KaRa via James McConnell, 13 oktober 2020

KaRa

Via James McConnell, 13 oktober 2020

 

Jag är KaRa. Det är alltid ett nöje att vara här med er i dessa tider av stora förändringar som sker i er värld. Inte bara i er värld, utan också i ert solsystem.

Hela solsystemet, ja, hela galaxen tittar på allt som utspelar sig framför oss. Vi ser hur ni på marken, de som ni kallar markpersonal, snabbt gör förändringar och för med sig dem till det mänskliga kollektivet. Ni gör alla er del, oavsett vad den delen består av. En del kanske tycker att de bara gör en liten del, andra känner det som att de har en större del i det. Men allt är ett, det finns ingen liten eller stor roll att spela här. Ni har alla en roll att spela i det här.

Det är som om ni har kommit till en avgrund. Ni står vid avgrunden och tittar på utsikten framför er. En del av mänskligheten kommer att kliva ut över stupet och falla. De kommer att lämna sina fysiska kroppar, eftersom de inte är beredda att gå vidare till dessa högre vibrationer och ett högre medvetande. Det är inte för dem, så de kommer att finna detta som deras ”nödutgång”. Och det kommer att finnas andra som kommer att stå vid avgrunden och vara rädda för att lämna den, vara rädda för att gå vidare på sin resa. Så de kommer att vara kvar på de lägre medvetandenivåerna. De kommer att stanna kvar i sina bekvämlighetszoner.

Och så finns det de av er som är beredda att gå bort från det där stupet, att fysiskt ta sig ner från det, inte genom att falla, utan genom att sväva, flyga över molnen. Flyga som örnen gör, för det är det ni är menade att göra. Ni är redo att till fullo ta er igenom uppstigningsprocessen, och förverkliga er uppstigning. Och jo, det kommer fortfarande att behövas en hel del förändringar för att komma dit.

Många är fortfarande ämnade att göra förändringar som en del kommer att vara redo för, och andra inte. Precis som ni har tittat från er synvinkel och sett allt som händer. Om ni ser på det från er synvinkel, för det mesta från ett högre perspektiv nu, ser ni att det sker många förändringar och ni ser det för vad det är; ingen större uppdelning, men ett stort uppvaknande som kommer från den splittring som till synes håller på att uppstå. Jag säger ”till synes” håller på att uppstå, eftersom det egentligen inte är någon splittring. Allt är en del av uppvaknandet.

Och vi är på våra skepp och tittar ner på allt detta, iakttar, väntar, förbereder oss för det ögonblick när vi blir inkallade till tjänst, beredda att hjälpa var och en av er som har höjt sig till de högre vibrationerna och är redo att möta oss. När vi sänker vår vibration, höjer ni er, och då kan vi mötas tillsammans. Vi kan bli ett igen och familjer kan återförenas. Familjer som har varit åtskilda under så lång tid.

När ni tittar tillbaka på det här kommer ni att titta tillbaka på det som att det bara har pågått i ett ögonblick, även om det är en hel livstid för er. I det stora schemat av händelser, är det bara ett ögonblick. Och ni kommer med glädje att minnas hur ni var en del av detta stora ögonblick. Vi är här för att hjälpa till att förverkliga detta uppvaknande för er.

Alla ni är viktiga för att skapa de vägar som behövs för att föra uppvaknandet framåt. Ni är alla menade att göra det här. Vi är alla menade att göra det här tillsammans, och tillsammans kommer vi, och är på väg framåt för att avsluta den stora splittringen, få ett slut på de mörka krafter som har haft makten på den här planeten så länge, men som nu håller på att förlora sin makt. I verkligheten har de mycket lite, eller ingen makt kvar. Den har tagits ifrån dem av er – genom er, de uppvaknade. För det var deras största rädsla, att ni skulle vakna upp. Och vaknat det har ni!

Fortsätt att gå framåt. Höj er vibration när helst ni kan, när helst ni tänker på den. Bara var i den högre vibrationen! Om det krävs att ni går ut i naturen, gör det då. Vad helst som krävs för att höja ert medvetande i stunden. I varje givet ögonblick kan ni höja ert medvetande och övervinna alla 3-D-världens svagheter och programmeringar, och den 3-D illusion som ni har skapat här.

Precis som ni har skapat denna 3-D illusion kan ni demontera den, och skapa det som är den nya verklighet som kommer att bli en del av den Nya Tidsåldern, Gaias Nya Gyllene Tidsålder.

Jag är KaRa och jag lämnar er nu i frid, kärlek och enhet.

Var medvetna om att vi är här för att vara med er, att dela med oss till er. Och mycket snart kommer vi att vara här mycket mer än vi hittills har varit. Om ni tittar upp mot himlen om natten och ser blinkande stjärnor, var då medvetna om att många av dessa blinkande stjärnor inte är stjärnor, utan de är våra skepp. Vi är här i miljontals för att vara med er i den Stora Övergångstiden.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...