Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 9 mars 2020

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 9 mars 2020

 

Jag är Judas och jag vill påstå att mänskligheten har kommit en bra bit på väg i sitt sökande efter den sanna verkligheten och sitt gudabenådade själv. När det ena uppenbaras så uppenbaras det andra. Det är i den stilla friden som ni ser verkligheten som den är. En verklighet som uppstår i frid får en helt annan mening än den som uppstår ur dömande och kaos. Dömandet faller endast tillbaka på dig själv. Du kan inte se grandet i din broders öga utan att samtidigt betrakta bjälken i ditt eget, ty ser du endast bjälken i din broders öga så är sikten skymd för den sanna verklighet som du så länge har eftersträvat.

Lämna alla dina sorger och bekymmer till rösten för Gud och se nuet för vad det är, enbart ett nu. Ett nu där du kan agera och handla efter det som händer nu och enbart nu. Ta inte med det förflutna och en eventuell framtid i den verklighet som du lever i nu, det blir enbart en illusorisk verklighet som du ideligen upprepar och till vilken nytta kan det vara …… det blir endast ett gammalt mönster som återkommer gång efter annan. För att kunna förändra något så behöver du vara närvarande i nuet. Det är endast då som du kan se och ändra de mönster som har bitit sig fast i ditt intellektualiserade medvetande. Det finns kunskap som går bortom det och är större än du kan förstå, men som kan komma fram i din närvaro i nuet.

Många har sökt denna stillhet och klarhet på diverse olika sätt, och sett glimtar av den lite då och då. Det är det som driver många människor framåt och ibland på farliga vägar för att åter få känna denna kick av stillhet och klarhet i dess yttersta närvaro i nuet. Det enda som ni dock behöver göra, är att vara i nuet lite då och då under dagens lopp. Se, känna och förstå att det är här du är just nu, så att världen stannar upp lite grann och tiden kan stå stilla. För varje gång som du kan göra det, så har du tagit ett steg in i den sanna verkligheten. Ditt liv kommer då snart att förändras och du kommer att leva mer i den verklighet som är sann, ditt seende kommer att bli förändrat och ditt hjärta kommer att fyllas av mer glädje, harmoni och sång.

Det är så viktigt med nuet, kära Jordbor. Ni behöver leva där ni lever och förändra det som behöver förändras och det går bara att göra i ert nu, i den värld som du lever i nu. Det är i ditt nu som du kan uppleva stillhet, hopp och frid. Det är dessa egenskaper som förvandlar ditt gamla mönster till ett nytt, där allt ses ur fridens synvinkel och det får då en helt annan betydelse än vad det hade innan. Det är genom att stanna upp en stund i livet, som allt det gamla faller på plats och kan ses för vad det är, illusioner som klamrar sig fast, trots att de inte har någon betydelse längre. Det är gammalt och utnött, och nu är det något nytt som börjar att spira inom er, något som är större och mäktigare än det som ni så länge har dragits med.

Det är här vi står nu, kära Jordbor. Det som finns bortom alla era illusioner börjar ta mer plats i era  sinnen och hjärtan. Människor börjar leva i sin sanna verklighet som är här och nu. Intuitionen leder dem vidare på deras rätta väg och visar dem hur de ska få den sanna verkligheten att återuppstå på Jorden. Det är en helig mark som de går på och vi böjer ödmjukt våra huvuden för de stora steg som de tar på Jorden för sig själva och den mänsklighet som de tillhör.

Det är en underbar tid som har startat på Jorden, där människor kommer samman och hjälper varandra att utvecklas och se bortom de illusioner som så starkt har påverkat Jorden tills idag. Det har börjat vända, kära Jordbor. Den sanna verkligheten med frid, glädje och harmoni har börjat att återuppstå i era sinnen och det påverkar i sin tur ert kollektiva medvetande och er Jord. Det är med stor tacksamhet jag skriver detta idag.

Var i nuet, var i sann kärlek med er själva.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...