Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 5 juni, 2018

Judas Iskariot

Tisdag 5 juni 2018

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Judas och jag har kommit idag för att tacka hela mänskligheten för den vilja, som ni nu har för att stiga upp i ljuset. Människor sluter sig mer och mer samman som ett broder- och systerskap. Ni förenar er på olika sätt, både genom internet och andra sammankomster och detta sker över hela världen idag. Ni skulle själva se hur mycket kärlek som har vuxit i era hjärtan och den medkänsla som ni visar för allt som ni möter på er väg.

Den starka energin som nu har nått Jorden hjälper er att växa i anden. Den får er att agera på ett fruktbart och kärleksfullt sätt. Era ljusa handlingar ger nu ett större resultat på Jorden än vad det tidigare har gjort. Ljuset är så mycket starkare och ni är så många fler som upprätthåller det här ljuset på Jorden. Det sprider sig idag från hjärta till hjärta och för en del har det redan nått brädden och håller på att rinna över. De här människornas mission har redan vederfarits dem och de gör nu en stor insats på Jorden och för den mänsklighet som de tillhör. De är förtrupperna in i ljuset och deras fötter vandrar redan på ljusets väg.

Följ kärleken kära barn på Jorden. Följ kärleken i ert hjärta och lyssna på dem som utför kärleksfulla handlingar och sprider kärlekens budskap. Det är med kärlek, medkänsla och tillit som ni banar vägen för den ljusa framtid som nu närmar sig från alla håll i er värld. Jag står nu och ser hur det lyser av olika färger från er värld idag. Dessa färger var knappt skönjbara för en kort tid sedan men nu strålar de mot oss i allt fler kontraster som blir klarare för var dag som går. Det är en sällsam känsla för oss som känner Jordens vedermödor att nu få bevittna, ett uppvaknande av så stora mått närma sig sitt crescendo. Ja, kära Jordbor, ni är på väg och ni marscherar i snabb takt framåt mot det mål som ni har i ert hjärta.

En del världspolitiska händelser kommer nu att ske på er Jord. Det kommer att förändra det geopolitiska läget och frammana ett större samarbete mellan Jordens folk. Ni kommer att förstå vikten av att föra fram en rak och ärlig kommunikation. Alla falska profeter kommer nu att beskådas i ett annat ljus och det ljuset kan bli för starkt för dem som använder falska tungor. Rak kommunikation och ärlighet kommer att bli de nya honnörsorden i den nya värld ni bygger upp. Allt mygel och alla mutor kommer då i ett slag att försvinna. Det är enbart handslag mellan ärliga och uppriktiga människor som kan få äran att bygga upp den nya Jorden i kärlek och tillit till den källa av kraft som rinner i deras ådror. Denna källa av kraft har sköljt ur all negativitet i deras kroppar och de består nu endast av kärlek. Kärlek till sig själva och den Jord och mänsklighet som de tillhör. Detta ljus och denna kärlek använder de nu sig av för att åter ge Jorden dess ljusa plats i den galax den tillhör. De arbetar som ”ett” med Jorden som är deras moder och de erövrar tillsammans den ljusa värld som de så länge har drömt och kämpat för. Detta är en sann krigare som har funnit ljuset och kärleken i sig själv och nu sprider det i den värld som han/hon lever i.

Det här är något att beakta kära Jordbor. Har du fyllt ditt hjärta med kärlekens ljus eller låter du fortfarande egot ta för stor plats där. Det är kanske dags att flytta egot lite åt sidan och låta själen ta tillbaka sin rättmätiga plats. Egot skulle vara till hjälp för själen i den värld som ni bor i och inte tvärtom som det nu hade blivit för många på grund av den tunga energi som ni bor i.

Vi får tacka Vår Fader Gud för att han sänt er en stark ljus energi till hjälp för att lätta upp den tunga energin på Jorden. Det är denna energi som med stor framgång har nått många av era hjärtan idag.

Med dessa ord lämnar jag Er nu för ett snart återseende.

Stor kärlek

Judas

You may also like...