Lisa Renee Rapport, 27 mars 2019

Lisa Renee Rapport, 27 mars 2019

LISA RENEE – Tidsskiftesblogg – Kroppsmedvetenhet – 19-03-27

LISA RENEE

Verkligt Förkroppsligande sker bara när de högre medvetna kropparna har möjlighet att ta sig in i de fysiska rikena, vilket betyder att man helt anpassas, förkroppsligas och finns i själva den fysiska kroppen. Just nu, som en följd av de strukturella förgreningarna i det förflutna, nuvarande och framtida planetariska riken, påverkas alla människor till högre nivåer av förkroppsliganden i själen, monadiska och högre andliga skikt.

Förkroppsligandet handlar om att bli mer uppmärksam och medveten om våra kroppar och våra sinnen, och hur de verkligen genom ett direkt samarbete fungerar, genom accessen till vår medvetenhetsnivå. När vi stiger upp, får vi till att börja med mer självkännedom, och känner då igen mer av vad som faktiskt händer i vår kropp och vårt sinne, samtidigt som vi rör oss inom en upplevelse av gruppmedvetenhet. Genom hängiven självobservation kan vi uppmärksamma många olika lager av medvetenhetsmönster, reaktioner och stimuli, som uppträder samtidigt och sträcker sig genom hela den fysiska, mentala, emotionella eller andliga kroppen. De tidigare stadierna med autentiska nivåer av förkroppsliganden, är beroende av en utvecklad självmedvetenhet, eftersom ju bättre vi känner oss själva, och känner till vår kropp och hur den fungerar, desto mer kan vi gå in i andliga nivåer av förkroppsliganden. Om vi inte observerar det som mest motiverar, och uppmärksammar våra kroppsliga reaktioner, så kan vi inte känna oss själva helt, och detta genererar en inre bortkoppling som blockerar den integrativa processen av förkroppsligande.

Förkroppsligandet börjar i lagren av medvetenhet, eftersom man blir mer självmedveten om hur kroppen reagerar i en mängd olika sammanhang som vi möter i livet. Dessa situationer, upplevelser, relationer, minnen och historia, är den sociala och kulturella linsen vi filtrerar vår personlighet genom, för att kunna förstå världen. Alla dessa sammanhang vi utsätts för, gör att många minnen och övertygelser registreras i vår fysiska kropp och i vårt nervsystem, och de upplevelser som följer med dessa förnimmelser och känslor, är alla sammankopplade.

Förkroppsligandet går hand i hand med hängiven självmedvetenhet, genom att bestämma sig för att vara observant på medvetenheten, att titta och lyssna på kroppen och sinnet, att uppmärksamma exakt vad den gör och känner i ögonblicket. Vi lär oss att sinnets innehåll och övertygelse, kommer att reflekteras i våra omedvetna eller automatiska reaktioner genom all typ av yttre stimuli, och därmed observerar vi dessa reaktioner, eftersom vi vill lära känna oss själva på ett djupare plan, för att befria oss från omedvetna blockeringar som försvårar förkroppsligandet.

Den första steget i autentiskt förkroppsligande, börjar med stunder av ett genomträngande fokus på den nuvarande uppmärksamheten om kroppens känslor, varvid erkännandet av kroppens språk, känslor och reaktioner blir summan av reflektionen, från det begravda innehållet i sinnet. Automatiska reaktioner i vår kropp kan berätta om djupare samband och övertygelser som finns inom ett visst område i sinnet, och detta innehåll visar sig i form av kroppshållning, gester eller rörelser på något sätt. De flesta människor är inte medvetna om sambandet mellan kroppen och lagren i deras sinnen, och då växer en större uppmärksamhet om kroppens känslor och rörelser fram, medan man noterar att de djupare komplexa känslorna som uppstår, är viktiga för att utveckla självmedvetenheten, såväl som att nå framgång i processen för ett högre förkroppsligande.

När vi utvecklar kroppsmedvetenheten på detta sätt, tillåter vi oss att göra positiva förändringar av tillväxt i oss själva, eftersom vi från observationen har blivit medvetna om vad vi behövde göra för att förändras, för att bli friskare eller mer balanserade. Det är nästan omöjligt att göra positiva förändringar i våra liv, när vi inte är medvetna om vilka förändringar vi behöver göra, eftersom vi inte vet vilka områden som behöver förbättras. Om en person har ringa kroppsmedvetenhet, i kombination med ringa självmedvetenhet beträffande följderna av tankar och handlingar, förblir de vanligen omedvetna om vad de behöver göra, för att befria sig från smärta, eller för att bättre kunna hjälpa sig själva.

Att utveckla självmedvetenhet just nu, genom att uppmärksamma kroppen är följaktligen nyckeln för att göra positiva förändringar inom oss, med efterföljande positiva effekter, vilket väsentligt förbättrar livskvaliteten. Då vi har en mer närvarande kroppsmedvetenhet, börjar vi uppleva den fysiska kroppen vi finns inom, och vet att den är fordonet för att uttrycka vårt sinne, vår medvetenhet och ande, för att kunna resa genom tiden. Allt vi upplever har ett större syfte, för att vi ska lära oss om den inre anden som färdas i den materiella världen. När vi börjar uppleva detta inre vetande som en verklighet i vårt dagliga liv, blir vi mer förkroppsligade och förbinder oss med högre aspekter som får uttryck genom oss och utökar vår medvetenhet. Vi växer ständigt genom att vi lär oss mer om oss själva, och tar till oss förändringar i processen av att vara mer autentiska.

– Förkroppsligande innebär att känna hur det känns att vara i kroppen och vara medveten om känslorna, att uppmärksamma återkommande mönster som kan vara försvagande och begränsande. Endast när vi kan se mönstren och hur de påverkar oss, kan vi förändra dem.

– Hänge er till att utforska förbättrad kroppsmedvetenhet genom observation av förnimmelser, känslor och de upplevelser som uppstår i kroppen, stund för stund. Var uppmärksam på de intryck ni får genom kroppsrörelser och reaktioner, var i kroppen finns stress och spänningar? Var i kroppen känner ni er mer avslappnade och öppna? Vad kan ni göra för att få djupare kontakt med er kroppsmedvetenhet?

– Stanna upp och hitta sätt att röra på kroppen som känns positivt och roligt, så som att dansa, simma, djupandas, anknyta till naturen och tillåta att något harmlöst känns behagligt och roligt.

– Träna och utforska vad det innebär att bli förkroppsligad genom att vara autentisk och sanna mot era upplevelser, i alla de sammanhang ni kan befinna er. Era upplevelser är giltiga och viktiga i det autentiska förkroppsligandet. När vi förnekar känslor och upplevelser vi haft, så förnekar vi sanningen vilket blockerar förkroppsligandet.

– Bestäm er för att bli fullständigt förkroppsligade, genom att vara lika autentisk och sanningsenlig som ni under alla omständigheter kan vara. När ni växer och förändras, fortsätter er version av autentiskt uttryck att växa och förändras. Acceptera de förändringar som är nödvändiga för ett kontinuerligt autentiskt förkroppsligande.

– Undvik etiketter med acceptabelt eller oacceptabelt, som beskriver vad som är andligt, medvetet eller uppvaknat, positivt eller negativt. Fokusera istället helt på vad ni känner för just nu, och hitta det mest autentiska och passande uttrycket för det.

– Var uppmärksam på reaktionerna i kroppen, eftersom de kan avslöja sådant ni fortfarande kan dölja för er själva eller andra, för att ni är rädda. Var villig att möta det ni gömmer, och försök beskriva det så att ni kan lära er övervinna rädslan som när det.

– När människor i vårt liv, till exempel då vänner eller familjemedlemmar relaterar till oss så som vi tidigare var, erbjuda dem försiktigt att lära känna de sanna ni, dela med er av något från ert autentiska själv och be dem att vara sanna mot er. I förkroppsligandet vill vi relatera till andra som också värderar det autentiska, och vill stödja detta sätt tillsammans med oss.

– Delta i kroppsmedvetna aktiviteter. Terapier och utbildningsmaterial online, kan vara mycket stödjande nu. Hitta områden som intresserar er, som att arbeta med kroppen, taktil massage, bindvävsmassage, somatisk terapi, metoder som fokuserar på att förkroppsligas genom jordning, andning, hållning, perceptuell medvetenhet, hydroterapi, neutralt sinne och meditation.

När vi tillåter oss att vara helt ärliga med hur vi känner oss i vår kropp, kan vi vara närvarande i förkroppsligandet, och då kan vi börja observera de ställen som behöver vår kärlek och uppmärksamhet, så att de kan läka och återhämta sig. Kroppen informerar oss om något inte är friskt, och att något i vår kropp eller vårt liv behöver förändras för att balanseras och läkas. Således måste vi lära oss att älska och ansluta oss till vår kropp, samtidigt som vi lyssnar på kroppens budskap, och inriktar oss på vad kroppen behöver för att hålla oss balanserade, friska och förkroppsligade.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...