Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 5 september, 2021

 

  Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 5 september, 2021

 

Jag är Judas och idag liksom många andra dagar, så funderar ni nog på vad som är meningen med ert liv. Idag är det många som söker en mening med sitt liv, på grund av det kaos som har uppstått i världen. De har svårt att finna en orsak till allt som händer och sin egen roll i den situation som de befinner sig i. Ja, när man ser det ur ett enskilt perspektiv så kan det vara svårt att se orsaken till det som händer i er värld idag. Ser man det ur ett helhetsperspektiv så får man genast en annan bild av händelseförloppet.

På en mycket kort tid så har mänskligheten skakats om ordentligt och det är fler som har vaknat upp under den här tiden än vad som har skett på flera årtionden dessförinnan. Hur kan det komma sig? Jo, de flesta ligger så nära sitt eget uppvaknande så att när de har skakats om, då tittar de yrvaket upp från sitt slentrianmässiga beteende och börjar se saker från en annan synvinkel. Insikter som redan fanns inom dem kommer upp till ytan och ny förståelse börjar växa fram för vad som är verkligt och sant i deras liv. Människor runt om i världen kämpar för sin frihet idag. De vet att de föddes fria och att kärleken är det starkaste fundamentet på jorden. Kärleken till allt som är, kärleken till varandra, till Moder Jord som föder oss, till djuren och naturen. Ja, till allt levande som existerar på Jorden, och ja, kära Jordbor, då blir det inte mycket kvar för i stort sett allt är levande på Jorden. Allt som vibrerar är energi och är då förstås levande. Det kanske inte är på det sättet som ni tänker eller förstår men likväl är det så. Allt som har en vibration är levande och är en del av Guds rike. Vem vill bära hand på något som tillhör Guds rike .. ? Ja, energier kan lånas eller bytas ut men dess innersta kärna är alltid och förblir alltid oförstörbar. Det här gäller för allt levande oavsett hur dess manifestation för tillfälligt ser ut.

Vår Jord har många riken, varav en del är synliga och en del osynliga. Det här gäller faktiskt era kroppar också. Det är därför vi säger att ni ska ta hand om era kroppar precis som Moder Jord tar hand om er. Det kommer att ge er ett helt annat resultat angående er hälsa om ni respekterar och ger kärlek till er kropp. Det kan vara något att fundera på, kära Jordbor. När ni tar hand om er själva så tar ni faktiskt hand om Jorden också för ni är en del av Jorden. Många nya insikter kommer då att ges till er och ert levnadssätt och förhållande till omvärlden kommer att uppgraderas till en högre förståelse och ett större medvetande om hur allt förhåller sig till vartannat. Insikt efter insikt kan så småningom ger er de redskap som ni behöver för att bli den tjänare som Jorden nu söker för att hjälpa till i den uppstigning som ni nu alla står inför. Det är ingen enskild uppstigning för någon enstaka individ utan det är en stor uppstigning av en hel planet och alla de riken som den inrymmer. Det är det som gör det hela så ofantligt stort mina kära vänner. Det är därför det sker så mycket på er jord, det är en intensiv tid med mycket ljus som strålar ned på Jorden. Ljuset väcker upp sovande själar, det lyser i mörkret och uppdagar sanningar. De sanningar som är verkliga och som alltid varit ett fundament för allt som är. Det största och vackraste fundamentet är kärlek. Finns det kärlek i era manifestationer så kommer de att hålla, i annat fall kommer de att raseras, ty utan kärlek kommer intet att finnas i någon längre tid.

Er största resa blir att finna kärleken inom er själva, därefter blir vägen lätt att gå.

Med dessa ord avslutar jag

Stor kärlek

Judas

 

 

Du gillar kanske också...