Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 5 maj, 2024

 

 

 Kanal Ann Dahlberg

 Jag är Judas och idag vill jag tala lite om de tider som ni nu lever i. Det är speciella tider, mina kära vänner, ni dras nu med högfrekventa energier som påverkar både ert och Jordens energisystem. Det kan kännas lite oroligt och frustrerande, samtidigt som hoppet om bättre tider av kärlek och ljus gläntar fram genom dörren.

 Ja, kära Jordbor, det kan vara svårt att härbärgera alla de känslor som kommer upp från ingenstans. De här energierna påverkar er på djupet och en inre medvetandeförändring är på gång, på var och ens nuvarande nivå. Det händer mycket runt om er nu, kära Jordbor, det är bra att följa med i flödet och göra det som ni spontant känner för att göra. Det är en del av er resa, det kan komma inifrån men också som ett erbjudande utifrån. Känner ni glädje inför det som ni känt eller fått till er, följ ert hjärta. Känner ni er tveksamma och är osäkra, fundera lite till och försök känna in om det faktiskt är bra eller dåligt för er att gå vidare med det. Det kan vara något hastigt impulsivt, men stämmer inte riktigt överens med de intentioner som ni nu har. Det kan också vara en inbjudan från något som ni kanske redan har lämnat bakom er.

 Ja, det var lite om det, kära vänner, ni står inför en utmaning nu, både vad gäller er själva och Jordens väl och ve. Det är mycket som ska återställas och tas om hand på Jorden idag både var det gäller Jordens välbefinnande och ert eget. Balansen är rubbad så att säga, luft, vatten och jorden är förorenade och påverkar hela ekosystemet, växter, djur och människor. Sjukdomar bildas inom alla dessa grupper och det ena påverkar det andra. Det är dags att se över ert liv och ert leverne och fundera på hur ni vill ha det i framtiden för kommande generationer. Det är många nu som förstår att ni kommit till en brytpunkt och att ni måste förändra ert leverne för att Jorden, djuren och ni själva ska kunna hålla er sunda och friska. Här står olika krafter mot varandra, men det sunda förnuftet säger er att människor måste ta ett större steg till att förändra den riktning, som världen just nu befinner sig på. Den är inte hållbar i det långa loppet och många människor går nu samman i olika grupper och organisationer för att få allmänheten att förstå vad det är som händer med jorden, när vi tär på dess resurser. Det är vårt ansvar att återställa balansen, så att alla kan få dricka rent vatten, andas frisk luft och äta hälsosam mat.  Idag lider både djur och människor av olika sjukdomar  som kan förknippas med det system av exploateringar som görs lite överallt på Jorden. Det gynnar varken er, djuren eller Jorden som helhet. Det finns helt andra prioriteringar som kan göras och det är det många forskare och människor som har förstått och nu gemensamt försöker delge en fortfarande omedveten allmänhet, som inte har hela bilden klar för sig. De har inte fått alla fakta i handen och har medvetet förts bakom ljuset för att inte sanningen ska komma fram.

Den sipprar fram ändå och allmänheten får mer kunskap om hur det faktiskt ligger till och vad det är som behöver göras. Var och en kan göra något, litet eller stort spelar inte någon roll. Det är tillsammans som vi lyfter oss själva till högre höjder av kärlek och medkänsla för människor, djur och natur. Vi är integrerade med varandra, vi behöver varandra och lever i en enhet, där allt påverkar oss oavsett vilken art vi tillhör. Vi hör alla ihop och är sammankopplade med varandra. Vi kan inte bortse från det och behöver förstå att vi borde ta hand om varandra där även djuren och naturen ingår.

 Medkänslan har vuxit sig stark hos människor och insikterna avlöser varandra och en ny värld har uppenbarat sig i era hjärtan. Det är den världen av medkänsla och kärlek som ni nu ska manifestera på Jorden. Det är det brobygget som ni just nu håller på med och till er hjälp strålar nu kärleksenergierna ner på Jorden och lyser upp och väcker många hjärtan till att finna kärleken inom sig själva. En stor medvetandeförändring är på gång på Jorden.

 I tacksamhet och kärlek

 Judas

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *