Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 24 april 2020

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 24 april 2020

Ett Meddelande till Ljusarbetare – 24 april 2020

Av Caroline Oceana Ryan

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas Äldste, Änglalegionerna och Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att ha den här tiden att prata med er idag.

Vi ser många av er arbeta mycket hårt ibland för att justera era energier när högre Ljus väller in.

Mycket Ängla- och utomjordisk assistans väller också in, som svar på miljoner människors begäran om hjälp för planeten och mänskligheten.

Vi vill försäkra er om att dessa böner och vädjanden alltid besvaras.

Vi är, som de säger, ”mer upptagna än vanligt”, inte i betydelsen ”inte tillräckligt med tid under dagen”, utan i den meningen att intensiteten och fokuset nu används för att hjälpa det mänskliga tillståndet och allt ni går igenom för närvarande.

Ni har öppnat en speciell portal genom vilken högre energier kan komma till Jorden och hela mänskligheten, och särskilt de som upplever mer än vanligt av hunger, förlust, fattigdom och sjukdom.

För det första har ni begärt detta, och för det andra, enormiteten i era eteriska insatser, när ni begär och fordrar vår hjälp vid denna avgörande tidpunkt, är mer kraftfull än ni kan veta.

På samma sätt har era egna handlingar, när ni arbetar i det eteriska i ert sömntillstånd varje natt, öppnat dörren så att mycket som har högre vibrationssyfte och avsikt kan flöda igenom den.

Nu skulle det vara dags att fråga er själva, ”Håller jag en högre vibration och avsikt under mina vakna timmar? Eller försöker jag bara komma igenom varje dag utan onödig stress och ångest? ”

Vi talar om stress i hälsofrågor, eller om ett jobb eller företag, eller räkningar att betala, eller vänner eller familjemedlemmar som kämpar nu, även om ni inte gör det.

Förståeligt är att mycket som var affärer som vanligt för en månad sedan eller två sedan inte längre är detta.

Och ändå ser vi nu det inträffa runt omkring och inom er de skiften som ni länge har ropat efter; de har helt enkelt anlänt på ett annat sätt än ni skulle ha föredragit.

Det är också frågan om det ni kallar ”utrullning” av ny teknik som många tycker är skadlig för levande varelser.

Vi hjälper er också med detta, hjälper er att flytta er vibration (eftersom ni också strävar efter att höja den) där ni befinner er över effekterna av dessa tekniker och kan hjälpa andra att göra det också.

Och det finns den ökande mängden nya Ljusdata som flyter in till dig och ökar dina cellers förmåga att hålla Ljus när du engagerar dig i nya och högre kommunikationsformer med din själ och själsfamilj och ökar dina inre förmågor, inklusive det ni kallar telepati .

Så även om många förskräckliga meddelanden går ut till er nu via media, medan störande teknologier skickas runt Jordens atmosfär, överträffar dessa inte er egen ökande styrka.

De blockerar inte heller det faktum att era egna uppfattningar växer dit ni ser och accepterar den mycket, mycket större bilden.

Vi skulle säga att många av er har hjälpt till att utforma mönster för mycket av det som händer nu – utöver de astrologiska inriktningarna som ni har valt att dra full nytta av – när nya portaler öppnas under de kommande två och ett halvt åren eller mer vilket gör former av inre förverkligande och erkännande av ens högre väg långt mycket lättare att uppnå än någonsin tidigare.

De är också dörren till många nya former av den Nya Jorden som ni har föreställt er under många livstider.

Ni lämnar säkert och lyckligt den tredje dimensionen helt bakom er, även om ni på ett sätt darrar, men ja, det finns en grupp som föredrar att ni inte förverkligar det, nu eller någonsin.

Vi skulle säga, det finns inget som gömmer sig för er nu, även om det skulle döljas för er på vissa sätt – det skulle aldrig undgå er växande medvetenhet om energierna som flyter till er nu och vad de förebådar.

Och så även om detta verkar vara en svår tid för många, vet att de flesta människor vid denna tid med stor förändring och ny början har allvarligt behövt stiga av det dagliga ekorrhjulet och se sina liv med nya ögon – många för första gången.

Och att nästan alla som lämnar planeten nu har valt att göra detta på en högre nivå.

De kommer att fortsätta sina jorduppdrag från en mycket mer förhöjd vibration än vad som var möjligt i en fysisk kropp.

De kommer tillbaka till er när tiden är rätt.

Inte heller har ni helt någonsin ”förlorat” en älskad – de som ni har känt utanför all tid-rum, på en själsnivå.

Deras kärlek till dig och din kärlek till dem förblir intakt utan intrång i varandras energier eller krav när de anländer till Jorden eller när de väljer att lämna.

Kan detta ändras alls, dessa val av timme, datum och plats när någon lämnar?

Med säkerhet – om du föredrar att stiga upp och stanna kvar på Jorden hellre än att flytta ut ur den fysiska kroppen och lämna den bakom, är det ditt beslut att ta.

Vi skulle säga, var medvetna om att mycket rening och förstärkning av de mentala och känslomässiga kropparna kommer att behövas, och den fysiska kroppen rensas och förstärks också för att göra övergången till kristallin Ljuskropp så smidig som möjligt.

Och så, en mycket ren kost, full av rent vatten, färska grönsaker och frukter, och den typ av träning som ger er inte bara muskelstyrka utan uthållighet, skulle krävas, utöver mycket meditation och tid i Naturen.

Den innerliga önskan att tjäna andra, att tjäna Lady Gaia i Hennes återhämtning från eoner av skador och en önskan att leva som ditt högre jag krävs också.

Det är mycket vi kan skriva om det ämnet, men vi kommer helt enkelt att säga just nu att denna ”paus” som den klokt kallas, är en del av en Uppstigningsväg som avslöjar för dig mycket av ditt inre liv – vad som kräver läkning nu, vad som måste släppas och vad som måste utvecklas.

Vi säger inte ”uppnått”, för ni är fullständiga, kära ni.

Ni har i er allt som behövs – ja, för att gå bortom denna tid av att vara socialt isolerade från varandra, bortom nyhetsrapporterna och ”skräcktaktiken”, utöver de känslor av osäkerhet som ego-sinnet kommer att utöva.

Och bortom de personlighetsidentifieringar som Jorden själv har förklarat nödvändiga så länge.

Allt är bra, även om du känner att din checkbok inte alltid återspeglar detta.

Om du fortfarande är frisk eller i princip frisk så tacka och vet att en ännu större hälsa önskar komma till dig nu.

Om du alls har mat, skydd eller pengar, tacka och vet att ett ännu större yttre Överflöd önskar komma till dig.

Om du har något jobb eller ett företag som du kan återvända till när tiden är rätt igen – ge Tack och vet att din närvaro är ovärderlig för alla som du träffar varje dag.

Du kanske har dina stunder av undran vilken nyhetsrapport du ska tro på, vilken video du ska lita på, vilken kanalisering att ta på allvar, och vi förstår detta.

Du har tränats att leva i vänster hjärnhalva, mer än i ditt hjärta.

Och så klingar bara det som är vettigt för vänsterhjärnans resonemang som Sant vissa dagar, när det i själva verket står en mycket större Sanning tyst inom dig.

Och så nu, en ny varning: När du stöter på någon ny information, fråga ditt högre jag: ”Är detta min högre sanning? Är det något som är sant för min väg? Är det relevant för mig? ”- vilket betyder,” Är det för mitt högsta bästa? ” innan du lägger tankar, känslor och energi på det.

Gå sedan tillbaka till den lugna inre platsen som du investerar i framför allt annat – den känslan av Varande som är den perfekta reflektionen av det universella flödet av energi som bara känner till nuet och är tillfreds med det.

Lägg ner dem, både svärd och sköld, kära ni. Ni har inga fiender.

Acceptera er suveränitet, er inre styrka, ert sanna jag.

Nu är det dags.

Namaste, kära ni – titta upp!

Vi är alltid med er.

 

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

Om du repostar, behåll integriteten av denna information genom att skriva ut den exakt som du hittar den här, och inkludera the link to the original pos

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...