Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 7 april 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 7 april 2020

 

Jag är Judas och jag vill bara säga till er att ni är ett fenomenalt folk, som har förmågan att anpassa er och lösa situationer efterhand som de uppstår. Det bästa vore förstås att ni löste dem innan de uppstod, men det är också en lärdom att ta fasta på.

Ja livet befinner sig nu på en skör tråd och mycket oro och ängslan kommer upp till ytan. All rädsla som ni bär inom er börjar nu att leta sig fram från sina skrymslen. Det är okey, det är okey att vara rädd, det är okey att rädslan kommer upp ur sina gömmor. Se den för vad den är, enbart en känsla bland hundratals andra känslor. Den här rädslan har du burit med dig i tusentals år och nu har du en chans att bara låta den vara som den är. Får rädslan vara som den är och bli accepterad som den är, blir den mindre och tar inte upp så mycket plats i din kropp. Om du kan iaktta den utan att gå in i den för mycket, så kan du lättare hantera den. Det är i det närvarande ögonblicket som du kan känna frid och dit kan inte rädslan nå. Det är då du känner vad som är bäst för dig att göra och dina frågor blir lättare besvarade.

Det finns många frågor i luften idag men de flesta blir obesvarade. Locket har lagts på men det kan inte vara på för den större medvetenheten. Den medvetenheten tränger igenom det mesta och det pyser lite här och där av ljusglimtar som blossar upp lite överallt i världen. Alla människor har nu en möjlighet att höja sin medvetenhet, sin närvaro, och på det viset bli en pelare av ljus. Det är dessa ljuspelare som nu börjar synas lite mer på Jorden. De hjälper till, att höja det mänskliga kollektiva medvetandet. Det är den medvetenheten som driver er framåt nu. Det finns mycket rädsla inom er själva, men det finns också en hel del rädsla i det kollektiva medvetenhetsfältet som nu kommer upp till ytan. Det är det som ni nu gemensamt möter och tacklar på olika vis. Våld är aldrig att föredra, våld ökar rädslan och kan ge ett sämre utgångsläge än om man med lugna förmaningar och information ger förståelse för vad det är som händer. Tyvärr kan informationen också vara en desinformation eftersom man inte har alla kort på bordet, samtidigt som man inte vill eller vågar lämna fram alla de kort som man faktiskt känner till.

Ärlighet och sanning är det som bäst hjälper er i en sådan här situation, så att gemensamma krafter kan arbeta för målet som måste vara att hjälpa människor utifrån den kunskap och den kärlek man har för Jorden och dess folk. Här krävs det modiga män och kvinnor som stiger fram och tar befälet, när de ser och förstår vad det är som sker i världen, och vad som kan göras för att mildra dess härjningar. Det här gäller förstås allt som ni företar er på Jorden.

Det finns nu en möjlighet att vakna, kära människor på Jorden. Vakna upp till er själva och förstå vad ni egentligen är. Bortom känslan och intellektet finns det något större, något evigt, något som är ditt verkliga jag. Ta lite tid nu för er själva och stanna upp lite i vardagen. Försök att vara närvarande i din kropp och ta in allt omkring dig utan att låta dig bli påverkad av någon tanke eller känsla. Det är då du finner dig själv i en stillhet som ger dig frid och förnyad kraft. Det kanske bara vara en kort stund men den stunden kan vara tillräcklig för att förändra ditt liv och den förståelse som du hittills ha haft om dig själv och den värld du lever i. Gå in i din närvaro så mycket som du kan under den närmaste tiden och du kommer att förändra både dig själv och din värld.

Med detta säger jag

Namaste

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...