Miranda via Galaxygirl, 22 mars 2021

 

Miranda via Galaxygirl | 22 mars 2021

 

Miranda 22/3/2021

Jag är Miranda, Plejadisk Befälhavare i den Intergalaktiska 57:e flottan. Mänsklighet, ni är så älskade. Ni är inte glömda. Allt som förlorades skall hittas. Oroligheterna kommer att fortsätta men det påskyndar bara läkningen, de påskyndar upplösningen. Jag är en av många befälhavare som styr de välvilliga skeppen på er himmel för att ge en offensiv och skyddande flotta i er atmosfär. Vi har mildrat olika hot som förekommer som svaga gnäll från de mörka. De kommer inte att kunna fly, ljuset stänger in dem. Vi har varit i er himmel under en tid och vi har besökt er värld sedan början. Vi har erbjudit de högre dimensionella välvilliga och helande metoderna som har pepprat era historier och legender från förr. Vi är några av Stjärnfolken som Hopiindianerna nämnt, men det fanns andra. Jag säger dessa saker för det är dags för er historia att göras om i sin helhet.

Många civilisationer har stigit och fallit genom er historia. Detta är det sjätte uppstigningsförsöket. Många vackra kapitel har sedan länge glömts bort. Det fanns många vackra epoker av fred. Detta har varit en krigshärjad, högt kontrollerad och utkämpad sektor eftersom den ligger nära de intergalaktiska portalerna. Det finns faktiskt många portaler som ligger i närheten av Jorden vilket gör detta område till en mycket önskvärd plats för landning och baserande av andra utforskningar. Denna sanning har länge varit dold för er liksom många andra sanningar som är allmänt kända för de andra. Mänskligheten har länge kontrollerats. Detta kommer att förändras. Vi Plejader är här för att se till att det blir en fredlig övergång. Gaias uppstigning säkerställs genom gudomligt beslut och tidpunkt. Allt är bra.

Jag är Miranda. Vi välkomnar er ombord på våra skepp för läkning och träning. Många av er besöker oss medan ni sover. Stjärnnätverket som vi visar den här är stort. Skaparen är stor. Era äventyr slutar aldrig. Detta korta ögonblick av er mänskliga upplevelse är bara en droppe i havet av möjligheter för era egna intergalaktiska äventyr. Var inte nedstämda. Var i frid i det här ögonblicket och vet att ni har stöd från stjärnorna och er Plejadiska familj som båda finns runt er, alltid nära.

Jag är Miranda. Tidpunkten är snäv, utförandet exakt. Ha tro, fortsatt tro, på det gudomliga dekretet. Denna värld har en biljett för uppstigning och det ska vara så. Många genomgår sin egen själs mörka natt. Det är mörkast i larvens värld innan den bryter igenom sin egentillverkade kokong och förvandlas för alla att se. Mänskligheten har höljts in i en kokong av bedrägeri och lögner från de mörka som i sin tur har skapat ett nät av osäkerhet och förvirring, en försvagning som har lett till självbelåtenhet. Det är dags att denna kokong av mänsklighetens egen skapelse också bryts upp. Det är dags att vara starka i er suveränitet. Det är dags att stå i ert ljus. Ni är förkroppsligade i ljuset, ni är stjärnornas andedräkt och Guds fingeravtryck. Vet det. Känn det. Andas det. Ni håller på att bli era högre aspekter. Expansion expanderar. Vi ser på, vi hjälper till. Vi är alltid nära. Jag är Miranda. Fred, bröder och systrar på uppstigande Gaia. Fred.

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

 

Du gillar kanske också...