Kentaurerna via Galaxygirl, 2 januari 2018

Kentaurerna, 2 januari 2018

Via Galaxygirl

Hälsningar! Vi är Kentaurerna och vi är här nu inför uppstigningen för att erbjuda er vår hjälp i denna stund av stor glädje och aktivitet. Ingenting är riktigt tyst. Det är stor aktivitet bakom kulisserna, eftersom många, många modiga varelser förbereder, planerar, omdirigerar och arbetar outtröttligt med det stora avslöjandet och er uppstigning.

 Vi är krigare. Ni är krigare. Det är hög tid att ni minns det. Ni har kommit från många olika system, stjärngrupper, galaxer, rymdtider och kontinuums för att vara här i detta Nu. Var fullt närvarande här och nu i den kollektiva och planetariska uppstigningen, för det är anledningen till att ni kom hit. Vidkänns det! Ni har alla många underbara planer för hur ni ska kunna förbättra era samhällen. Utgå från hjärtat! För strider där inte hjärtat är med, är snart en förlorad kamp. Förlora inte er själva i striden.

Det kommer att bli tumult, men också stor frid för dem som kan finna stillhet inom sig och på djupet få kontakt med Allt som Är. Vi Kentaurer har varit en mycket tålmodig ras, men när vi uppmanas att delta i stora aktioner måste det finnas ett stort behov, och för närvarande har mänskligheten bett Omnivers om stöd, och här är vi alla med ett massivt stöd för er och era prestationer.

Vi varnar er för att inte vara alltför självbelåtna med varken rikedom eller med tid, för ni vet inte hur länge ni har någondera. Det är ett stort bedrägeri. Fall inte in i det. Ni har bara det här ögonblicket och den personen bredvid er att älska. Var den kärleken. Njut av den. Låt den omfatta allt i er närhet och gör ert energetiska avtryck i den här fantastiska världen.

Det håller på att hända. Kan ni känna det monumentala inflödet av ljus från centralsolen, som skakar om era celler så att de tillsammans vibrerar med en annorlunda frekvens – från rädsla till kärlek? Tillåt det! Njut av det! Andas in det! Och var förändringen. Var ljuset! Omfamna dessa fantastiska ljuskoder och minns er glädje. Var glädjen och mer och mer kommer omedelbart att dras till er, så att ert liv plötsligt kommer att bli fullt av ljus och glädje och ni kommer att bli förvånade och lyckliga över förvandlingen av er själva, ert liv och ert samhälle. Det är så här förändring sker; när ni anammar den, så blir ni den. Det finns ingen mer tid kvar för obeslutsamhet. Ni har blivit varnade.

Vi Kentaurer är faktiskt en ganska fredlig ras. Vi känner väldigt starkt för att skydda våra familjer och samhällen, och sanna mina ord, vi kommer att försvara dem till sista andetaget om det behövs. Men det innebär inte att vi alltid är stridslystna – inte alls! Bara okunniga – kanske samhällen under utveckling beter sig så här. Det betyder heller inte att vi är svaga när vi väljer fred. Absolut inte! Samhällen som lever i fred är de starkaste, eftersom de har en sammanhållande kraft för skapande och tillväxt och vård av unga och gamla. Fred föder glädje, och glädje föder harmoni, och harmoni skapar möjligheter för tillväxt av både personlig och kollektiv natur.

Det är dags att mänskligheten upptäcker dessa sanningar på en hjärtnivå. Det är dags för att hjärtats sanna inre frid uttrycks utåt. Det är dags för ”snyltarnas” räkenskaper. Det är dags för ledarna, både de nuvarande och de framtida, att stå upp och utstråla sitt kärleksljus så att alla kan se det. Dölj inte era talanger och styrkor, världen behöver dem. Och ni behöver varandra. Vi ser glimtar av förståelse när ni läser dessa ord. De här sanningarna kommer att vara grundläggande om ni tillåter det.

Ni kommer att ha tillgång till assistans, men ni måste göra det själva. Ni bjöd inte in oss hit för att vi skulle göra det åt er, men att se er skapa den – er nya värld, ert nya samhälle, där barnen är säkra och inte blir utnyttjade. Där kvinnor och män blir behandlade med stor jämlikhet, respekt och vördnad för varandra och verkar i perfekt harmoni. Där samhällen binds samman och stöder och skapar kärleksfulla samhällsmiljöer, där var och en har precis vad de behöver. Där det finns tid och stor glädje och uppskattning för konsten. Ser ni hur mycket det finns att skapa och hur roligt det kommer att bli?

Nu när vi har gett er lite uppmuntrande ord, bör ni vara medvetna om att frid inombords kommer absolut att manifestera sig utåt. Skicka era inre demoner till ljuset för återvinning och bli fria. Var i frid. Bli helade. Naturligtvis är vi här för att stödja er.

Vår hemplanet ligger inte alltför långt bort. Vi erbjuder helande energi från vår planet till er. Använd den i ert energifält närhelst ni önskar, för balansering och avslappning i dessa tider av stor övergång.

Det var allt. Vi är Kentaurerna och det har varit ett stort nöje att fåP vara i kontakt med er. Det var mycket länge sedan.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

You may also like...