Vivamus via Kerstin Sisilla, 7 april, 2020

Vivamus via Kerstin Sisilla 7 april 2020
 
Jag är Vivamus. Min tacksamhet är stor över att få fortsätta mitt tidigare meddelande.
 
Kanske ni i dessa tider med Corona/covid-19 då många av er ”tvingas” till isolering och inre arbete känner av en oro eller en släng av dåligt samvete i er så nödvändiga och ursprungliga kontakt med Moder Jord, djur och natur. Kanske ni finner inom er en smärta/en insikt över att även ni – i denna eller tidigare inkarnationer – har begått övergrepp på er planet Moder Jord. Sök vidare, sök djupare och många av er ska då finna en smal tråd, en tunn förbindelse till något som hände för långeliga tider sedan, då varelser/entiteter som inte hade kärleken till Moder Gaia i sitt hjärta planterade ett litet korn av låga energier inom er Människoras genom olika manipulationer och experiment. Jag vill inte benämna det som ondska eftersom ondska inte finns annat än i er fantasi och i er minnesbank. Allt är av Guds Ljus kommet, men kan ha hamnat på villovägar precis som ni själva gjort en tid. 
Erkänn din rädsla, erkänn den rädslan du burit på i eoner – rädslan för den lilla gnuttan av mörker du har burit på inom dig. Ta hjälp av vår allas vän Ärkeängel Mikael så vågar du möta din inre rädsla. Det är den rädslan som begränsar dig i ditt yttre, som har förhindrat dig att se Guds Fader/Moders rike. 
Du behöver gå INOM för att erövra din frihet, gå inom och erkänna ditt tidigare band till mörkret – det är en erfarenhet som du nu vänder till något positivt – det är din bästa SKATT när den just i denna tid omvandlas till Frihet, transformeras till Kärlek, Ljus och Lycka i din återfunna kontakt med ALLT SOM ÄR.
Be till Gud Fader/Moder: ”Ske din vilja så som i himmelen, så ock på jorden”. Och så vidare: ”Förlåt oss våra skulder, så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro”.
Kort sagt, det är dags att förlåta dig själv och ”de andra” som är en del av DIG. Meditera med koncentration i Solar Plexus, dina lungor (passande i Coronatider) och din hals/strupe. Kanske känner du som en klump, en förtätning i området. Kanske smärtar det eller du blir rädd och orolig eller rastlös. Andas lugnt och be om hjälp med att släppa alla gamla rädslor, för reptiler och alla andra eventuella skrämmande eller negativa upplevelser du haft på denna planet genom tiderna. Be S:t Germain om hjälp med sin violetta transformerande flamma. Gör det ont eller om du känner stark rädsla, be Ärkeängel Mikael hjälpa dig med lugnande healing i ditt hjärta. Ta dig tid och känn hur ”knutarna” i bröstet löses upp. Be om Ärkeängel Mikaels specialhealing i din hals/din strupe där du kanske har burit på en rädsla som långa tider har fått dig att tiga. Sjung gärna eller ljuda A – Å – M så släpper blockeringar lättare.  Och när du sedan (efter timmar eller minuter; låt det ta sin tid) återvänder till vardagen – försök att ständigt leva i NUET och I DITT HJÄRTA.
Var i naturen och med djuren, andas in det vackra och fortsätt på så sätt rensa bort ALLT gammalt. Minns att du aldrig är ensam i detta, ni är många som genomgår samma reningsprocess nu. Hjälpen från era guider, änglar och följare här i de andliga världarna är aldrig längre bort än en tanke, en önskan. Minns det. Vi är ständigt med er.
Meditera/gå inom så ofta du har möjlighet, njut av Moder Jords och Fader Himmels skönhet och kärlek. Var tacksam för att just du, precis som du själv önskat, befinner dig på Jorden just nu i denna Kärlekens fantastiska metamorfos – den största händelsen i Universum – väntad och iakttagen av fler kärleksfulla varelser än ni anar. 
 
Med Kärlek till alla invånare på den planet som nu omvandlas till Den Gyllene Planeten.
 
Er vän Vivamus (även känd som Sanat Kumara)

Du gillar kanske också...