Källan via Galaxygirl, 5 februari 2023

Källan
Via Galaxygirl, 5 februari 2023
Jag är Källan. Jag är utandningen och inandningen och allt där emellan. Jag andas atomer och Universums och ger dem liv. Jag är vad jag är. Jag andas in liv i er. Ni är mina älskade barn, skapare i er egen rätt, och jag är mycket stolt över era prestationer. (Jag ser föräldrar på läktarna med lyckotårar när de ser sina barn ta examen). Gaia har tagit examen och Hennes invånare gjorde det möjligt. Ni upplever de stora förändringarna, och ert ljus behövs för att förankra dessa förändringar djupt i hjärtat hos kvinnor och män vars ögon ännu inte har sett förändringarna.
Det är mycket som har dolts för mänskligheten, det har förekommit ett enormt bedrägeri och mörker. Det finns också en otrolig sanning och ljus. Det ljus som Jag är, som vi är, håller på att göra en djupgående skillnad och har vunnit kriget. Det är ännu inte dags att fira på Jorden, eftersom ni fortfarande är mitt uppe i övergången, men vet att vad som än händer firar och stödjer Jag er.
Jag är Källan. Ni är mina barn, mina ljusflammor som bär frihetens fackla. Jag håller på att fylla er med frihetskoder så att ni kan tända dem med själva er närvaro. Ni kommer att vara skyddade när Jorden
förändras. Kom ihåg att de som väljer att gå hädan har själskontrakt att göra så. Och vilka är ni att förneka dem det? När en själ är på en resa är det deras öde att lyckas, men låtsas inte att ni känner till en flerdimensionells själs innersta tankar och inre arbete. De kanske inte ens är medvetna om sina egna behov eller val, och i själva verket kommer de sannolikt inte heller att göra det.
Det finns fler än två Jorden. Det finns många planeter som Jorden och det finns många av er. Det finns mängder av verkligheter och dimensioner och Universums. Precis som det finns fler än en mitokondrier i en organism, och precis som de är för många för att räknas, är felmarginalerna för denna gudomliga orkestrering också för många för att räknas. Jag har personligen satt min ljusstämpel på detta projekt. Jag sätter mitt ljussigill på er. Framgång är det enda alternativet. Det kommer att bli stora omvälvningar, men också stora möjligheter för mirakler och en enorm tro på att blomstra. Allt är som det ska.
När det gäller bön, är bön en kommunikation med Mig, med era änglar och guider, med ert team. Bli inte förvirrade över vem ni ska tala med. Det har varit förvirrande för dem som var djupt involverade i kyrkan efter uppvaknandet att veta vem de skulle be till, vem de skulle prata med. Det har varit så mycket förvirring. Om ni pratar med Mig så täcker ni alla era baser, för Jag är Allt som är och Jag älskar er som Jag älskar Mig Själv. Jag är kärlek. Vi är alla här för att hjälpa och vägleda er på er resa. Men att skicka böner av ljus och skydd är alltid en bra idé. Svep in er värld i ljus och se hur den förändras för alltid.
Det kommer att bli många topografiska och dimensionella förändringar. Det som ni känner till kommer att falla sönder, så att ett annorlunda och högre dimensionellt samhälle kan frodas och blomstra. Detta projekt har pågått längre än någon hade önskat. Jag tar hem mina barn till mig, eller åtminstone till nästa nivå av deras utveckling. De som valde att inte utvecklas ännu, kommer fortfarande att utvecklas eftersom de är i djup själsrehabilitering, medan andra kommer att vara i Sommarland för att vila och slappna av och sakta lära sig detta livs lärdomar, som de inte var tillräckligt vakna för att se och bearbeta.
Andra kommer att vara på den Nya Jorden och resa fram och tillbaka för att hjälpa dem som är på den föränderliga Jorden, och hjälpa till att hålla bron så att de kan korsa den med lätthet. Det kommer att bli många trauman att rensa bort från denna livstid, eftersom denna livstid har varit kulmen på alla era liv. Denna livstid har varit den svåraste på många sätt, för den är kulmen på lärdomar och trauman som ska rensas bort.
Jag är Källan. Jag är med er i smärtan. Jag är med er på er resa. Jag finns inom er. Jag vandrar vid er sida och Jag bär er. Tänk på dikten Footprints. Ja, Jag bär er, men Jag skapade också sanden, Jag andades havet och allt som finns i det, och Jag är stabiliteten i berget under sanden och den enorma rymden som omger den flytande planeten. Jag är allt det. Jag älskar er så fullständigt. Jag älskar oss för vad vi har uppnått. Tack för att ni hjälper varandra. Ni är alla till enorm tjänst för ljuset. Ni kommer att upptäcka att det kommer att vara mycket lättare att kommunicera med mig när era celler är i en högre dimension och kommunikationen kommer att bli enklare.
Jag är Källan. Var snälla och njut av min närvaro lika mycket som jag njuter av er. Vi är ett team, ni och Jag och vi är oslagbara.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *