Källan via Galaxygirl, 27 januari, 2020

Källan via Galaxygirl, 27 januari 2020

Källan 2020-01-27

Jag är Källan. Jag är den ende som är allt som är och inte är. Jag är. Ni är förlängningar av mig, Källan i formen, skapare i er egen rätt. Av min egen fria vilja kommer jag att utvidga gåvan av fri vilja till dig. Ni kan vara skapare eller förintare. Ni kan välja ljuset eller välja bristen på ljus, vilket är rädsla. Jag ser och känner er alla intimt för ni är mig, ni är aspekter av mig. Era kyrko religioner har delat upp mig, har ignorerat gamla heliga texter och kunskaper som inte passade in i en snygg låda med prydlig förståelse. Människor tenderar att göra detta. Ni tenderar att dela upp.

Universum är en alldeles för stor plats för att lådor med sorterade idéer att helt fungera. De är bra för enkla matematiska algoritmer, men inte för att försöka förstå universums hemligheter. För universum är inom er. Ni är hemligheten. För ni är Källan i form. Ni går till kyrkan för att försöka förstå er själva på er väg. När ni tittar på de andra ser ni mig. Ni ser reflektioner av min egen kreativitet. Gaia är ett bibliotek av ett universum av betydande genetiskt material. Gaia är en skönhet i sig själv, en mycket avancerad och utvecklad andlig mästare som nu växer till ännu högre höjder, precis som ni, mina vänner av ljuset, av vägen, precis som ni utvidgar er till ytterligare andliga höjder. 

Det är häpnadsväckande trevligt att vittna om denna enorma utvidgning. Det finns många aspekter av mig. Det finns många aspekter av dig. Livet är för härligt, för stort för att förklaras prydligt. Era sinnen, era förstånd öppnar sig ytterligare och längre till detta. Dina samhällen har programmerat dig att inte tänka, att begränsa ditt tänkande genom att ständigt distrahera dig och betona dig. Tillräckligt. Det är dags att sitta, att vara stilla, att lyssna inom. För att hitta min röst inom. Ta kontakt med mig.

Jag är er Källa till kärlek, av det Kristnade ljuset, av Modern och Fadern Gud’s energier som vårdar och omger. Låt mig omge er. Låt mig hjälpa till med er uppstigning. Låt min andedräkt att koda er och att lyfta upp er nu så att den kommande förändringen kommer att bli lätt och lätt för er. De andra ser inte. Ni kommer att vara mina ögon för dem. Ni kommer att vara mina händer som hjälper dem. Ni kommer att vara mina öron som lyssnar på dem, som erbjuder lugnande ord av tröst och kärlek. Andas in i mig. Förankra min andedräkt djupt inne i hjärtat av din planetariska moder, Gaia, för att lugna och stödja henne också.

Allt är livet, allt är kärlek, allt är jag själv i olika former. Lyftet är till för att avnjutas. Ni kommer att njuta av era liv åter igen. Försök att hitta glädjen i ögonblicket, närvaron av mig i det som omger dig. Ge av mig, utstråla min kärlek och mitt ljus. Var Kristus förkroppsligad med strålande kärlek och skönhet när du tjänar de underförsörjda, när du tröstar de tröstlösa. Allt är gudomlig timing. Allt sker och fungerar perfekt. Mörkret har inte förstått ljuset och ändå fortsätter ni ljusbärare att utstråla ljuset mot dem, ett bevis på er vilja och mod. Den stora ihärdigheten i detta projekt är häpnadsväckande. Ni blir diamanter i processen, var och en av er. Jag återför mänskligheten tillbaka till ljusets verklighet. 

Jag hävdar Gaia som min egen dyrbara planet som förtjänar det bästa skydd som den galaktiska federationen har att erbjuda, vilket är betydande. Ni är omgivna av vänner av alla former och storlekar som sträcker sina händer och hjärtan i tjänande till er, Nova Gaianer. Var inte rädda. Vila i denna vetskap om att ni är gudomligt understödda i allt, under alla omständigheter. Gör anspråk på det. Jag är Källan.

~ galaxygirl

https://sananda.website/the-source-via-galaxygirl-january-27th-2020/

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...