Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan 18 juni 2022

 

 

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan

18 juni 2022

Lögner, Desinformation, Falska Konstruktioner och Urskillning

 

 

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementen, Älvornas Äldre, Änglalegionerna och andra Gudomliga Varelser, kända som Kollektivet.

Denna vecka besvarar vi en fråga som sänts in från en Ljusbärare, angående vilka nyhetsartiklar och rapporter som ska tas på allvar och vilka som ska avfärdas.

COR: Mina vänner, en medlem i gemenskapen har skrivit in om en artikel den läst nyligen, som påstår att två mäktiga länder har en plan för att attackera USA, och sedan ockupera det.

Det finns så många artiklar och videor som släpps nu som handlar om Armageddon-liknande scenarier av massiv förstörelse. Människor hungrar efter information, och man måste veta vilken information som går att lita på.

Även alternativa medier är alltför ofta styrda av korrupta källor.

I denna tid har mänskligheten möjlighet att fokusera energierna vi tar emot från vår Sol och från den Stora Centrala Solen för att skifta Jordens och det mänskliga livets energivibration till en mycket högre nivå.

Men, efter tusentals år av maktlöshet söker miljoner människor efter förutsägelser om vad som är på väg, som om de inte har något avgörande inflytande över Jordelivet.

Många av oss känner att alla i de himmelska sfärerna hjälper oss nu, och att mänskligheten inte övergivits. Ändå fortsätter desinformationen.

Vilket är ert svar till dem som ser den här typen av artiklar eller intervjuer och undrar vem eller vad man ska tro på?

KOLLEKTIVET: Hälsningar vänner! Vi är mycket glada att få denna stund att tala med er idag.

Detta är verkligen ett stort ögonblick på er planet, ett sådant utan motstycke, på alla nivåer.

Själva den kemiska/molekylära uppbyggnaden av Jordelementen, inklusive människan, skiftar så kraftfullt så det kan finnas stunder när ni känner att ni är någon annanstans än på den Jord ni känt i eoner.

Vissa reagerar på dessa skiften och förändringar med känslor av stor osäkerhet, vilket är helt förståeligt.

De följer sedan den träning mänskligheten varit låst inom i tusentals år, att vända sig till dem som utmålat sig vara välinformerade eller auktoritära, för att förstå vad som händer.

Även de mörkare förutsägelserna verkar stödja idéen att någon person är välinformerad, och att åtminstone lite information är tillgänglig.

Och en del av den är verkligen det, men vi skulle inte gå till de flesta av era medier för att få den.

Det finns en hel överbyggnad, skapad för länge sedan, för att föra fram information som faktiskt är lögner.

De skapas för att missleda mänskliga tankar och energier, och förse er med bara energetiska störningar och förvillelser, sänkt vibration och mental distraktion.

Ibland kan ni, helt riktigt, känna att en del av dem som talar från positioner av inflytande, inklusive ledare, ser ut att vara mänskliga, men inte är det.

Deras roll är att sprida förvirring, rädsla, kaos och beroende av det gamla systemet för förslavning.

Desinformation tenderar att vara byggt på former av psykologisk och energetisk manipulation, inkluderande att provocera fram svar på trauma.

Många av medierna använder därför olika medel, inklusive symbolism, bilder av våld, vissa tonfrekvenser och neuralt-språk programmering, för att för att framhäva meddelanden till massorna.

Många av dessa meddelanden tar upp sedan länge begravda minnen av traumatiska händelser i mänsklighetens historia, inklusive krig och andra förödande händelser och omständigheter.

Dessa kanske inte medvetet återkallas i minnet hos mänskliga varelser, men de rör i alla fall upp gamla rädsla och känsla av att behöva skydda sig.

Detta är iscensatta försök att hålla mänskligheten i rädsla, så att de högre frekvenser som flödar in till er får mindre effekt, eller mycket långsammare effekt, på den mänskliga anden och hjärtsinnet.

Vi skulle säga att dessa försök, högljudda och konstanta som de är, med hela filmindustrin och medierna bakom sig, i alla fall misslyckas med att hålla den mänskliga konstruktionen borta från att utvecklas till det nya Ljus-varelse-medvetandet och den nya kristallina cellstrukturen.

De misslyckas därför att det som är byggt på bedrägeri och täthet inte längre har samma inflytande och närvaro i det mänskliga livet, som det hade under eran av Kali Yuga, Förstörelsens Tidsålder.

Även om ni fortfarande ser förstörelse på några platser på Jorden, ser ni nu också nya former av födsel och återfödsel, av nya konstruktioner, komma fram

Nya former av energi och kommunikation (inklusive telepati), nya former av healing och hälsomedvetande, skapandet av medvetna samhällen, ökande nivåer av andlig tillväxt – allt detta och mer energier nu, såväl som förståelsen av att ni inte är ensamma i detta Universum.

Vi ska kort tala om desinformationen i artikeln ni hänvisar till, vilken är en del av en allmän mörk konstruktion för att hålla mänskligt tänkande inlåst i sekteristisk separatism och dualitet.

Då den tiden står vid sitt slut, börjar till och med de som uppfostrats att leva i misstänksamhet mot alla kulturer som verkar ogilla Väst, att vakna upp.

De blir i ökande grad medvetna om det mentala bedrägeriet och de energifällor som genomsyrat de så kallade fria samhällena.

Hierarkier är en konstruktion som skapades för länge sedan av dem som drog fördel av användandet av avancerade teknologier – de som föreföll vara magiska eller Gudomliga, för dem vilkens planet de invaderat, eller beordrats styra.

Även om ni kan känna att invasion från andra planeter och stjärnsystem inträffade för länge sedan, och inte betyder något för livet på Jorden nu, skulle vi säga att det funnits liten inblandning av vissa former av det inflytandet i tusentals år – tills nu.

Nu flödar det högre Ljuset fram, och beslutsamheten hos mänskliga själsgrupper att gå framåt med Jordens Uppstigning och frigörelse har brutit ned mycket av de gamla formerna av mental och känslomässig manipulation.

Även om de ännu inte är helt borttagna, är ni nu i ökande grad medvetna om dessa manipulationer, och hur de påverkar er.

Påståendet att ett land antingen kan förgöra eller invadera och ockupera ett annat kan utåt sett förefalla sant, men den större sanningen ligger i själs-föresatsen hos de inblandade, om de så är angripare eller försvarare.

Vad man väljer att uppleva i något Jordeliv kan vara en komplex fråga.

Den kan inte bedömas utifrån, även om experimentet med dualitet som Jorden och mänskligheten tog på sig för eoner sedan har gått längre i sina extremer, och pågått längre, än vad som kan kallas fruktbart eller positivt.

Vi ska säga att det inte är så att USA kommer att förstöras, eller tas över av någon ny invaderare – det bestämdes för någon tid sedan.

Det finns förstås dem som i ett sista försök att vänja mänskligheten vid dualiteten i ”gott mot ont” tänkande och övertygelser, kommer att sprida föreställningen om att sådana händelser inte bara är möjliga, utan omedelbart förestående.

I sanning, detta är en gammal historia, inte en ny.

USA har länge slavat under ockupationsstyrkorna från den gamla maktstrukturen, precis som det mesta Jordelivet.

Den strukturen har lyckats att antingen förstöra eller förslava inte bara de ickevita, utan också de vita innevånarna på denna kontinent, om än på olika sätt, precis som de har på alla kontinenter.

Energetisk tillvänjning kan vara en kraftfull form av förslavning, och den metoden har använts mot den mänskliga rasen i tusentals år, med bara några få naturfolk, små och väl dolda i naturmiljön, som lyckats komma undan.

Givet detta, kan ni se att svaret på att mänskligheten återfår sin suveränitet och själsbaserade frihet inte ligger i någon politisk konstruktion, som ni känner dem.

Detta är en stor orsak till att vi ofta talar om NESARA, National Economic Security and Reformation Act, som, även om den blivit lag, ännu inte är fullt genomförd.

NESARA baseras på föreskriften att principerna för Gudomlig Rättvisa måste vara basen för alla juridiska och lagstiftande konstruktioner – för allt liv på Jorden.

Det spelar ingen roll vilket land som ”tror” på ditt eller datt, eller att de har den här armén eller politiska strukturen, vilket helt klart lägger dem i kategorin ”farlig” och ”aggressiv” militärt eller på annat sätt.

Alla medvetna personer i USA eller andra länder som varit ”stora imperier” kommer att få veta att deras eget land av världen blivit dömt som farligt och förvärvslystet, när de gått in i andras territorier, förstört liv och egendom och stulit resurser de bedömt vara värdefulla.

Mänskligt liv har följt dessa vägar i många århundraden – borde ni först nu lägga märke till detta, och bli stressad över det?

Vi skulle säga, den bästa nyhetskällan är ert eget högre sinne, ert eget högre själv och dess kraftfulla visdom, och det som ni beordrar fram från själva den Gudomliga Visdomen.

Be att ni visas vad som verkligen händer på planeten. Svaret kommer att förbluffa er, på härliga sätt.

Träden kommer att berätta för er. Luften, jorden och vattnet kommer att berätta.

Ert eget hjärtsinne, om den doppas i fridfull meditation i vad som är femte-dimensionell och högre verklighet, kommer att avslöja mycket för er.

Inse att vad som än händer på Jorden nu – så har ni mycket att säga till om angående allt det!

Era energier, era avsikter, ert fokus, om så mentalt/känslomässigt eller på annat sätt – allt det går in i den stora grytan som rörs om av stjärnornas och planeternas rörelser, och svaren på de krav ni för fram är verkliga, eller inte verkliga!

Vad är det ni skulle vilja se på Jorden nu?

Släpp alla föreställningar om att ni ”inte har något att säga till om” angående det som händer, eller att sådana saker ”inte ligger inom mina möjligheter”,

Vi kanske skulle ha hållit med för några hundra år sedan – till viss del – då mänskligheten fortfarande levde under en gruppöverenskommelse och i en astrologisk era som såg förstörelse av gamla former, innan det nya ännu börjat synas.

Men vi ska säga, så är det inte längre, vänner!

Detta är er tid att kasta åt sidan alla förfärliga (och falska) ”förutsägelser” från dem som försöker influera ert hjärtsinne för att oavsiktligt stötta en gammal struktur som faller sönder precis nu.

Den har förlorat sin makt och sitt inflytande, och dess jämmer av ilska och desperation känns genom hela kosmos.

Men gråter vi för dessa, som valde en sådan tät och svår väg för sig själva, och som nu välkomnas till Ljusets väg, om de väljer den?

Vi kan inte gråta för dem, eller för er, kära ni.

Varken ni eller de står utan val, utan avgöranden för att skapa er väg.

Helt säkert existerar fortfarande komplikationer i Jordelivet.

Men det gör också er egen sam-Skapande kraft för att utröna er egen grupp och individuella upplevelse – mycket mer än ni tror, och mycket mer än någon regering eller religion skulle vilja att ni känner till.

Dessa mäktiga människor ni räds, dessa arméer ni känner er imponerade av –

De är falska konstruktioner, och ni kan radera deras vikt (och så småningom, deras närvaro) på er planet, det ögonblick tillräckligt många av er bestämmer att det är dags för dem försvinna.

Så vi skulle vilja säga, tona bara in på sådant som ni tycker är uppmuntrande, positivt, vackert och bemyndigande nu.

Era länder håller inte på att försvinna, eller ge efter för någon ny invasion.

Ni är upptagna med att kasta av er fjättrorna från dem ni lidit under, som lagt ut dessa missledande videor och artiklar för att lära er leva i rädsla och beroende av dem!

Ni är de ni väntat på, och ni är här på Jorden, fullt anlända och redo att leda Jordelivet in i en ny era.

Så uttala NESARA som verkligt, er Uppstigningsväg som verklig, ert fulla bemyndigande som verkligt.

Om inte nu, kära ni – när då?

Namaste vänner

Vi ser på med er, i dessa dagar av stor förändring, då himlen fylls med era stjärnfamiljers närvaro. Stor förändring är på väg!

Och vi är med er, alltid.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...