Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 8 augusti, 2017

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

8 augusti, 2017

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jord-Elementalerna, Älvornas Äldste, Änglarna och Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

Hälsningar till alla denna 8 augusti, tiden för Lejonportalen!

Det gläder oss att vi idag får den här tiden för att få tala med er.

Vi kan se mycket som är på gång, stora Förändringar som äger rum – och detta säger vi med stor bokstav i ordet ”Förändringar”, för detta är inte något slag av Förändring som ni hittills har fått bevittna.

Innan denna nya era tog vid, fick ni se ”förändringar” i er värld i termens mycket snäva bemärkelse – ett nytt ägarskap för ett gammalt system, ett nytt perspektiv på en gammal uppfattning, eller ett nytt sätt att göra något för att förbättra er produktivitet eller bekvämlighet, fram till slutet på det gamla.

Det som ni nu får bevittna på er Jord är en fullständigt annorlunda form av Förändring.

Detta är den Förändring som kommer inifrån, från er egen sam-Skapande beslutsamhet, förmåga och förväntning.

Den kommer inte till er, utan från er.

Den kommer inte för att skapa små eller ens obetydliga skiften i ett gammalt system, en gammal era eller en gammal struktur, utan som ett fullständigt om-danande – en födelse av ett fullständigt nytt slags liv, vilket inte bara omformar livet på denna planet, utan i er galax och i ert Universum.

Vi säger inte att den ”kommer att” omskapa och reformera livet på er planet, utan detta SKER just nu.

Den portal som ni nu går in i är en som är kraftfull.

I och med att ni rör er genom denna dag och de kommande dagarna, inklusive dagen för en fullständig solförmörkelse den 21 augusti, så inviger ni den Nya Jordens energier på sådana sätt som förankrar denna verklighet mera fullständigt än hur den någonsin tidigare har blivit förankrad.

Ni får ta emot stor hjälp gällande detta, för självaste Universum – de vågor av högre Ljus som nu färdas genom det, planeternas och stjärnornas konfigurering, samt de energier som sänds ut från Lejonportalens harmonisering – allt detta har både öppnat den portal genom vilken ni nu passerar, samt har skapat den energivåg på vilken denna resa är möjlig.

Nu finns det några saker som ni inte kommer att kunna ta med er på denna underbara resa.

Ni har säkerligen redan noterat att de gamla energierna, om ni så föredrar att kalla dem karma eller täthet eller skuggsjälvet eller egot, inte längre tjänar er på de sätt som de en gång gjorde.

När de väl visade er var ert medvetande saknade det nödvändiga Ljus som behövdes för ytterligare tillväxt och utveckling, så fungerade de däremot bara för att påminna er om de former av det Jordiska liv som ni har lämnat bakom er.

Denna kamp genom vilken ni en gång i tiden kunde tillgodoräkna er utveckling – den smärta och de bekymmer som ni fick lära er att är kravet för tillväxt, enligt Uppstigningens tredje-dimensionella paradigm – tjänar nu enbart som en markör, ett energimässigt historiskt dokument av sådana slag som beskriver ett liv som ni i snabb takt håller på att lämna bakom er.

Vi talar om för er, med uppriktighet och stor Kärlek, med stor medkänsla och respekt för allt som ni under Jorde-liven har fått genomlida – hundratals av dem under århundradenas lopp – att smärta och lidande aldrig har utgjort garantier för inre tillväxt och utvidgande.

Samt att de inte längre indikerar tillväxt eller lärande på er resa, inte heller behöver de längre vara era följeslagare på denna väg av Ljus, längs med vilken ni nu vandrar.

Nåväl, vi är medvetna om att flera miljoner fortfarande lider på Jorden.

Vi skulle vilja säga att när ni ser att andra lider, eller när ni känner ett behov av att få åter-uppleva ert eget lidande, från det förflutna eller nuet, affirmera då följande för andra och för er själv:

”Det finns inget behov av denna splittring, denna nedstämdhet eller denna känsla av brist eller förlust eller värdelöshet.

All täthet, alla skuggaspekter är nu förlåtna, släppta och befriade.

Jag är inte längre i linje med energin av kamp och smärta – jag släpper taget om alla täta energier. Jag harmoniserar mig nu fullständigt med energierna av glädje, frid, Kärlek, överflöd och uppfyllande.

Detta är mitt tillväxtmönster. Detta är min väg. Detta är hur jag nu uppnår upplysning – genom Frid och ro. Genom att släppa de gamla sätten och genom att lära mig de nya.

Jag böjer mitt huvud inför er Gudomlighet och inför min egen, och inför Universums Gudomlighet.

Allting är väl, kära ni. Ljuset inom våra själar har så bestämt.”

Förstå att när ni deklarerar Frid – slutgiltigt, fullständigt, oåterkalleligt – inom ert eget ande-sinne, er kropp och era emotioner samt i ert yttre liv, så deklarerar ni det för hela mänskligheten.

Ni deklarerar det för hela planeten.

Nu passerar vi sålunda genom denna storslagna Portal tillsammans med er, vi som har observerat utifrån andra dimensioner och i allt högre grad den femte-dimensionella.

Vi fanns där när ni till en början åtog er kampen och smärtan för en tidsålder som nu är förbi, och vi finns med er nu, när ni tar ”Fred” som er vägvisare – beviset på att Kärlek är er nya verklighet, er enda verklighet, ert största uttryck för den Gudomlighet som ni är.

Välkomna, Ljusbärare!

Välkomna till er nya era, och er nya Jord.

Passera igenom denna storslagna Portal och lyssna på Lejonet som ryter Skapelsens storslagna frekvenser i toner.

Var medvetna om att långt ifrån att vara separata från allting som är heligt, så befinner ni er mitt uppe i det.

Ni är dess allra underbaraste uttryck.

Namaste! Vi finns med er, i varje stund.

 

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

 

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...