Kollektivet via Carolyn Oceana Ryan, 1 september, 2017

Kollektivet

via Carolyn Oceana Ryan

1 september, 2017

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galakterna, Jord-Elementalerna, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, vilka är kända som Kollektivet.

Hälsningar, Ljuskrigare som förankrar de Femte-Dimensionella frekvenserna till en planet under dess pånyttfödelse!

Ni har under en endaste månad av er kalender, fått bevittna två förskräckliga händelser – den ena i Virginia, med mycket viftande av ilskna röda flaggor och den andra i Texas, som symboliseras av alla uppgivna och panikartade blickar som har riktats mot de grundläggande överlevnadssituationerna i samband med den svåra orkanen.

De flesta av er har helt korrekt känt på er att ingendera situationen bara uppstod av sig själv.

Vardera blev noggrant arrangerad, planerad och iscensatt med mörka avsikter att inte bara störa livet i USA, utan för att så rädsla, splittring, panik och kaos i många miljoner människors hjärtan-sinnen, i synnerhet barn och familjer, av vilka många redan befinner sig i ett tillstånd av stress och oro över att deras nära och kära kan komma att bli förvisade.

Men trots att de skenbart är välplanerade, håller dessa planer hursomhelst på att misslyckas.

I likhet med händelserna som omgav 11 september, har de faktiskt skapat en chockvåg som har spritt sig alltigenom USA, och i sin förlängning, över hela världen.

Vi kan se energivågorna av låg frekvens som omger dessa händelser, samt i likhet med er sänder vi höga vibrationer av mod och inre styrka till alla som faller offer för dem.

Men bortom denna splittring kan vi också se det som ni nu förnimmer: ett förbluffande utsläpp av Kärlek, omsorg, hopp och stöd på alla nivåer – fysiskt, spirituellt, mentalt, emotionellt och socialt – som de mörka hattarna föredrar att inte inkludera i sina beräkningar.

Ni har i själva verket under de senaste månaderna, i synnerhet alltsedan Lejonportalen den 8 augusti och solförmörkelsen den 21 augusti, kommit ut ur den polariserande bra/dåligt, mörker/ljus – orientering, som det hypnotiserade moderna sinnet har tränats till att följa.

Ni föredrar, snarare än att falla in i ytterligare ett hjulspår av Vi/De, att helt enkelt sträcka ut er till varandra, om det så är genom att frivilligt ställa upp som storm-evakuerare, att donera till organisationer som tillhandahåller mat och husrum, eller att ge röst till uttalanden av kärleksfullt stöd för alla som har blivit dödade eller skadade i Charlottenville, med medkänsla för dem som inhyrdes för att villigt ta på sig rollen av splittrare i vardera situationen.

Således långt ifrån att släppa ut luften ur ett helt land, har dessa situationer bara förenat det och i förlängningen förenat den mänskliga andan, som fortsätter framskrida i aldrig tidigare skådade uppåtgående medvetanderörelser, i och med att Självaste Jorden fortsätter att stiga i sin frekvens.

Ni ser att Hertz-mätningarna av Jordens nuvarande frekvens, vilka är tillräckligt imponerande, avsevärt har stigit under de senaste tio åren, med vilka människorna tidigare inte fysiskt skulle ha kunnat klara av att hålla jämna steg.

Hursomhelst så kan ni bortom detta förnimma och uppleva skönheten och kraften i responsen för det som förefaller vara världssplittrande händelser, vilka i själva verket inte alls splittrar Jordens liv, utan i stället helar inte bara chocken av pågående trauma, utan flera århundradens tidigare trauma.

Hur är detta möjligt, kan ni fråga er, när dessa händelser som skakar om oss med chock eller ilska, får oss att gråta när vi ser små barn och djur bli burna över översvämningarnas vatten, och när vi vet att alla inte i tid kommer att kunna bli räddade?

När vi ser föräldrarna och morföräldern som har förlorat en älskad dotter, tala på dennas minnesstund?

Ändå är det möjligt, för Jordens nuvarande stigande vibration, händelserna i Jordens liv, håller alltmer på att förlora sin ”slumpmässiga” eller kaotiska aspekt.

Allt i ert liv från och med nu, inklusive allt som sker omkring er, handlar om en själsavsikt, som ska hanteras på en själsresas nivå.

Allting som ni nu ser omkring er är en del av ett pågående bidrag till skapandet av det femte-dimensionella livet på denna planet, samt tillkännagivandet för och det kollektiva samtycket till att Jorden ansluter sig till ett inter-galaktiskt samhälle.

Allting som ni nu får uppleva kan bara förstärka er själs högre avsikter, kan bara stötta er i att upplösa och hela gammal karma samt alla tidigare händelser i ert pågående liv, inklusive allt som ni en gång i tiden var övertygade om att befann sig bortom healing.

Därför, fastän vi känner och förstår den sorg och ilska med vilka ni beskådar dessa planerade händelser, står vi tillsammans med era själar och högre själv, samt alla guider och Änglar som stöttar dem, och vi säger: ”Ni har nu anlänt till den plats på er väg där det inte finns någon återgång till de gamla sätten”.

Separationen har ägt rum; den gamla Jorden har separerats från den Nya.

Ni befinner er nu på vägen till ett enbart femte-dimensionellt leverne, annars hade ni inte befunnit er här just nu.

Och till alla som tvivlar på att det är värt att stanna kvar, som känner sig utmattade och som har drabbats av kampen att ta sig igenom många århundraden av slit för att finna guldet därunder, säger vi:

”Ni har valt detta och på den djupaste nivån inom ert hjärta-sinne, kan ni känna den glädje som väntar på er när ni seglar igenom denna storm, och med er egen avsikt skapar det ögonblick när ni når fram till Ljuset, som alltid finns bortom de mörkaste molnen.”

Nu – just nu – precis när ni känner att det värsta har anlänt, så intar era mest strålande Gudomliga aspekter sin boning inom er fysiska gestalt, för att påminna er om att det bästa i själva verket har börjat.

Namaste, Kära Ni! Vi finns vid er sida i varje stund.

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

 

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...