Klarspråk om Uppstigningen med Dr. Suzanne Lie – del 3, 26 januari

Oneness7sig

”Klarspråk om Uppstigningen

via Suzanne Lie – Del 3,

26 januari

 

26 januari 2016

Kära läsare, jag inbjuder er för att lyssna till det senaste meddelandet, Klarspråk om Uppstigningningen i sin fullhet, som jag har delat upp i varierande aspekter i det senaste meddelandet och i ett par av de senaste inläggen. Det måste vara ett viktigt meddelande eftersom det dyker upp på olika sätt för att tillåta den fulla integrationen. Vänligen dela med er av era åsikter och låt mig veta vad ni tycker.

Om ni gillar vad Arkturierna delar med sig av, inbjuder jag er att vara med oss i helgen då vi sparkar igång den nya säsongen av den effektfulla Arkturiernas Sofistikerade Föreläsningsserie. Om ni är nya att ta del av detta, är det här ett undervisningssätt där Arkturierna lägger fram ny och relevant information för NUET i syfte att hjälpa oss att integrera med de högsta frekvenserna och få tillgång till de mest expanderade medvetandetillstånden – för vad kan vara viktigare än den planetariska uppstigningen? För att lära mer.

Lyssna på Klarspråk om Uppstigningen – Del 3

Full återgivning av meddelandet

Energin är MYCKET HET just nu. Med “het” menar vi “HET” som i elektronik eftersom ni upplever en ständigt ökande frekvens i era neurala synapser. Anledningen till att era synapser hettas upp vid en högre frekvens beror på att ert medvetande är i resonans med en högre frekvens/ dimension.

I själva verket är det ert medvetandetillstånd som börjar matcha frekvenserna för högre ljus som penetrerar och transmuterar alla era neurala synapser. I ert mänskliga medvetandetillstånd, finns det tre huvudkategorier:

Omedvetna-alfa- och deltavågor-det fjärde dimensionella självet

Medvetna-betavågor- det tredje dimensionella självet

Supermedvetna-gammavågor- det femte dimensionella självet och bortom

Just NU, finns dessa transformerande vågor av högre ljus överallt i er nuvarande översättning av verkligheten. Vi säger “översättning” eftersom var och en av er börjar uppfatta frekvenser av verkligheten som ni aldrig har uppfattat tidigare, det vill säga i denna inkarnation.

De flesta av er har haft många inkarnationer på jorden. Några var parallella verkligheter och några parallella eller simultana liv. Ni har valt att ta dessa simultana versioner av verkligheten för att repetera er uppstigning. Nu är det inte bara en repetition.

Den efterlängtade processen av planetarisk uppstigning är här. Det ni lär er om processen NU är att uppstigningen INTE överger er. Uppstigningen ÅTERVÄNDER.

När ni expanderar ert 3D-medvetande till ert 5D-medvetande, blir ni så kreativa som ni alltid varit i er “fantasi”. Denna expansion av medvetande och kreativitet gör att nya områden i er fysiska hjärna stimuleras av dessa högre frekvenser av ljus.

Ert omedvetna sinne är medvetet om dessa högre frekvenser av ljus, men ert medvetna sinne, som alltför ofta är åtskilt från ert omedvetna och supermedvetna sinne, är ofta inte medvetet om dessa inre förändringar.

Ni kan dölja saker från ert medvetna jag. Ni kan även ljuga för det medvetna jaget och berätta en bekväm lögn i stället för en svår sanning. Ert medvetna jag kan gömma sig i i 3D och glömma de otaliga andra komponenterna i ert totala själv.

Men NU börjar de högre frekvenserna av ljus bli MEDVETNA.

Låt oss definiera “medveten”, vilket är ganska komplicerat. Ert egos själv har varit “vårdare av ert medvetna sinne” i många av era inkarnationer. Med denna begränsade dimensions tillgång ert medvetna sinne, kan ni bara uppfatta det som genljuder med ert tredimensionella medvetandetillstånd.

Därför, om ert ego kunde tro att på att det som det uppfattade var “riktigt” kan det förvara det i ert medvetna sinne. Tyvärr är ert tredimensionella ego mycket fläckat av de otaliga utmaningar, trauman, lögner, och besvikelser som händer i det dagliga livet. Därför beslutar det ofta att något är verkligt eftersom det vill att det ska vara så.

Det medvetna område i ert sinne är enkelt att “hjärntvätta” eftersom det bara uppfattar den tredimensionella, fysiska världen. Å andra sidan, kan ert omedvetna sinne uppfatta er

fyrdimensionella verklighet, och ert supermedvetna sinne kan uppfatta det femdimensionella och bortom verkligheten.

Vad som händer nu, är att det högre ljuset har ändrat er jordfarkost vid de mycket grundläggande frekvenserna som en gång var osynliga för ert medvetna sinne. Men nu kan ert medvetna sinne upptäcka de högre frekvenserna av ljus, eftersom ert supermedvetna sinne har undervisat er tredimensionella hjärna hur den kan utöka sitt frekvensområde.

Det är bara i ert medvetna sinne ni kan ljuga för er själva. Ni, våra älskade, har upprepade gånger sagt att ert medvetna sinne är ert “bästa” sinne, ert Själv, etc. I själva verket har ert medvetna sinne tagit skada av “hjärntvätten” från de externa lögnerna, bedrägerierna och den skrämmande informationen.

Men ert supermedvetna sinne är under uppvaknande och er uppfattningarna och översättningarna av verkligheten är alltmer en transmutering av medvetandet för att innesluta en högre frekvens av gammavågor. I själva verket, penetrerar nu gamma vågor er atmosfär, er verklighet, och er fysiska kropp.

Därför, kommer er inneboende gammavåg – det femdimensionella medvetandet “i linje” med era medvetna uppfattningar och börjar blandas med era tredimensionella uppfattningar. Därför expanderar era 3D-uppfattningar.

Detta utvidgade medvetande kan kännas som om någon “tänt lamporna.” Egentligen är denna “någon” du. DU har vridit upp frekvensen.

Det viktiga i detta NU, är när ni inser att NI är på väg att tillåta er själva att erkänna att ni kan uppfatta en frekvens av verklighet som ligger precis utanför er fysiska uppfattning. När ni tar till er detta faktum med ert medvetna sinne, kommer era femdimensionella uppfattningar att flytta in i kategorin, att vara VERKLIG.

Med andra ord, ert medvetna sinne som är medfött, fick rollen att bestämma “vad som är verkligt” i en ständigt föränderlig värld. Men när era medvetna och era supermedvetna sinnen sammanfaller, kommer det när det uppfattas av det medvetna sinnet också att fastställas som VERKLIGT.

När ni känner igen … när ni börjar tillåta en mer medveten upplevelse genom att slå samman ert supermedvetna sinne med ert medvetna sinne, kommer det att uppstå en glimt av högre medvetenhet där ni kommer att kunna uppfatta ett femdimensionellt meddelande med ert medvetande, och ni kommer att känna igen det som VERKLIGT.

Fler och fler av er kommer ihåg hur man delar högre dimensionell information med ert medvetna sinne, liksom med andra. Eftersom ni fortfarande bär en 3D-kropp, kan NI delta i upplevelsen av den tredimensionella jorden.

NI är Multidimensionella varelser som erbjudit er att bära en jordfarkost för att bättre hjälpa Gaia med hennes Planetära Uppstigning. Er kropp på jorden är den “farkost” ni måste bära för att kalibrera ert medvetandetillstånd till en tredimensionell frekvens av verkligheten.

Från vårt perspektiv är det en enkel neurologisk anpassning som gör att ni kan utöka ert medvetande till den femte dimensionen. Det vill säga, det skulle vara enkelt, om det inte vore för hjärntvätten och minnet av många svåra, smärtsamma, och skrämmande liv i den tredje dimensionen.

Vi är här, älskade ni, för att påminna er om att NI är multidimensionella varelser som valt att stiga ner till jorden i en tredimensionell farkost för att bistå Gaia med hennes planetära uppstigning. Vi ber nu att ni ska komma ihåg att NI är ert “supermedvetna jag.”

Det var densiteten i den tredje dimensionen, liksom i otaliga tidigare liv, som ledde er att tro att endast den tredje dimensionen var verklig. Ja, er tredimensionella kropp är verklig eftersom den har en tredimensionell form.

Eftersom den femdimensionella lampan fortsätter att aktivera 97% av ert “skräp”-DNA, kommer er kropp, ert medvetande och er uppfattning att börja kalibreras till en högre frekvens av ljus.

Kom ihåg att ni uppfattar frekvensen av verkligheten som genljuder med ert tillstånd av medvetande-hjärnvågor. De av er som har möjlighet att uppfatta högre ljus kan göra det eftersom ni kan känna den villkorslösa kärleken som genljuder i denna frekvens av ljus.

När ni väl tillåter er själva att VETA att dessa uppfattningar är VERKLIGA, då står ni inför en mycket stor upplevelse. Vi kommer inte att berätta mer om detta NU, eftersom det är ERT manus och NI kommer att skriva det.

ALLA ni, de mänskliga och icke-mänskliga medlemmarna av Gaias Jord, använd ert omedvetna, medvetna eller supermedvetna sinne för att välja frekvens för den verklighet som ni vill uppleva.

Oavsett om ni är medvetna om detta faktum, kalibrerar ni alla era hjärnvågor/ medvetandetillstånd till frekvensen för den verklighet som ni vill leva i. Men det är bara ert supermedvetna sinne som kan ta denna risk med att vara en av “initiativtagarna till nästa oktav av verkligheten.”

Om ert medvetna sinne och ert omedvetna sinne slås samman med det supermedvetna sinnet, kommer ni att vara fullt medvetna om detta val. I själva verket kommer ni vara fullt medvetna om ert eget högre multidimensionella SJÄLV. Detta Högre JAG är det DU som har stannat kvar i de högre frekvenserna av verkligheten.

Ert högre JAG är i ständig förbindelse med ert fysiska JAG via ert supermedvetna sinne och även ert omedvetna sinne. Om ni kan se in i ert eget hjärta, hittar ni ert högre SJÄLV. Då kommer ni också att kunna se det högre SJÄLVET i andras hjärtan.

Det är en av dina största utmaningar att titta in i hjärtat hos dem som skulle döma dig eller till och med skada dig genom att skicka dem villkorslös kärlek. Att inte göra det, skulle sänka ert eget medvetande bort från ert supermedvetna sinne och tillbaka till begränsningarna i ert medvetna sinne.

Er utmaning är att INTE låta ert medvetandetillstånd sänkas genom “andras dömande.” Tillåt ert medvetna sinne att minnas det förflutna, de parallella och alternativa verkligheterna där ni levde under någon era av “topperfarenheter.”

Dessa erfarenheter är ofta under en tidslinje där ni upplevde verklighetsskiftningar. Ett verkligt skifte inträffar när det är NU för er, person och planet, när ni lugnt och kraftfullt gå in i ett högre dimensionellt uttryck av verkligheten.

Denna process kommer att bli mycket lättare om ni kan ansluta ert medvetna sinne med ert omedvetna sinne för att granska vad ni har lärt er under era otaliga inkarnationer. På detta sätt kommer ni också att underlätta full aktivering av ert supermedvetna sinne.

Vi ber er alla att komma ihåg att älska er själva ovillkorligt under denna process av personligt och planetariskt skifte.

Kom ihåg att:

 

Ovillkorlig kärlek till er själva tillåter ert medvetandetillstånd att uppfatta

resonansen av NU och ALLT SOM ÄR.

 

Välsignelser till er alla, vi ses i den femte dimensionen.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

You may also like...