Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 26 april 2019

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan

26 april 2019

Ett Meddelande till Ljusarbetare

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Älvors Äldre, Änglarna och Ärkeänglarna kända som Kollektivet:

Hälsningar, Vägvisare och Ljusbärare! Vi är glada att få denna stund att tala med er idag.

Och vi noterar att många av er i ökande grad flyter i strömmen av dessa nya högre energier på oväntade sätt, och också oombedda, på en medveten nivå.

Så detta kan betyda inte bara förändring av boende, eller arbete eller ort, eller förändring av känslomässigt svar på en eller annan fråga.

Det kan betyda nya former av medvetenhet och nya former av förståelse – av att integrera information som inte kommer till era ögon eller öron, utan från sådant som ni intuitivt känner – högre själv-meddelanden och spontan energiavläsning.

Ni kanske lyssnar på en nyhetsrapport och känner inombords energin från den person som talar, och vet att denna person antingen har befriats att på en helt ny nivå besvara frågor mycket mer öppet och ärligt än de skulle gjort bara för sex månader sedan, eller letts att mörka och undvika sanningen på sätt som i ökande grad fördömer deras handlingar eller handlingarna hos dem de representerar.

De en gång betraktade ”säkra gömställena” för dem med mörka hemligheter och lögner är nu verkligen mycket få – och de få som är kvar försvinner snabbt i Ljuset som nu kraftfullt resonerar på planeten.

Ni har själva förankrat detta Ljus – har deklarerat att det är Jordens nya verklighet.

Därav det motstånd ni känt genom hela livet, ett motstånd som trycker på mycket av er egen livsenergi.

Med all sannolikhet var ni inte de i era familjer som hölls som den ideala sonen eller dottern, inte heller som den perfekta eleven som alltid gjorde som den blev tillsagd och producerade precis det som krävdes.

Ni har heller inte varit den perfekte anställde som automatiskt och lätt böjt er för varje krav.

Även om det gjorts kraftfulla bemödanden att mekanisera mänskliga tankar och beteenden, har er närvaro gjort att detta inte slagit rot på sätt som annars kunde ha satt Jorden på en tidslinje av ökande lydnad till Artificiell Intelligens och andra former av falsk, tillverkad intelligens och inkräktning på den mänskliga fria viljan.

Ni står inte för tredje-dimensionellt status quo, utan för Naturen – för träden, luften, vattnet, elden och jorden.

Ni står för Glädje – för uttryck av er själva, ärlighet och Sanning som ni ser den och den invändigt drivna, kreativa impulsen.

Och ni står för Kärlek – för att ge såväl som för att ta (helst i lika mängder), för själv-Kärlek såväl som medkänsla med andra, för själv-respekt såväl som vördnad för allt levande.

Ni står för respekt och Kärlek också till det på Jorden som inte verkar ha ett medvetande, sådant som stenar, luft och jord, men som har kraftfull medvetenhet och visdom, vilket ni instinktivt kände som små barn och använde i många tidigare liv som ursprungsperson.

När ni talar beundrande om shamaner, energi-healers, om inspirerande talare eller musiker, då talar ni om era egna vackra förmågor och lysande aspekter.

Vi skulle inte ens börja beskriva bara vissa människor som ”begåvade” eller ”mycket kapabla” som om resten av er inte var lika briljanta, var och en på hans eller hennes eget sätt.

Och nu, som en del av denna briljans, kommer ni till – att minnas och återkräva – er förmåga att se genom slöjan och läsa av energin i vilken som helst situation som kommer för er.

Det inkluderar effekterna av livsförändringarna, övergångarna och transmutationerna ni kallat fram med ert eget växande medvetande, er egen inre alkemi.

Det har varit lätt för mänskliga varelser, i tusentals år, att se på de yttre situationerna i deras liv och säga, ”jag har tilldelats ett hårt liv”.

Ändå, mer och mer nu, tenderar er medvetenhet om hur energi fungerar, och hur ni själva riktar energi till den yttre verkligheten (Tanke + Känsla), såväl som eteriska influenser som kommer in och runt er, att i ökande grad avsluta den tankeformen.

Ni kommer faktiskt in i en tid av självständighet och själv-styrd förståelse om att ni aldrig är offer, aldrig slavar eller nickedockor, så länge ni är kapabla att urskilja influenserna från tanke, energi och handling som sker inom och runt er.

Och hur kommer ni dit? Kanske ni frågar.

För det första betraktar ni inte saker som att de ”händer” er; ni betraktar dem bara som en del av landskapet.

Ni observerar alla händelser och tillstånd utan dömande.

Om ni intuitivt känner att vibrationen i en situation är mycket lägre än den behöver vara, frågar ni bara ert högre själv och era guider, ”hur höjer jag vibrationen i denna situation, först med mina tankar och känslor i den och sedan med energiarbete eller yttre handling som kan behövas?”

Ni går med andra ord inte till yttre handling direkt, som om det skulle vara lösningen på varje situation.

Ni skulle kunna jämföra den nuvarande kaotiska situationen i stora delar av världen med en sjukdom: det första ni skulle göra i den situationen är att skaffa er en kvalificerad bedömning, eller två, av situationen – helst holistiska – angående vad det hela handlar om.

Sedan skulle ni sitta eller ligga stilla, vilande era inre och yttre resurser, lugna ned er och centrera er syn på saken, och gå till ert högre själv för hur ni på bästa sätt ska göra (inre eller yttre sätt) för att hjälpa till med healing eller bara höja den allmänna vibrationen för det tillståndet.

Ni kan känna er ledda att meditera, eller till yttre former av botemedel eller hjälp, eller båda.

Men ni skulle inte först rusa iväg mot yttre lösningar innan ni kollat inom er vad som verkligen sker och vad som är bäst för er i den situationen.

De människor ni ser som fortfarande ljuger framför TV-kamerorna (och för sina vänner och kollegor och sig själva) slåss mot den energivåg på planeten som informerar alla levande varelser om att deras eget inre liv är ett mikrokosmos av Universum – och alla botemedel och healingar som existerar inom det.

De vill fortsätta som om de gamla normerna fortfarande fanns på plats, som om yttre handling skulle täcka deras inre tröghet eller deras täta tumultartade energier obegränsat.

Vi försäkrar er, det gör det inte. De kan inte.

Sanningen i alla situationer kommer fram nu på alla nivåer, och om ni ska känna er till fullo bemyndigade, lugna och centrerade i ert eget liv, kommer ni inte längre att ta det yttre skenet, som skrämt och styrt mänskligt medvetande i tusentals år, på allvar.

Er första och djupast upplevda verklighet kommer alltid att vara den inre.

Detta är orsaken till att vi med er firar dessa nya former av medvetenhet som nu kommit i förgrunden av era dagliga tankar och insikter.

Välkomna dem, för de indikerar att ni, mer och mer, håller på att bli den där kraftfulla och bemyndigade själv-närvaron som Jorden ropat på, i millenier.

Och nu – är ni framme! Och hjälper Henne dagligen med själva er närvaro.

För detta och allt annat tackar vi er.

Vi tackar er för ert mod att träda fram i denna tid, för ert tålamod då ni inväntar NESARA och andra genombrottsögonblick i mänskligt liv, och för er kärlek till själva Livet på Jorden.

Namaste, kära ni!

Vi är med er, alltid. För ni är En av oss.

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...