Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 27 januari, 2017

Kollektivet av Guider

via Caroline Oceana Ryan

27 januari, 2017

Ett meddelande till Ljusarbetarna

Det senaste budskapet från Galakterna, Jord-Elementalerna, de Uppstigna Mästarna, Älvornas Äldste samt Änglavarelserna, som är kända som Kollektivet

 

Hälsningar, Kära Ni! Vi är glada över att få detta tillfälle att tala med er idag.

Vår skrivare har några frågor till oss idag, så vi välkomnar dig till vår diskussion.

COR: Vad kan vi göra åt det faktum att så många människor känner sig arga och villrådiga just nu? Det finns också en ton av splittring som nu förekommer i USA. Sociala media är fulla av skällsord mot den ena eller den andra presidenten.

Vad är det som energimässigt äger rum och hur kan vi hjälpa till att höja energierna till en högre nivå?

Kollektivet: Det som energimässigt sker, kära du, är inget mindre än en jordbävning inom det mänskliga medvetandet.

En stor del av detta har att göra med de skiften som astrologiskt kan förnimmas just nu. Men därtill förekommer det nya Ljuskoder och ny informativ Ljus-data som kommer in till Jorden från olika platser i Universum, via den Stora Centralsolen.

Och Jorden har Själv stigit in i en ny era, en ny verklighet.

Så ni kan se den gamla regimen göra ett utfall så våldsamt som den kan, med att använda sig av både hjärn-kontrollerande teknologier och gamla metoder för att väcka rädsla, genom att man talar om krig, plundring, vansinnig förstörelse, förlusten av hälsovård för miljontals människor – för självaste kaosets skull.

Ni ser det falska övermodet och kraven på makt som är grundlösa eller tomma, och de uppfattas som sådana av många runtom i världen.

Inom självaste USA råder stor oro, bland dem som kan känna effekten av både ordens energi och den teknologi som sänder ut täta energier, så väl som bilder av missbrukad makt.

Det finns inte så många där som kan genomskåda processen på ett fullständigt sätt, som kan genomskåda bedrägerierna, för att inte tala om att försöka få fatt i en högre mening ur de emotionella reaktionernas sorl.

Nåväl, om ni backade ett litet steg och såg på saker och ting från ett högre perspektiv än denna gamla giftighet som är på väg upp till ytan och inser att den måste komma upp – saker måste förefalla som om de blev värre innan de kan bli bättre – så får saker och ting ett annat utseende.

Vi önskar inte förminska upplevelsen hos de miljontals människor som fruktar mass-deporteringar, förödelse gällande miljön, ytterligare risker för klimatförändringar, brott mot mänskliga rättigheter, missbruket av den nationella budgeten, normaliserandet av trakasserier och många andra frågor som oroar.

Dessa är viktiga frågor och det är förståeligt att de som förnimmer stundens allvar känner sig stridslystna just nu.

Men förstå, vilket vi nämnde i vårt senaste meddelande, att detta inte alls sker.

Och det är möjligt, oberoende av på vilken sida om det politiska stängslet ni befinner er (och tiden är inne för att detta stängsel ska bli upplöst) – är det möjligt att etablera en plats av frid och lugn inom er själva.

Att höja er över allt oljud och all förvirring och att ta ett beslut:

”Jag kommer att agera. Jag kommer att göra allt jag kan utåt. Men jag ska också använda mina visualiseringar och min aktiva förmåga att sända Ljus och högre Kärlek till varje vrå på detta jordklot.

”Jag ska dagligen meditera – och detta är ingen passiv handling! – för att framkalla energi-mönster som kommer att flytta på massorna och dagens händelser i riktningen mot Fred och överflöd, för allas lika rättigheter. Fram tills diskriminering och maktmissbruk, krig, uppdelningar mellan grupper samt tron på förlust och brist upphör.

”Vi är inte ensamma och jag ska bära fram närvaron av så många högre varelser, i synnerhet kraften i det Gudomliga Feminina, med mig, samt sprida denna underbara insikt och närvaro genom min egen närvaro – jag ska sprida den överallt på denna Jord”

Detta är vad ursprungsbefolkningarnas Äldste – och ofta, en hel stam – brukade göra, under många tusentals år, för att hantera problem så som risken för krig, miljökatastrofer, sjukdom, extremt väder, eller andra svårigheter som kunde dra ner vibrationen i hela deras stam.

De brukade samlas och besluta vilken av de Universella krafterna de behövde kalla på – vilka gudar eller gudinnor, vilka energi-faktorer och vilka mönster av Högre Ljus, för att hantera ett speciellt problem.

Sedan brukade de genomföra antingen en känd ritual eller skapa en ny.

Och denna ritual var inte bara ägnad att höja sina egna innersta sinnesstämningar och utsikter, eller de som hörde till folkstammen.

Dessa var heliga stunder av aktivt sam-Skapande.

Under dessa stunder av mantran, sång, dans, eller profetior, framkallades vibrationer som skiftade stammens yttre verklighet, så att de aktivt och medvetet rörde sig till en annan verklighet – en annan tidslinje, eller en ny manifestation som var så genomgripande att de på något sätt förflyttade sig till en annan, högre vibrationsmässig tidslinje.

De skulle inte ha kunnat drömma om att sitta och klaga, än mindre tillbringa timmar och dagar med att skriva eller yttra sin frustration med andra, gräla om sin sak mot någon annans, som om det slag av fram-och-tillbaka-kastande av åsikter skulle kunna lösa problemet som de stod inför, för det kan det inte.

De skred till aktiva sam-Skapande åtgärder för att säkerställa att de inte övergav sitt samhälle, vilket inkluderade barn och äldre vilkas sårbarhet behövde skyddas, mot den kris de stod inför.

De tog fullständigt ansvar för att skifta från en verklighet till en annan – en som de själva hade skapat.

En verklighet som de visste att de kärleksfulla styrkorna i detta universum inte bara stöttade, utan förväntade sig att de skulle framkalla.

Detta är vad som behövs här, kära du. Inget ytterligare spel för gallerierna, ingen ilska eller debatt.

Kvinnorna som med sina vänner senaste lördag marscherade, tog precis upp denna aktiva, sam-Skapande hållning, vissa utan att helt och fullt inse den kraft och den rituella betydelse som de genomförde.

För i och med varje plakat, varje deklaration om vad de vill eller inte vill leva i, så deklarerade de på sitt eget sätt för Universum vilken verklighet de vill leva i. De skiftade frekvenserna uppåt till en ny och högre nivå.

Så, är detta det sista ordet gällande att förändra världen?

Det kan det inte vara, för fastän dessa är kraftfulla, så är dessa sammankomster begränsade i vissa avseenden. De som sitter vid makten lägger märke till dem, men de tenderar att vänta tills de ebbar ut.

Och ändå – så blev en hel del förändringar framtagna, inte bara genom att människorna själva samlades, utan genom utflödet och koncentrationen i riktning mot en enskild sak – de mänskliga rättigheterna, och med den, de planetariska rättigheterna – och detta, kära ni – detta skiftade aktivt den riktning mot vilken den mänskliga rasen nu är på väg.

Det återstår arbete att utföra, för att direkt skriva och styra den offentliga politiken och lagar mot en närmare resonans med det som NESARA för med sig, när den helt och fullt har vecklat ut sig.

Men denna dag, då demonstrationståg och tal, sånger och mantran och deklarationer samtidigt ägde rum, och med samma avsikt, överallt på planeten, har skapat en kraftfull våg av Ljus och högre Kärlek, som fortfarande genljuder genom er verklighet och skiftar inte bara tankeformer utan även yttre former.

Dess påverkan kan förnimmas under många kommande år, när andra liknande tankeströmmar väller in i denna enda ström av Ljus och Kärlek för allt Liv, och förstärker den flerfalt, samt med denna impuls etablerar en ny högre vibration inom de mänskliga förhållandena.

COR: Hänger allt detta ihop med NESARA?

Kollektivet: Det är den vackraste delen i ekvationen, som ni skulle säga det.

Det är självaste andan inom NESARA, kom hem för att ta upp dess vibrations-verklighet in på er egen gårdsplan – inte bara inom USA, utan på Planeten Jorden överhuvudtaget.

COR: Ändå, känner jag en tendens inom mig själv och många Ljusarbetare, att behandla NESARA som en flyktig dröm.

Fastän vi berättar för folk om den och delar ut flygblad och ber folk skriva på NESARA-petitionen, så försöker vi skydda oss själva mot besvikelsen av att inte hittills ha fått se den förverkligad.

Det är en märklig split. För att jag försöker tillbringa tid med att förnimma NESARAS verklighet som sker just nu, som finns här just nu; men jag känner det som om jag samtidigt försöker undvika att känna mig besviken för att den ännu inte helt är här.

Kollektivet: Ändå har vi många gånger sagt, kära du, den håller på att införas – den är en process, inget enskilt ögonblick.

Och dagar såsom den 21 denna januari månad var ett av dessa ögonblick – ett stärkande och underbart tecken på mänsklig suveränitet som ställdes i förgrunden.

Föreställer du dig att NESARA skulle kunna införas innan människorna krävde att bli fria? Innan de krävde att hela regeringen skulle uppnå nivån av en Gudomlig Regering?

Det skulle kunna likställas med att vilja skapa något i ett laboratorium utan de kemikalier och element som behövs för att skapa ett specifikt resultat.

Varje god vetenskapsman skulle ställa frågan hur långt ni hade förväntat er att komma, utan alla ingredienser som behövs för att skapa ert avsedda resultat!

Detta är varför vi säger: även om det förefaller som om ni hade förlorat en hel del mark, tänk på att en viss del mark tillfälligt gick förlorad, för ett mycket fantastiskt resultat, då det HELT OCH HÅLLET ska återvinnas!

Händelsernas nuvarande utfall har sporrat denna planets befolkning till att sätta sig upp, inse vad som sker och att vakna upp, fullständigt – vissa kanske för första gången på flera år, eller för första gången i sitt liv.

Inget mindre än en hel planets uppvaknande håller nu på att ske, kära ni!

Och, gråter vi för er skull?

Nej! Det kan vi inte, för vi ser djupen och höjderna i era drömmar om ett femte-dimensionellt Jordeliv, och era aktiva deklarationer och förväntningar om att det nu förhåller sig på det sättet – självaste stoffet i manifestationskraften.

För detta är ett ögonblick som ni har skapat, för att sporra inte bara en störning i Styrkan (stjärnorna och planeterna har redan tagit det till er), utan ett Storslaget Uppvaknande, spritt över hela er Jord, som ni skyddar med varje fiber i er varelse, varje bit av hjärt-kraft som ni äger.

Och vi säger: skönheten i detta är enorm, kära Ljusbärare. Och förbluffande att beskåda.

Namaste, vänner!

Vi hyllar er väg! Ni är aldrig ensamma.

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...