Källan via Galaxygirl, 29 januari 2024 

Källan 

Via Galaxygirl, 29 januari 2024 

 

 

 

 

Jag är Källan. Jag är utandningen, inandningen och mitt emellan. Jag finns i allt och runt allt. Jag är den skapande kraften bakom och i ursprunget till allting. Universum är oändligt eftersom jag alltid expanderar, alltid kärleksfull, visar alltid olika aspekter av mig själv i nya skapelser, så när jag lär mig och växer, lär sig mina aspekter och växer. Expansion är det yttersta målet för uppstigning och livet som helhet. Att lära, att växa, att uppleva och att förkroppsliga kärleken. 

Jag är Källan. Jag är här oavsett om ni kan se eller höra mig. Jag är här bland er, går vid er sida och håller igång ert hjärtas slag. Jag är livskraften i Allt Som Är. Ni har olika ord för mig i era kulturer, men ingen kan greppa och verkligenförstå djupet av Helheten i Allt, som är jag. Som är vi. Ni är delar av mig, jag själv i många former, som utforskar och expanderar många Universum, galaxer, skapar och utvidgar och har upplevelser. Ni kommer från många platser bland de stjärnklara världarna för att förkroppsligas i detta nu, denna viktiga heliga paus av nuet, på denna lilla blågröna värld ni kallar Jorden. För det är dags. Det är dags för Jorden att dra sig tillbaka och för Gaia, Hennes sanna namn, att expandera och växa till stjärnornas gudinna, som Hon är. 

Den mänskliga kvoten, DNA-mallen som skadades, blir återställd. Ni känner av det här nu med vågor av utmattning och uppgraderingar som ni dagligen får nu.Ni känner i ert skelett att saker och ting är annorlunda, för ni befinner er på branten av stora förändringar. Förändring av er värld, förändring av er själva, förändring av hur ni upplever er värld och er själva. För de är en och samma.Det kommer mer ljus och liv till denna planet. Mer ljus är på väg och det är här nu. Jag ändrar den artificiella strukturen till en organisk ljusmatris av kristallina kärlekskoder, och även om det kan låta konstigt för er så är det sant. Jag är ljus. Jag är kärlek. Det kan bara finnas ljus och kärlek, resten är en villfarelse, en illusion av sanningen, förvrängd och skadad. Gaia har blivit skadad men håller på att läka. Jag helar Henne personligen genom mina många galaktiska händer, era bröder och systrar, av änglar som dagligen omger er och av er själva, delar av mig i mänsklig form.  

Jag kommer idag för att tala om för er att jag är mycket stolt över er alla. Det här har varit en storslagen laginsats och det är en berättelse för framtidens historieböcker. Alla handlingar kommer att spelas in, alla synpunkter och upplevelser av detta mångfacetterade, mångdimensionella, mångsidiga projekt av kärlek, förnyelse, återerövring av en galax´s hjärta som gick förlorat på det mörka sättet.  

Sfärernas musik spelas alltid, spelar alltid i perfekt harmoni och balans, men inte så mycket i det här utrymmet. Detta kommer att rättas till när jag komponerar en ny sång om fred till den här krigshärjade sektorn som har blivit så skadad. Kom ihåg att de sårade har de största skadorna, så sänd dem kärlek. Sänd dem ljus och se hur deras hat smälter bort. De kommer inte att komma tillbaka till mig, många av dem, på det sätt som jag skulle önska, i försoning och förnyelse. Men de kommer att bli återupplivade eftersom min kärlek ständigt expanderar, alltid nådig, alltid fullkomlig. Min kärlek är en förnybar resurs av oändliga möjligheter, och de som valde den kärlekslösa vägen kommer att återvända till min oändliga kärlek för dem och de kommer att börja om igen i en annan form. Ingenting går förlorat. Allt kan göras om igen, återanvändas, återinfångade i skapelsens hjärta. Planeter har gått förlorade i dessa krig, och ändå återföds stjärnor i varje ögonblick. Universum expanderar hela tiden. Jag älskar dem alla och jag utvecklas hela tiden.  

Jag är Källan. Ni utvecklas nu i er förståelse av er plats i detta fantastiska pussel av ett evigt utvidgande Universum när dessa ljuskoder uppgraderar och upplyfter er, ni känner, ni utvecklas. Det gamla sättet att tänka som inte längre passar in, vet ni inte riktigt vad ni ska göra med, eller hur? Det är som om ni plötsligt är en annan person vars kläder inte längre passar, eller vars preferenser för mat har förändrats. Det är ert nya jag som försöker passa in i ert gamla jag. Gör inte det. Slappna av i det. Var medvetna om att ni är annorlunda, och det kommer ni att fortsätta att vara om ni är ivriga att fortsätta med de förändringar som följer med uppstigningsprocessen, och de är inte lätta. Men det är en rättfärdig väg, en sann hjärtats väg med stora utmaningar som måste mötas med öm kärlek och stor envishet. 

Kärleken är ihärdig. Min kärlek för er, för mänskligheten, min kärlek för var och en av er är evig och tar aldrig slut. Jag är så förälskad i er. Jag är så stolt över er. Jag omfamnar er med mina kärleksarmar, med mina ljuskoder av frid.Era sår har varit stora på den här planeten, men ert helande kommer att vara större. Era sorger har varit djupa, men er glädje kommer att vara djupare. Håll ut! Jag är alltid här för er. Jag är bara ett andetag bort, för jag finns inom er och ni finns inom mig. Vi är ett. Kanske var det detta som Yeshua menade när han sa: “Jag och min fader är ett.” Vi är ett. Vi är ett mäktigt team. 

Er planet känns instabil när dessa energier bombarderar, men det är det gamla som bryter sig loss så att det nya kan skapas. Ni är skaparna. Jag vill att ni ska drömma mer, fantisera mer, har fler kreativa lekar. Det kommer att hjälpa denna formativa process. Ni är inget mindre än änglar i en kropp, ni var ämnade att skapa, att leka, att känna energierna av min kärlek och glädjefyllt dela dem medde andra. Tidigare har det här skapat en måltavla på era ryggar, och ni är rädda att kanske stråla så starkt ni kan. Men det är inte så. Dessa tider är över. De här energierna är högre, och mänsklighetens medvetenhet håller på att stiga sig så snabbt att de behöver höra ljusarbetarnas röst. De behöver känna kärlek och glädje och hopp från ljusarbetarnas gemenskap. Det är dags! 

Jag är Källan. Jag är evig, en ändlös kraft av skapande, av kärlek, av uppståndelse. Jag håller personligen Gaia vid mitt hjärta, och mina händer är hela tiden omkring det här projektet. Inget ska bli ett hinder. Mycket är på väg och allt är under min ledning. Slutspelet är avgjort. Jag älskar er villkorslöst. Vilken resa av utveckling och smärta det har varit. Det kommer att bli en expansion av glädje och ljus, fler bra saker är på väg. 

Jag är Källan. Jag håller er nära i dessa tider av osäkerhet och otrolig förändring, och var medvetna om att jag inte förändras. Jag är orubblig. Jag är evig i min kärlek för er och hängiven detta projekt. Jag är hela tiden omkring er. Var i frid, kära ni. Var i frid. 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *