Saint Germain via Natalie Glasson ,24 april 2020

Saint Germain via Natalie Glasson

24 april 2020

Omfamna Ert Multi-Dimensionella Själv

Ni existerar nu i en period av Jordens uppstigning då ett multi-dimensionellt skifte sker. Medan uppstigningsvågor och aktiveringar hela tiden sker och påverkar otaliga dimensioner, är skiftet som nu sker annorlunda. Varje person på Jorden och varje själ på de inre planen ansluter sig till varje aspekt av sig själva i alla 352 dimensioner i Skaparens Universum. Det är viktigt att komma ihåg att var och en föds ur Skaparen och manifesteras i otaliga former på diverse områden i Universum. Det betyder att ni är anslutna till varje uttryck av Skaparen. I detta uppstigningsskifte ombeds ni att återansluta till alla uttryck och manifestationer av er själva. Det är omöjligt att förstå eller ens erkänna alla uttryck och existenser av er själva, därför är en avsikt att ansluta tillräckligt. De aspekter av er som är viktigast, har stort inflytande eller inspirerar kommer att göra sig kända för er.

Då varje person/själ ansluter sig till större aspekter av sig själva kommer de att absorbera och reaktivera visdom, healing, andligt uppvaknande och upplysning. Det får en svallvåg av klarhet och inre vetande att jordas i varje varelse och Moder Jord. Emedan den förankrade visdomen kommer att skapa ett djupt uppvaknande till ett nytt sätt existera för många, är den viktigaste manifestationen närvaron av enhet. Som varje själ ansluter sig till sitt multi-dimensionella själv, så förenas hela Jorden och Skaparens Universum i enhet, förening och harmoni. Det är den medvetna medvetenheten om förening som är nyckeln. Varje varelse är alltid ansluten, men att uppleva och förkroppsliga detta fullt ut är ett kraftfullt medvetet engagemang med Skaparen.

Föreställ er om ni i er nuvarande verklighet upplevde en djup resonans av förening och enhet med alla varelser i er värld, fysiska eller energetiska. Föreställ er att ni hela tiden upplevde en total samvaro med Skaparen. Hur skulle det påverka er verklighet och upplevelse på Jorden? Skulle ni känna er mer jordade, ha en större klarhet angående er väg på Jorden och ha tillit till er egen helande resa?

Skaparens Universum och Jorden förenas för att skapa och manifestera Skaparens närvaro i alla verkligheter. Mänskligheten ombeds och inbjuds att bevittna detta, att förkroppsliga skiftet och lära sig uttrycka det genom sina varelser, handlingar och reaktioner. Mänskligheten har aldrig haft möjligheten att medvetet känna sig så stöttade och omfamnade av varandra och Skaparens Universum.

Illusion och Sanning

Ni är en unik blandning av olika energier, influenser och uttryck på många nivåer av ert varande. På en fysisk nivå kan ni vara påverkade av er nationalitet, kultur, historiska händelser, familj, regler, bedömningar och så vidare. På en energetisk nivå kan ni vara påverkade av er själ, själsgrupp, team av guider, änglaguider och Skaparen. Moder Jord och hennes cykler påverkar ert varande liksom mänsklighetens kollektiva medvetande. Det finns många faktorer som skapar er på det sätt ni känner igen er själva idag. När vi lägger till en förbindelse med ert multi-dimensionella själv vet vi att det kan vara utmanande att känna igen vad som är illusion och vad som är sanning. Ni kan börja ifrågasätta vem ni verkligen är när ni upplever förvirring och osäkerhet. Målet för det multi-dimensionella skiftet som nu sker är att föra fram en tydlig förståelse som fortsätter att utveckla er sanning och vem ni är.

Det finns ett behov att utforska och existera i detta utrymme av att inse de otaliga influenserna på ert varande. Då ni börjar begrunda varför ni handlar som ni gör, varför ni reagerar som ni gör, och era skapelser, kommer ni att kunna se vad som är illusion och vad som är sanning. Ett annat perspektiv är att erkänna och observera vad som tjänar er och vad som inte gör det. Ni har gudomlig rätt att släppa all influens eller påverkan som inte tjänar er i er nuvarande verklighet och uppstigning. Ni har också gudomlig rätt att mer fullt ut omfamna de influenser som tjänar och uppfyller er. Ju mer ni tar er tid att få tillgång till, utforska och existera från detta utrymme, desto mer kommer ni att få ta emot er själva som en unik blandning, med allt ni behöver och begär, tillgängligt för er genom er.

För att släppa influenser som inte längre tjänar er, använd följande besvärjelse:

”Saint Germain, jag inbjuder dig att vara närvarande med mig, omfamnande mig med din transformerande och frigörande energi. Vänligen frisläpp från min varelse all influens och påverkan från utanför och innanför mig som inte tjänar och uppfyller mig. Vänligen, frisläpp och frigör mig från all påverkan och influens som skapar illusion och falsk identitet i min verklighet och varelse. Må jag få ta emot den nödvändiga healingen för att stötta detta kraftfulla skifte av uppvaknande, självförverkligande och sanning. Tack.”

Tillåt mig, Saint Germain, att komma fram och arbeta energetiskt med er för att åstadkomma den lämpliga healingen.

Gryningen för Ert Unika Perspektiv på Världen

När ni erkänner ert Multi-Dimensionella Själv måste ni också erkänna samma i andra. Det är en bekräftelse på att ni är större än er existens på Jorden och därför är alla andra också det. Ni är anslutna till och har förmåga att uttrycka hela Skaparens Universum, som alla andra. Ni är en unik kombination av olika och diverse energier, noggrant utdragna från Skaparens Universum för att manifesteras och uttryckas på Jorden, skapande en specifik verklighet och ett specifikt syfte. Samma gäller för alla andra på Jorden. Er specifika existens går sedan samman och synkroniseras vackert med varje person på Jorden, skapande en större bild och ett kollektivt uppdrag vilket ytterligare manifesterar Skaparen. Det är ert gudomliga uppdrag och syfte att existera i harmoni med er själva, sedan med alla varelser och uttryck av Skaparen. Att bara ha avsikten att göra så kommer att skapa ett djupare uppvaknande och en hågkomst av er enhet och ert gudomliga syfte med alla varelser.

Det Multi- Dimensionella Uppstignings-Skiftet på Jorden

Då varje själ ansluter sig till sitt multi-dimensionella själv, och därför förenar sig med alla Skaparens uttryck på en energetisk nivå, skapas ett kraftsvall som flödar in i alla varelser. Sålunda har varje varelse makten att skapa och manifestera sin egen verklighet i linje med sin sanning och Skaparens uttryck. Med den djupa förbindelsen till alla aspekter av själv och sanning kommer varje skapelse och manifestation inte bara att tjäna individen, den kommer också att vara uppfyllande för alla varelser och för Jordens Uppstigning. Detta är syftet med det multi-dimensionella skiftet, att återinföra enhets-medvetande så att varje skapelse tjänar det större syftet och den gudomliga planen. Alla kommer att uppleva att deras skapelser och manifestationer förankras och ansluts snabbare och med större potential därför att varje person stöttas av helheten; Skaparens kompletta natur.

Det är viktigt att veta att varje person, på grund av deras olika nivåer av andligt uppvaknande och övertygelser, existerar på olika och diverse energifrekvenser. Därför, genom varje person förankras Skaparens sanning i alla frekvenser och det i sig skapar ett kraftfullt uppstignings-skifte.

Med alla människor varande energifyllda och entusiasmerade med så mycket ljus finns det kraftfulla möjligheter för mänskligheten och alla varelser i Skaparens Universum att skapa ett otal påverkande och uppfyllande vägledda uppstignings-skiften som tjänar alla. Detta är ett multi-dimensionellt uppstignings-skifte.

Omfamna ert multi-dimensionella själv och uppstignings-syfte, bekräfta sanningen inom er själva och alla varelser, inkluderande Skaparen.

Med evig kärlek och välsignelser,

Saint Germain

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...