Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 7 april 2019

Judas Iskariot

7 april 2019

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Judas och jag vill önska er en fridfull påsk eftersom det är en högtid som närmar sig för en del av Jordens befolkning. Påsken var menad att vara en glädjens högtid, då den skulle vittna om uppståndelsen och det eviga livet. Tyvärr så lades tonvikten på sorg i stället för glädje. Det är dags att se den sanna innebörden av Jesus liv på Jorden. Den sanna innebörden var att han visades oss vägen till vår egen uppståndelse, uppståndelsen från döden till det eviga livet i Vår Herres hage. Jesus försökte visa oss vägen till våra verkliga inre jag, vår kärna av ljus och kärlek. Det var det han kunde se i var och en av oss, det var det han ville förmedla. Det var meningen att ni skulle lägga all skuld bakom er och ta fram er sanna kärna av ljus och kärlek. Tyvärr så lades det i stället mer skuld på människornas axlar ovanpå det som de förut redan bar på.

Nu är det emellertid dags att släppa det gamla och se med nya ögon på sig själv och de som man möter på sin väg. Se på din broder som den ljusvarelse han bär inom sig och döm inte efter det yttre sken som han eventuellt omger sig med. Det yttre skenet kan vara en förvanskad bild av honom själv. Det gäller att se ljuset i alla människor som du möter för att kunna väcka ljuset i dem och därmed också i världen. Se på din broder eller syster som de ljus de är och döm inte deras handlingar. Vi har alla gjort misstag i våra liv som vi efterhand fått rättade, så att en djupare förståelse har kunnat växa fram, för hur vi ska kunna förhålla oss till det mörker som omger oss. När vi väl ser ljuset i oss själva om så bara för en kort stund, så längtar vi efter att få återse det. Det är då vårt sökande intensifieras och vi blir förunnade att få se fler ljusglimtar. Ljusglimtarna för med sig en ny syn på oss själva och livet och en omvandling av vårt sinne har börjat. Det är det vi kallar för en omvälvningens tid och en stor del av mänskligheten har påbörjat denna resa. Det är därför livet kan uppfattas som lite tumultartat just nu. En del människor kan känna av det mer än andra. De som börjar närma sig sitt ljus ser ljuset på Jorden. De ser hur det lyser och glimmar av ljus och kärlek. De möter fler kärleksfulla människor och ser förvandlingen av Jorden i en positiv dager. De visar på det ljusa och betonar de ljusa händelser som just nu sker på Jorden. Det mörka seendet börjar långsamt försvinna för att bli mer och mer upptaget av det inre ljuset.

Det är er Kristusgestalt som ni närmar er nu, den gestalt som Jesus visade när han gick på Jorden. Han såg endast till det ljusa och goda och ville visa er hur ni skulle finna det. Än idag går han ibland er och hjälper er att finna ert hjärtas ljus. Jesus var förebilden för ljuset och kärleken. Han är er broder som hjälper er fram nu. En väktare av ljus och kärlek. Kalla på honom om ni behöver hjälp med att finna er kärnas ljus. Inget är för mörkt eller svårt för honom. Hans glädje ligger i att hans systrar och bröder följer honom in i ljusets och kärlekens rike. Det rike som ni en gång lämnade för att pröva era egna vingar. Den erfarenheten är klar nu för de allra flesta av er och ljuset står nu och pockar på att få komma in och ta över ert sinne, så att ni blir helade igen.

Ni har hjälp av många väsen och det finns många olika vägar att gå men slutmålet är ändå detsamma och det är att ni ska återgå till att vara den kärna av ljus och kärlek som ni skapades till. Dörren står för evigt öppen, det är bara en fråga om när ni tänker ta steget och kliva in. Ni har chansen nu eftersom Vår Kära Jord har bestämt sig för att återgå till ljuset och det lyser lite extra under era fötter. Dessutom lyser Vår Fader Guds strålar lite extra på Jorden idag, så ni blir ordentligt genomlysta, kära Jordbor. Väck den björn som sover och låt den helande kraften skölja över er. Ni har vandrat färdigt nu, det är dags att återgå till ert sanna jag.

Alla himlens änglar vakar över er och hörsammar minsta kallelse från er sida. Kalla på dem och ni kommer att känna deras vingar omsluta er.

Jag lämnar Er nu i stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...