Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 5 mars 2018

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

5 mars 2018

Ett Meddelande till Ljusarbetare

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Féers Äldre, Änglar och Ärkeänglar, kända som Kollektivet:

Vi är mycket glada att ha denna möjlighet att tala med er igen.

Vi fick nyligen en fråga angående vad vissa kallar ”reinkarnationsfällan”, så vi skulle vilja besvara den frågan nu.

FRÅGA: Finns det en reinkarnationsfälla eller ett själsnät som ”återvinner” våra själar efter döden, för att hålla oss fångna i Matrisen? Idén med detta skulle vara att vid döden separeras vår själ eller vårt medvetande från kroppen och genomgår en process där dess minne rensas rent. Den återvinns – reinkarneras – sedan till en annan kropp, där allt detta upprepas. Så att Jorden blir en fängelseplanet från vilken det är mycket svårt att fly. Ett själsnät fungerar som ett artificiellt nätverk( det är inte det naturliga energetiska nätverket av leylinjer på Jorden) för att förhindra själar från att lämna Jorden, vilket gör Jorden till ett slutet system där människor föds för att stödja ekonomin och generera(negativa) känslor för archonerna att leva av. Människor har sedan inget medvetet minne av Vem de är eller vilken verklig situation de befinner sig i. Då archonerna skickligt triggar våra känslor genom media, krig och andra metoder av rädsla och bedrägeri, då när de sig energetiskt på de låga vibrationerna hos våra känslor. Existerar detta system, och är vi fångna i det?

KOLLEKTIVET: Detta är en utmärkt fråga, och en fråga som diskuterats och som det funderats på i många tusen – faktiskt miljoner år. Ni är inte den första generationen, heller inte den tredje eller fjärde, som har insett att archonerna existerar, att planeten invaderades för mycket länge sedan av invaderare och inkräktare, och att ert DNA avsiktligt reducerades med åtskilliga strängar.

Detta gjordes för att sänka ert medvetande till en nivå där de flesta inte medvetet såg ”matrisen”, eller om de insåg dess existens, kunde göra lite eller inget åt den.

Ni måste förstå att ni inte är någons favorit eller någons slav. Helt säkert levde människor på Jorden i tusentals år i precis dessa roller, utåt sett föreföll de leva i nåden av ”makter som var” som många nu helt korrekt kallar dem.

Och ändå, ni är inte i deras nåd, och ni behöver inte slava för evigt för att någon ska skörda energi från er.

Ni återvinns inte heller oavbrutet från ett jordliv till nästa, där ni inte riktigt minns det föregående, eller er sanna själs essens och de krafter den besitter.

Det ligger något i den historien, men det är inte hela sanningen. Och den tiden är nu över.

Återkalla från djupet inom er minnet om att ni var en del av ett själskollektiv som, för eoner sedan i Jord tid, bad om detta experiment ni har, benämnt den tredimensionella Jorden, men densiteten i det livet blev mycket tyngre än ni någonsin kunde föreställa er.

Ni har rest långt och mödosamt, och många dagar kan det se ut som om mycket ligger utom er kontroll – krigen och annat våld, hungern och hemlösheten, skulderna, sjukdomar och depression.

Helt visst har saker och ting sett ut att vara och varit dystra på Jorden.

Men det ”system” ni talar om har varit i upplösning i årtionden – faktiskt mer än 100 år – och kan inte längre appliceras på livet på Jorden till den grad den information ni fått vill få er att tro.

Var medvetna om att det finns olika former av desinformation som nu sprids på nätet, och som vill få er att tro att långtifrån att gå framåt, är mänskligheten lika ”fast” som någonsin, när inget kunde vara längre från sanningen.

Eller så läser ni en artikel som säger att ja, kanske någon nu på Jorden kommer att utvecklas och Stiga upp – men ”ni verkar inte vara en av dem”

Engelsmännen brukade utropa ”Poppycock!” när de hörde sådant fullkomligt nonsens, och det kan mycket väl appliceras på den avsiktliga desinformation som nu regelbundet sköljs över er.

Var medvetna om att det ni ser på nätet eller på nyhetskanalerna – även det som betraktas som ”alternativa nyheter” – hålls låsta med vad ”the old order” föredrar att ni får höra.

Det inkluderar de ”alternativa” informationskällor ni läser på internet och som inte är så alternativa alls, kära ni.

De mörka hattarna, när de nu förlorar sitt grepp om mänskligt medvetande, drar i alla strängar de kan för att distrahera er uppmärksamhet och försöker(gagnlöst) späda ut Ljusets intensitet som nu flödar till er i ökande mängd.

Detta görs för att få er att vända er bort från er egen växande självständighet i tanke och insikt, och vara kvar i vissa former av ”utbildning” som bara är lättare former av sinneskontroll.

De kan naturligtvis inte vinna.

Ni – ni alla, som är Gudomlig Kärlek uttryckt i mänsklig form – ni är och har vunnit er egen frihet av inte bara tanke och tro, utan av känsla, i termer av hur ni uppfattar livet och dess många ljus, skuggor, och färgningar av mening och upplevelse.

Om ni inte vill betrakta er själva som en form av energetisk mat för någon lägre entitet, varför skulle ni då använda era kraftfulla sam-Skapande gåvor till att underhålla att ”detta kanske är sant”?

Det är ungefär som säga att bara för att ni har X dollar, eller vilken valuta som helst, på banken betyder det att ni är ”fattig” eller ”rik”.

Hur kan samma mängd pengar betraktas som antingen fattigdom eller rikedom? frågar ni. Svaret är enkelt: Det är helt och hållet upp till er.

Er uppfattning – det ni Benämner en sak – den Benämningen/Skapandeförmågan som alla Skapare har – beslutar för er.

Så, om ni vill bli fria – benämner ni er själva det? Eller väntar ni på ett mail eller ett telefonsamtal, eller på att läsa en rubrik som slutligen tillkännager att ni är fria? Tillkännager att NESARA till fullo är antagen, att fullt avslöjande är på väg, och att mänskligheten åter är fri att köra sin egen planet, utan all densitet i det tredjedimensionella livet?

Vi väntar på att Ni ska tala om för Oss att ni är fria, Ljusvarelser! Ni är de enda som tillkännager det, och som ”gör det”, som en kapten för ett stjärnskepp brukade säga.

Det är en sam- Skapande fras, och den Kom Inte Alls Till författarna av den andra Star Trek serien Av En Slump.

Ni är ALLA kaptener, kommendörer, Galaktiker, högre guider, Änglar eller andra vackra högre varelser förklädda till människor för en tid. Ingen av Er är någons ”mat”.

Er vibration är så hög att de som ni tidigare fruktat som era överherrar, skulle sätta i halsen och spotta ut renheten i den Kärlek som ni nu står i resonans med, om de skulle ta in den.

Så vi skulle säga att, om ni inte vill ha en särskild verklighet, underhåll den då inte som en hållbar förklaring till er existens.

Så många har blivit tillsagda, ”Det berget går inte att bestiga”, eller ”Det går inte att bota din sjukdom”, eller ”du kommer inte att få några barn”, eller ”Du blir aldrig någon stor konstnär”.

Ändå har historien gång på gång visat att de som lade fram sådana varningar sedemera blev sedda som idioter, medan de som blev ”varnade” bröt mot alla regler och uppnådde den höga vision de hela tiden höll kvar i sitt hjärta.

Så, med själva er existens på Jorden nu visar ni hur fel de har som säger att ni bara är mat som ska återvinnas från en meningslös existens till en annan.

Skapade Ni den verkligheten? Nej? Lämna den då. Den är inte er. Det har den aldrig varit.

Er själ är mycket starkare än ord i de flesta Jordspråk någonsin kan framföra. All denna visdom, det Stora Lärande, den Högre Förståelse och rena Upplevelse ni kom för att få – allt det kommer fram nu och visar att deras ”oanvändbara återvinnings” teori är mycket, mycket fel.

Bekräfta ert Ljus, er sam-Skapande kraft, och ert Gudomliga Uppdrag, kära ni!

Innan ni inkarnerade denna sista gång till ett tredjedimensionellt liv, bad ni oss att ofta påminna er om Vem ni är.

Men – ni lyser så starkt nu, så vi tror att snart är ni de som uppmuntrar alla Oss. Vi sänder er mer Kärlek än ni ännu kan föreställa er.

Namaste, kära ni!

Ni är aldrig ensamma.

 

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...