibrerande livsmedel/drycker för att hålla den i bästa skick?) Eller ger du alltid din bil skräp, billigt/gammalt bränsle utan energi? Tvingar du vanligtvis ofta din bil/kropp till gränsen, genom att köra non-stop utan regelbunden service? Eller vilar du tillräckligt med med jämna mellanrum, gör kontroller och laddar upp?

Kom ihåg kära ni, precis så som många av er här tog hand om sina bilar riktigt bra (eftersom era liv beror på det när du kör), så måste ni nu också lära er att älska era kroppar. När ni kraftfullt använder kärleken som bränsle för att köra ”motorerna” i era fysiska kroppar, är vitalitet, perfekt hälsa och till och med odödlighet lätt att åstadkomma.

Bilens delar kommer så småningom att börja krångla utan regelbundet underhåll.

På ungefär samma sätt fungerar den ursprungliga designen; den Gudomliga ritningen som Gud har skapat för människokroppen, är att den ska vara evig och aldrig förfalla/åldras. Om någon skulle dö genom sjukdom eller ålder, så beror det (för det mesta) på att de Kosmiska Lagarna om Harmoni, Karma, Kärlek och Energi inte efterlevdes – de Gudomliga Lagarna som regerar över alla fysiskt förkroppsligade själar. Denna persons medvetenhet hade antagit lägre vibrationella övertygelser, vilka var främmande för Gudssjälvets personlighet inom dem själva, som i sin tur ledde till den fysiska kroppens slutliga förfall och död.

3) Hur skickligt kör du din bil/ditt liv?

Följer du till exempel anvisningarna som kommer från en 3D-GPS, som representerar ditt gamla, rädda, lilla självs röst, eller följer du anvisningarna från en GPS av 5D? Rösten som kommer från 5D-GPS:en kommer att vara från ditt Högre Själv. Ditt Högre Själv väljer vägar/livsbanor som syftar till att hjälpa till med din tillväxt och expansion; uppmuntrar dig att gå utanför alla bekvämlighetszoner och alla 3D-fängelser som du själv skapat; skapar alltid dig själv, samtidigt som du integrerar alla Tidigare, Nuvarande & Framtida aspekter av dig själv – med Uppstigning som det Ultimata Målet.

Kära vänner, anser ni er själva vara skickliga förare? Kör ni ganska smidigt – genom att troget lita på er 5D-GPS? Eller saboterar ni ständigt era resor genom att ofta bromsa i onödan (kanske av rädsla/lågt förtroende för er körförmåga, det vill säga, era naturliga, Gudagivna förmågor att kunna manifestera)?

När ni högljutt sänder ut 3D-programmeringsspråket av: rädsla, brist och separation, sätter ni faktiskt foten på bromsen – stoppar bilresan; d.v.s. stoppar dynamiken i de fysiska manifestationerna av era drömmar/önskningar. Om ni fortsätter att använda bromsen (eller om pendelns vibrationer ofta svänger fram och tillbaka, från 3D till 5D) när kommer ni då någonsin att nå destinationen, älskade ni? Ingen förutom ni själva, håller på att stoppa/ sakta ner era önskningar.

Långvarig utsändning av negativa signaler som kommer från era tankar, ord, känslor och handlingar, kommer slutligen att göra att ni får det ni inte vill ha/uppleva i er verklighet (på bilresan). Cellerna lyssnar alltid. Ert eget DNA verkar som en kraftfull radiomottagare/ sändare; sänder ständigt signaler till Matrisen/Universum som består av: alla positiva och negativa tankar, ord, känslor.

De signaler ni skickar ut kommer snart att bli de upplevelser ni får i livet, med exakt, matematisk noggrannhet.

Det fysiska Universumet har blivit perfekt utformat för att lyda de exakta kommandona som kommer från Källans alla varelser som lever där; kommer från de energetiska signalerna som du/ni alla sänder ut, ut i världen som helhet. Med andra ord kära vänner, allt ni behöver göra nu, för att kunna skapa vilket mirakel som helst, är att träna på att sända ut endast positiva signaler, som är helt fokuserade på det ni vill ha.

Enkelt, eller hur?

Det är kanske lättare för er tänka, att hela Universum lyssnar på er precis så som en opartisk Ande skulle göra. En som alltid lyder alla era kommandon, vilket ger er allt ni ber om, enligt era mest dominanta (positiva/negativa) vibrationer.

Kom ihåg att ansvarighet är viktigt här. För att vara: en kraftfull Skapare; en Manifesterare på högsta nivå; Gud-i-handling, så måste ni ha en kraftfull önskan om att släppa ALLT motstånd mot Gudssjälvet inombords.

Med andra ord så måste ni från och med nu vara totalt tillräkneliga, och ansvariga för era dagliga vibrationer; för era sätt som Varelser, oavsett vilka utmaningar/provokationer/ utmaningar ni kan stöta på i framöver.

Det är dags att välja att uttrycka harmoniska, fridfulla och kärleksfulla tankar, ord, känslor och handlingar – som visar er Förening/Enighet med de kollektiva energierna av ALLT SOM ÄR. Besluta precis nu, kära ni, att välja om ni ska reagera: Som Gud eller som ett hjälplöst offer, när ni möter nuvarande/framtida utmaningar som ni medvetet/undermedvetet har skapat – för att hjälpa er att bemästra ert mästarskap.

Djupet av passionen och längtan, efter att permanent vara den Gud ni alltid har varit inom er, kommer att vara de avgörande faktorerna som kan påverka hastigheten av er JAG ÄR-process av integration.

Om er önskan är är ljummen med att: uttrycka er Gudomlighet utåt och verkligen vara den levande Guden förkroppsligad, då blir er process av integration lika ljummen/långsam i sin manifestation.

Men om ni passionerat vill bli ert Guds-själv nu, och är helt hängivna denna heliga sak, genom att hålla er mycket disciplinerade till era dagliga metoder (t.ex. genom att använda Åkallande, Dekret, Mantran, Meditation etc. för att rena er medvetenhet inifrån och ut), då kommer ni snart att återvända till det flammande, klara Ljuset av Gud ni alltid har varit, innan den falska 3D-medvetenheten tog över, störde och skylde över ert ljus (precis som molnen på himlen tillfälligt kan skymma den kraftfulla solen).

Varför tror ni att helgon, änglar eller uppstigna mästare ofta är avbildade omgivna av Ljus (t.ex. med en gloria runt huvudet)? Under deras livstid var det ofta lätt för alla att se Gudssjälvets Ljus inom dem; vanligtvis efter år av daglig hängiven praktisering av högre vibrationer.

När ni bestämt er att vara och agera som vår kärleksfulla, välvilliga Fader/Moder Gud, så kommer Universum bakom kulisserna att arrangera många saker/människor/ omständigheter, som ger er gott om möjligheter att resa er över alla utmaningar; för att öva på att vara ert Gudssjälv i aktion. Tänk på dessa tester för Mästarskapet som något roligt, oavsett hur svårt det än är att acceptera – för det ni tänker och tror, kommer omedelbart. Om ni tänker att dessa utmaningar är roliga, så blir de det. Om ni tänker att de är för svåra, så blir de det.

Vi har skickat många lärare till er, för att lära er att: Du blir vad du tänker, tror och känner. Det behöver inte sägas mer om detta; en liten påminnelse är allt som behövs just nu.

Och om ni någonsin undrat varför vi gör den sista fasen av JAG ÄR-integrationsprocessen så väldigt utmanande, så är svaret ganska enkelt. För att ni ska kunna agera som Gud –

d v s, njuta av full tillgång till de just nu oförståeliga, enorma krafterna som finns till ert förfogande – så måste ni först bli helt förtroliga med dessa Gudalika krafter.

Ni måste genuint och permanent bli en person med ett rent, kärleksfullt och medkännande hjärta; någon som har det högsta bästa för ALLA som sitt enda fokus och högsta prioritet; någon som framgångsrikt har passerat alla mästartester vi skickat i er väg. Med andra ord, för att fullständigt kunna bemästra Källans Energi, bemästra Universum och Matrisen, så måste ni först framgångsrikt kunna visa era Gudalika attribut/egenskaper, när utmaningarna uppstår.

Detta för att förhindra att yngre, omogna, negativt polariserade, eller, självupptagna själar, har fullt kommando/kontroll över hela Skapelsen – till men för många förkroppsligade själar.

När ni konsekvent har bevisat att ni har blivit någon som alltid verkar för att älska Enigheten och Harmonin i ALLT SOM ÄR, då kommer ni att finna att ni har hela Universum under ert befäl.

Källans alltid närvarande ursprungliga energier, oändligt överflödande i Universum, är ständigt redo att forma sig till vilka skapelser som helst, ”JAG ÄR” vill skapa nästa.

4) Hur bra kan ni trafikreglerna?

Landets lagar och förordningar; miljön ni finns i? Till exempel, om ni bor i ett land och ni har för avsikt att köra hela vägen till ett annat land (för där ligger slutdestinationen) – har de två länderna samma eller olika trafikregler/föreskrifter? Om det är annorlunda, vad behöver ni göra för att följa lagarna i båda länderna? Behöver ni ett nytt internationellt körkort, eller behöver ni kanske få fler körupplevelser/uppgradera era färdigheter (t ex genom att lära er köra både på vänster och höger sida)?

På samma sätt, för att ni ska bemästra den femdimensionella miljön som er planet nu har blivit, så behöver ni först lära er ”landets lagar”. Justera ert modus operandi till Lagarna i 5D:s OS (operativsystem), för att enkelt kunna växa på den här ”nya” vibrerande lekplatsen ni befinner er på. De som vägrar att göra det, utan envist klamrar sig fast vid sina gamla 3D-sätt att tjäna sig själva på, istället för att tjäna ALLA, kommer snart att få det ”hett om öronen”.

Världen förändras, kära ni. Icke hjärtbaserade handlingar/aktiviteter som brukade vara acceptabla i samhället, kommer snart att bli fullständigt oacceptabla – eftersom många väckta själar nu erkänner kärleken och harmonin som deras Sanna Natur (framgångsrikt funnen inom sig), och har inga problem att uttrycka dem externt, för det Högsta Bästa för Alla.

”Det Högsta Bästa för Alla”, kommer att vara mottot; den enda regeln att hålla sig till på 5D-Jorden. Tiden är kommen för en stark intention att följa Gudomliga Kosmiska Lagar, i alla samspel med världen. När ni alltid är i harmoni med de Lagarna, utövar ni utan tvekan det högsta goda för alla – vilket demonstrerar ert Mästarskap.

Och när ert Högre Själv ser många bevis på att ni behärskar ert Mästarskap – och alltid väljer att reagera med Frid, Kärlek, Glädje, Enighet och Överflöd, oavsett vad – kommer ert JAG ÄR att belöna er med ”hårt” förtjänade Gudskrafter, genom att ge er permanent tillgång till Nollpunktsfältet; virveln av samskapandet med Gud, och, som Gud.

Inne i denna virvel, precis som med Neo (i Matrix Trilogifilmerna), blir ni Mästare och Arkitekter i er Matris. Precis som då mästare Potter skickligt formade sin lera till vilken form som helst – så förblir leran anpassningsbar och smidig för den bild/vision som Mästaren har i åtanke för den – då har ni den oändliga, Elektroniska Ljussubstansen från Källan till förfogande. Att bli bearbetad, formad till vad ni vill; och användas till det ni anger.

Fantasi, magiska genres i era böcker/filmer, är populära på er planet på grund av en enda anledning. Tänk hur populär Harry Potter-serien var, under sin storhetstid. Kärnan i er kollektiva och individuella medvetenhet, lagrade inom allas Guds-DNA, (ofta benämnt som ”skräp”- DNA av många forskare, för inte allt för länge sedan), där finns minneskoderna; det inre vetandet om de enorma krafter ni har inom er.

Barn är av naturliga skäl mer lockade till allt som är magiskt, eftersom de är närmare Källan (åldersmässigt). De kan lättare tro på sina ”magiska krafter”, innan världen ”tar det ur dem”. För så fort barnen växer upp, säger 3D-samhället att ”magi är ren fantasi”. Det kan bara användas för underhållning och inget annat.

Låt oss nu jämföra detta med utbildningen av barn hos högre dimensionella civilisationer som Arkturierna, Plejadierna, Venusianerna etc. bara i er galax. Barnen från dessa raser är utbildade i att verkligen tro på sin egen storhet; den storslagna kraften i tankar, ord och känslor som verktyg för skapande – allt sedan den dag de föddes. Dessa barn lär sig också hur man praktiskt använder de till synes abstrakta begreppen: Enighet, Frihet, Kärlek, Förlåtelse, Medkänsla, Överflöd och Harmoni, direkt från och med ”förskolan” till grundskolan, gymnasieskolan och hela vägen till högskolan/universitetet” – för att använda Jordbaserade uttryck för att beskriva dessa barns ålder; deras examen till samhället som vuxna.

Er galaktiska familj kommer snart att komma till undsättning, (ledd av era Lemuriska bröder och systrar i Telos), och dela kunskapen/erfarenheten med de som verkligen vill lära sig att omvandla alla aspekter av samhället, till ett femdimensionellt samhälle – ett med Kärlek, Harmoni, Överflöd och Enighet som dess Grund.

Låt oss nu återvända till ämnet om hur ni ska kunna bemästra er Skapelse/ Manifestationsprocess, till den uppstigna Mästaren Kristus Nivå av Skapare.

Först och främst är det dags för er alla att inse att frasen ”skapa mirakel” faktiskt är motsägelsefull. Det finns inget sådant i högre dimensionella civilisationer. Ordet ”mirakel” i sig är faktiskt ofta: ej förekommande, utländskt eller arkaiskt (ålderdomligt) till sitt ursprung. För dem är mirakel helt enkelt naturliga biprodukter av deras högre sätt av att vara. Vad många av er skulle betrakta som mirakel här på den nuvarande Jorden, tillhör faktiskt deras vanliga, dagliga, ”normala” aktiviteter.

Och därför är de två orden: ”skapa” och ”mirakel” vibrationellt, eller, energetiskt motsägelsefulla.

För man kan faktiskt inte skapa något, när man fullt ut tror och känner att det inte lätt kan skapas, eller, att det inte sker så ofta i livet.

Extraordinära händelser kategoriseras ofta som mirakel, eftersom de vanligen anses vara svåra att skapa/få/uppleva, (d v s dessa fenomen har inte blivit norm). Till exempel, när en person blivit sjuk i en livshotande sjukdom, så ber deras nära och kära ofta om att ett mirakel ska inträffa. Eller, om en person drunknar i skulder, så ber han ofta om ett ekonomiskt mirakel av något slag, för att hjälpa honom ur den svåra situationen.

En ordbok definierar ordet ”mirakel” enligt följande: en extraordinär och välkommen händelse som inte kan förklaras av naturliga eller vetenskapliga lagar, och anses därför vara något gudomligt.

Det är avgörande för er att ändra era perspektiv; era övertygelser och sätt att tänka nu. Ni måste tro på er egen magi; på era egna styrkor och majestät. Neo blev Mästare i Matrisen för att han slutligen trodde. Först förnekade han att han var ”Den Enda”, men när trycket ökade, bestämde han sig helt enkelt för att överge allt han brukade vara. En gång för alla överlämnade han sig för att bli allt han var menad att vara, och tro på sig själv och på sina egna krafter och förmågor. Med andra ord omfamnade han sitt öde helt.

Är ni nu redo att omfamna ert öde, och ännu en gång känna er fria att uttrycka er sanna, gudomliga natur, som en kraftfull Gud/Gudinna – kära ni?

Ni står nu inför ett annat vägval; att bestämma vilken väg ni ska ta av de två tillgängliga rutterna som visas nedan. Vägen till vänster, betecknad som ”Gud”, är definitivt en snabbare väg som hjälper er att bli ert Gudssjälv i aktion, snarare förr än senare. Vägen till höger, märkt med ett frågetecken, symboliserar den ”natursköna” vägen; den längre, långsammare vägen, som så småningom tar er till samma destination, någon gång i en mer avlägsen framtid.

De flesta av er som läser Våra budskap här, hör till den grupp själar som otåligt väljer vägen till vänster; den som är märkt Gud. Ni är passionerade i fråga om livets bemästrande och Uppstigning, och är villiga att göra vad som krävs, varje dag, för att fullt ut integreras med ert inre Gudssjälv. Ni har en stark önskan att Skina ert Ljus klart, och strävar efter att leda genom att vara förebilder.

Till alla våra chelas i denna grupp av själar, är det som följer Vårt Kollektiva budskap:

Era önskemål har blivit hörda, kära ni. De utmaningar ni står inför just nu, är ingenting jämfört med storheten hos era Högre Själv – det är bara lite grus på vägen; sådant ni enkelt kan ta bort. Håll er alltid anpassade till oss, och var mottagliga för vår vägledning. För vi övervakar ständigt era framsteg; ser till att ni kommer att få/uppleva allt ni behöver få/uppleva för själens tillväxt och mästarskap; dessa kommer alltid att komma vid den perfekt gudomliga tidpunkten – i en (snabbare) takt ni själva bestämt.

Adele uttryckte nyligen sin tacksamhet till Gud. Hon tackade oss för allt som vi hade ordnat/arrangerat, för att hjälpa henne att bemästra sitt mästarskap. Hon uttryckte också sin starka vilja om att återigen vara helt fri, att vara förkroppsligad med Kristus levande inom sig, hellre förr än senare. Inte långt efter att vi hört den begäran, skickade vi henne flera utmaningar; som gav henne gott om möjligheter att agera som den kärleksfulla, välvilliga Gud/Gudinnan hon är inom sig. Hur tror ni att hon reagerade?

Inte bra, kära vänner. Hon hade ställt en begäran som vi sedan svarade på och uppfyllde. Inte långt därefter blev hon irriterad på oss (*skrattar) för att vi skickat henne de svåra testerna. Vi berättar inte detta för att kritisera vår älskade Adele; långt därifrån, kära vänner. Vi berättar det som en påminnelse för er alla, att vara försiktig med vad ni ber om, från Universum/Gud/ert Högre Själv. För vi tar emot och beaktar alla era uppriktiga önskemål, mycket seriöst.

Var säker på att ni är redo för den snabbare vägen mot ert Gudssjälv; var redo för alla ”tester” och utmaningar en sådan väg kommer att ge er. Att välja den här vägen kan låta skrämmande och ansträngande, men när ni har börjat gå på vägen, kommer ni att finna att er lätta framgång kommer att bero på er vilja och beredskap att helt: överlämna ert gamla, rädda, ego-baserade 3D-själv, och eliminera alla negativa 3D-vanor, som ni kanske envist klamrar er fast vid.

Släpp det och överlämna till Gud. Er fullständiga överlämning blir då rikt belönad med många krafter, och positivt överflöd i alla aspekter av ert liv.

För de av er som är våra hängivna chelas, och går på den uppsnabbade vägen för att bli mästare över självet, är tiden kommen för att vi ska avslöja följande steg för att hjälpa er att bli Mästare över Källans Energi; Mästare över Matrisen.

Föreskrifterna i Del 1 handlar om ert sätt att vara.

För att framgångsrikt kunna bli en kraftfull Skapare på högsta Uppstigna Mästarnivå, så måste ni genomgående uppnå 100% av poängen för alla sju föreskrifterna. 100% av tiden utan att misslyckas.

Om ni är nöjda med att vara en Mästarskapare av 3D-standard (manifesterar alla vanliga saker som människor älskar att ha i överflöd, t.ex. Välstånd/Rikedom, Hälsa, underbara vänner, romantisk kärlek, fantastisk karriär, värdefulla tillgångar etc.), allt ni då måste göra är att: genomgående uppnå en hög poäng (av de flesta/alla sju föreskrifterna) minst 70% av tiden. 70% av tiden är tillräckligt för att ni ska kunna ses som en framgångsrik person – sett ur det mänskliga kollektivets 3D-standard.

Om ert mål så småningom är att bli en Mästarskapare av ”5D-standard” (bemästra det magiska: Att kunna Materialisera/Eterisera och andra andliga förmågor t.ex. clairvoyance, telekinesis, healing, resa i er Merkaba, etc.), precis som alla Uppstigna Mästare som en gång levde på den här planeten, framgångsrikt kunde under sina livstider, då måste ni permanent förkroppsliga alla de sju föreskrifterna, 100% av tiden.

Alla ni som läser detta meddelande har levt under Atlantis och Lemuriens Gyllene Tid, i ett (eller många) tidigare liv. De människor som levde under denna stora tid, vandrade omkring som sina Kristussjälv. De var Gud personifierad i den fysiska kroppen. De använde naturligt de sju förordningarna. Och som sådana skedde de ”magiska” eller ”mirakulösa” handlingarna med Materialisering eller Eterisering mycket lätt. Till exempel, när de behövde bygga ett hus, så arbetade de tillsammans i en grupp för att ta fram huset ut ur luften; använde ingenting annat än de kombinerade krafterna i sina viljor, det tredje ögat och den mentala styrkan.

Låt oss börja med att ge er den enklaste förklaringen av de två villkoren ovan.

När ni formar ett föremål använder ni i grunden det ursprungliga, elektroniska ljussubstansen/energin som är Källan. Med styrkan av ert fokus/er avsikt formar/modellerar ni dessa ursprungliga energier, till att skapa vilket objekt som helst till fysisk materialisering. Med andra ord så omvandlar ni den rena, ljusa energin som är Gud, till ett fast ämne/det objekt ni önskar.

När ni eteriserar ett föremål som ni tidigare har skapat, omvandlar ni rent tekniskt ett fast material/objektet tillbaka till ursprunget, det elektroniska ljuset/energin som är Källan. Detta är i överensstämmelse med Lagen om Användandet av Energi som säger; alla Ljusenergier som lånas ut till mänskligheten, måste en dag återvända till den Universella Ljussubstansen som är Källan.

När alla sju förordningarna används fullt ut, 24/7, kommer processen för Materialisering att vara enligt följande:

 

 1. Visualisera tydligt önskad sak/utfall. Placera bilden tydligt framför er; i ert sinnes öga. Ni måste vara så specifika som möjligt, så att objektet ni skapar kommer att materialiseras exakt så som tänkt. Ju komplexare objekt, desto viktigare att skriva ned alla objektets egenskaper/karaktärer. Det rekommenderas att ni börjar skapelseträningen genom att ha en ritning (av objektet) redo på ett papper framför er. Det är viktigt att tillföra en stark avsikt till objektet, en viss kvalitet som ni vill njuta av/uppleva, när ni senare ska använda det.

 

 1. Fokusera på era känslor -> hur ni skulle känna det den gången ni är i färd med att skapa objektet, fysiskt materialiserar det i er verklighet. Känn detta nu. Om ni till exempel skapar ett glas vatten ur den Universella Ljussubstansen, tänk er hur det skulle kännas för er törstiga kropp, när ni dricker det uppfriskande vattnet. Föreställ er att ni känner glasets/koppens tyngd i handen.

 

 1. Sammansmält med den magnifika gnistan av Ljus; Den Gyllene Solen i ert hjärtchakra som symboliserar Guds närvaro inombords. Känn er nära koppling; er ständiga Enighet med ert Högre Själv.

 

 1. Som Skaparen av Allt-Som-Är, kom med ett enkelt men djupt uttalande: ”Tack Gud för denna gåva av Ljus.”

 

 1. Och sedan, som själva Källan, känn existensen av Guds Ursprungliga Energier/ Guds Ursprungliga Krafter – vilka finns i den Universella, Elektroniska Ljussubstansen som är tillgänglig i hela Universum. Nå ”ut”mentalt till de ursprungliga energierna, och ha helt enkelt avsikten att skicka/rikta dessa energier till föreställningen av er önskan (steg 1). Var fullt medveten om det gör ni i det ögonblicket då ni agerar som Gud; då använder ni Guds krafter, och ni samarbetar med Gud för att skapa er önskan.

 

 1. Ni behöver inte veta vilken färgad flamma/vilka element/energier som ska vara de som först skickas till bilden, eller i vilken ordning. Tänk helt enkelt att ert Gudssjälv automatiskt gör det åt er, eftersom processen när ni har nått den här Mästarnivån av skapelse i 5D, kommer per automatik.

 

Vi talar om de specifika energierna/elementen som åstadkommer er kemiska komposition; byggstenarna/heliga geometrier till föremålet ni är i färd med att forma. Det finns en gudomlig originalritning för allt som redan skapats, någonstans i det fysiska universumet. Och ert Gudssjälv kommer att ha tillgång till ALLA dessa ritningar.

Till exempel, för att ni ska kunna skapa glaset med vatten (se steg 2) som ni önskar, så måste ni kunna kombinera väte med syre (H2O) för att åstadkomma vatten ur den Universella Ljussubstansen. Glaset i sig självt kommer att tillverkas av ett flertal ämnen, den vanligaste ingrediensen är: kiseldioxid (SiO2).

Återigen påminner vi er om att ni inte behöver veta exakt vad som finns i det objekt ni vill skapa. Er uppgift är att vara så tydligt och specifikt som möjligt om hur objektet ska vara, se ut, kännas eller smaka, när det är helt framställt i fysisk form.

 

 1. Håll fokus på att kontinuerligt skicka dessa ursprungliga energier; Källans Universella Ljussubstans till bilden av er önskan – fullt förlitade på att objektet fysiskt materialiseras framför er. Justera därefter ljusets hastighet och intensitet, instinktivt från ert Högre Själv. Låt inte rädsla, oro eller tvivel ta sig in i era mentala, känslomässiga kroppar, när ni tillverkar. För i det ögonblicket agerar ni som Gud, Skaparen. Ni är Ett med Källans energier; alltid närvarande i Universum. Under tillverkningen verkar ni med er naturliga förmåga som Trollerimästare, Mästaralkemist, Mästarskapare, och, Mästare av alla Element.

 

 1. När objektet fysiskt har materialiserats, bara justera det på det sätt ni vill (med tankarna), tills det passar era behov. Tacka sedan.

 

När ni inte längre behöver använda föremålet ni tidigare tillverkat, är det ert ansvar att eterisera det, så att det åter kan återgå till ren ljusenergi, varifrån det kom.

 

Processen av Eterisering:

Ange tydligt (högt eller i tankarna) vad ni önskar eterisera, eller, fullständigt tillintetgöra. Så att de energier som det specifika föremålet består av, kan återvända till Källans Ursprungliga Energier, vilka kan återvinnas/användas till något annat, av er/av någon annan.

 1. Sammansmält med ert Gudssjälv inom er.
 2. Som Gud/som Skapare av allt som är, säg bara: ”Tack Gud för denna gåva, som jag nu inte längre behöver. Jag återlämnar den nu till dig.”
 3. Som själva Källan, skicka bara Ljus till objektets Kärna (som innehåller den Trefaldiga Flamman), med avsikten att tillintetgöra den. Tänk på att för varje levande eller icke-levande föremål, så finns den Trefaldiga Flamman mitt i nämnda objekt. Använd bara ert inre öga för att ta reda på var objektets Kärna finns. För när ni skickar laserfokuserat Ljus till denna kärna, kommer processen av eterisering att slutföras snabbare.
 4. Fortsätt att skicka Ljuset; justera hastigheten och intensiteten tills ni kan känna/se att föremålet helt har sönderdelats till intet. Tacka sedan.

 

Precis som när en nybörjare känner sig obekväm/osäker på vilka steg man bör ta innan man börjar köra (t.ex. justera backspegeln, sätta foten på bromsen, släppa handbromsen, etc.), så kan ni känna er ute på djupt vatten under era första försök av materialisering/ eterisering. Hela processen kommer så småningom att ske automatiskt, ju mer ni integreras med ert Högre Själv. Det finns inget att oroa sig för. Allt är bra. Ni kommer genom ert Gudssjälv att minnas hur lätt och naturligt, materialisering och eterisering verkligen är. Ni kommer att upptäcka att ni är begåvade med ”inre kunskap”, eller få information inifrån genom enkla nedladdningar. Ni kommer definitivt att veta vad ni ska göra när tiden kommer.

En medlem i en av Adeles grupper frågade nyligen, hur länge det skulle ta henne att nå en Mästarnivå av Skapare i 5D? Det sanna svaret på denna fråga är: det beror på dig; på ditt engagemang och motivation. Din uppstigningsresa är lika unik som ditt DNA. För de av er som läser det här kanaliserade meddelandet (i Nu-ögonblicket), kan det dröja någonstans mellan 20 och 80 år, för att återskapa era Materialiserings- och Eteriseringsförmågor. Denna prognos baseras på våra observationer av era tidigare beteenden/vanor och ert tidigare engagemang i Uppstigningsprocessen. Vi poängterade medvetet ordet ”tidigare” för att indikera att er framtid kan förändras när som helst, om ni bestämmer er för att anta nya positiva vanor, som kommer att anpassa er mer till ert kraftfulla Högre Själv.

Harry Potter föddes med en trollkarls magiska potential, men det tog honom mer än sex års grundliga studier och övningar hos Hogwarts, för att han och hans vänner framgångsrikt skulle kunna använda högre och mer komplicerad magi. Med andra ord, han lämnade sitt hem och stannade hos Hogwarts, för att ge största fokus till sina magistudier.

Eftersom det tog Harry många år av hängivna studier och träning för att lära sig magi, hur lång tid tror du att det kommer att ta för dig att behärska dina ”magiska” Gudaliknande förmågor? Speciellt när du tar hänsyn till de många, till synes oändliga distraktionerna du ofta har omkring dig – av jobbet, familjen, vänner, utmaningarna du står inför nu. I ljuset av dessa distraktioner, var kanske vår ovanstående prognos lite för optimistisk.

Tona bara in till ditt Högre Själv, för att få ett individuellt svar på denna ”hur länge”-fråga (om du vill veta), och be oss att vägleda dig så att du varje dag går närmare och närmare din önskade ”framtida” verklighet, där du är Mästare över alla Element; Mästare av Källenergin; Matrisens Mästare och Arkitekt.

Dagens meddelande är utformat för att stärka er, och för att expandera/bredda er definition av Mästarskap. Så att ni från och med nu kan sätta ribban högt, för ditt mål om fullständig integration med ert Gudssjälv. Det finns gott om underbara, fantastiska upptäckter som ni kan se fram emot; i den inte allt för avlägsna framtiden!

Som Yeshua Ben Yosef, gav jag följande löfte till mina lärjungar:

”Sannerligen säger jag dig. Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. ”(Joh 14: 12-14)

Med dagens budskap har jag återigen uppfyllt mitt löfte till er alla här (några av er som läser detta var mina tidigare och nuvarande lärjungar), att berätta om alla nycklar till Guds Magiska Rike.

Kalla på mig, ert Högre Själv, eller medlemmar av ert eget andliga team, när som helst, för personlig assistans och vägledning, så att vägen framåt blir kristallklar för de som är mycket intresserade av att bli Mästarskapare av 5D-standard, snarare förr än senare.”

Med all min Kärlek och Hängivenhet,

Er broder i Ljuset, Sananda.

 

Channeled by Adele Arini. Copyright 2019.

If you re-post, please retain article in its entirety, and provide the link below. Thank you and Namaste. www.raphaelshealingspace.com.au

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...