Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 3 april 2020

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 3 april 2020

 

Ett Meddelande till Ljusarbetare – 3 april 2020
av Caroline Oceana Ryan

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas Äldste, Änglalegionerna och Ärkeänglarna kända som Kollektivet:

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att få den här stunden att prata med er idag.

Vi talar idag om portalen 4-4-2020, som är en vacker ingång för er värld och era inre jag, till en högre livsform.

Vi är medvetna om att många former av förändring har flödat till er under det senaste året eller mer, när ni flyttar alltmer in i den fas som är mer symbolisk för övergången till Vattumannens tidsålder, när ni flyttar ut från Fiskarnas tidsålder.

Ni flyttar nu också in i Sat Yuga, den era som ni länge väntat på i många jordeliv.

Vet att ni har kommit till Jorden just nu för att vara en del av denna övergång från Kali Yuga, den 25 800-åriga cykeln av förstörelsens tidsålder, till en tid av fred, välstånd, restaurering och helhet.

Kali Yuga är inte nödvändigtvis en energi av fullständig förlust eller förstörelse, för den gamla tidens nedbrytning och upplösning måste ske innan den nya kunde börja rota sig in i er yttre och inre verklighet.

Ofta tjänar det som verkar som en förlust – en plötslig utrotning eller upplösning av en gammal situation – tyst ett högre syfte.

Och så tjänar alla faser, alla perioder i Universum och i era liv sina heliga syften och förtjänar att ni hedrar dem, även om vissa naturligtvis känns svårare att navigera på en jordisk nivå än andra.

Denna specifika portal som ni går in den 4 april i år är en som är upplyst av en energi som kommer att öppna era inre medvetna Seenden mer fullständigt, lyfta det till en högre nivå.

Ni kommer nu att bli alltmer kapabla att se vad ni inte kunde se eller omfatta tidigare, utom i ert sömntillstånd eller annan förändrad uppfattning.

Ni kommer att börja ana och känna tydligare hur energi fungerar i vardagliga situationer och hur den flödar universellt.

Ni kommer att förstå mer fullständigt vilka känslor och förväntningar som skapar det som är bra i livet och vilka som inte gör det.

Och ni kommer i allt högre grad att se en större integration av ert eget högre syfte och existens på själsnivå i vardagen än vad ni upplevt tidigare.

Detta beror på att den här portalen eller inkörsporten är en som påverkar era undermedvetna och eteriska energier på sätt som ger dem möjlighet att hjälpa er mer medvetet att komma ihåg vilka ni är – vilka ni alltid är, oavsett om ni är i ett jordeliv eller i det eteriska.

Detta öppnar vägen för gamla illusioner att försvinna, eftersom gamla missförstånd, obehag och förluster, som ego-sinnet har använt för att definiera sig själv, alltmer faller bort till förmån för ett inre tillstånd där du alltmer ser hur jordlivet fungerar tillsammans med din själs önskan om tillväxt, visdom och högre Kärlek.

Detta kan leda till ett antal saker.

Det kan leda till mindre motstånd mot Jordiska frågor, inklusive de situationer som du har känt var svåra eller olyckliga för dig eller andra att uppleva.

Det kan betyda ett ökat minne av tidigare liv och de gamla sår som du fortfarande behöver läka, gamla kontrakt som nu måste upplösas och avslutas för alla rumstider.

Det kan leda till ökad upplevelse av intergalaktiska och Änglars närvaro.

Och en ökad förståelse för jordprocesser, inklusive den läkning och avgiftning som Hon för närvarande genomgår.

Och det kan leda till en ökad förståelse för 3D-dynamiken bland människor, vilken har karaktäriserats som kontroversiell och kaotisk så länge.

Varför har den här portalen öppnats just nu?

För det första har mån- och planetkonjunktioner och -konfigurationer framkallat det, utöver jordens egen plats i ert solsystem som skiftar i vibration och därför i upplevelse.

För det andra har ni kallat fram den, talat som själsgrupper med planetariska själar och begärt viss form av hjälp från dem som ni kan arbeta med för den fortsatta Uppstigningen av er planet och Universum.

Vi skulle säga, känn inte att dessa förändringar kommer att vara smärtsamma eller lägga ännu mer press och osäkerhet på era liv, för överlevnadsaspekten av den gamla mänskliga konstruktionen kan säkert undra om så är fallet.

Acceptera istället att dessa förändringar har kommit eftersom ni är redo för dem.

Eftersom ni har lärt er allt ni kan lära er, sett allt ni behövde se av de former av kamp, förlust och konflikt som människor har upplevt i hundratals jordeliv.

Så att ni nu är redo att gå bortom och gå vidare varifrån ni har levat tidigare i en mänsklig kropp.

”Gör det mig till en intergalaktisk människa?” kanske ni undrar.

”En resenär i tid och rum, vars planet är redo att gå med i den Intergalaktiska Federationen av Världar? En emissarie av nytt liv för en Ny Jord? ”

Med säkerhet har ni kommit fram för något sådant och har för länge sedan hävdat de rollerna som några av era skäl för att vara på planeten just nu.

Och nu, skulle vi säga, fullborda era andra roller när ni flyttar in i denna nya och aldrig tidigare skådade fas av jordelivet.

Titta på dina dagliga vanor, tankeformer, relationer, känslomässig resonans och andliga praxis (fast man kan säga att det är allt detta).

Gå tillbaka lite och titta på dem objektivt och fråga dig om något av dessa är en del av det nya livet, eller typiskt för det gamla, hur progressivt det än kan ha verkat på vissa sätt.

Kanske finns det någon städning (yttre eller inre) som kan göras, för att släppa de illusioner som egot älskar dra runt sig själv som ett skyddande täcke.

Eller någon gammal träning från familj, kultur eller utbildning som har fastnat i dig, trots att du inte tycker om det, och som lyckas påverka dig på tysta sätt till och med fram till i dag.

Be ditt Andeteam om vägledning här, för de kommer att erbjuda det, och det kommer vi alla att göra.

När du tar på dig det som vissa kallar den Nya Mänskliga Formen, utseendet och resonansen, finns det många saker som inte längre passar dig, som om du precis hade gått från att använda en mycket föråldrad dator till den senaste mycket funktionella.

Eller gått från en diet med processade korn, kött och godis till en mycket renare av färsk frukt, vatten, råa grönsaker och tid i Naturen.

Du kommer att bli förvånad över hur lätt det är med en del av denna övergång, medan andra gånger kommer vänsterhjärnan att stoppa för att ifrågasätta dig som om du inte har rätt att ändra saker.

Vi försäkrar dig, detta är inte en fråga om rättigheter, för du har tagit tillbaka alla rättigheter för ditt individuella liv, din själ och ditt medvetande.

Låt den veta att ”Allt är bra” och fortsätt med de skiften som på många sätt kommer att få dig att känna dig mer naturlig och lugnare nu än de gamla formerna någonsin har gjort.

Också din kropp kan uttrycka viss överraskning över att äta lättare nu, dricka mer vatten, sova tidigare, behöva tystnad och meditera oftare, utan stimulans av internet eller TV.

Ha tålamod med dessa förändringar, för de visar inte att något är fel, utan att dina övergripande livsenergier har förskjutits till en nivå som de länge önskat, utan att veta det.

Du har önskat mästerskap och stiger in i det nu.

Kommer ni att acceptera det, kära ni? Kommer ni att öppna armarna för att veta vem du är, i betydelsen av all sammankopplad Enhet som aldrig kan separeras, aldrig göras, alltid klinga med den själsgrundande tonen om vad som är Sanning för din väg?

Vi är närvarande med dig i alla dessa övergångar, som din huvudsakliga eteriska familj som är en del av det du upplever nu.

Det är så, även om ni är de modiga i fronten av den scoutgrupp som har gått framåt för att fastslå hur landet ligger innan många miljoner andra följer.

Och så är det.

Namaste, kära ni! Vi är med er och vi försäkrar er om att Allt är Väl.

 

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...