Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 27 juli 2018

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 27 juli 2018

Caroline Oceana Ryan – Ett meddelande till ljusarbetare 27 juli 2018

Den senaste vägledningen från de uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementarer, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet.

Hälsningar, kära ni! Vi är mycket glada över att få detta tillfälle att återigen få tala med er.

Denna dag med en ovanlig Full Måne/Blod Måne/total månförmörkelse, hälsar vi er och noterar de nya varelser ni håller på att bli mitt i dessa kraftfulla och kraftgivande energier.

Vi säger att ni kanske inte känner er särskilt kraftfulla vid denna tid.

Gamla känslor, utmaningar, chocker och trauman kan komma upp till ytan från detta och andra liv ni har levt, för att släppas ut i etrarna när ni tagit till er endast det som ert högre jag kräver för er själs tillväxt och välbefinnande.

Det är inte en tid, nödvändigtvis för att känna ”alla fiender är besegrade” eller att er Uppstigningsprocess just har flyttats fram på sätt som kommer att göra strömmen av era utmaningar liten och obetydlig.

Det kan säkerligen hända, men energierna i denna särskilda astrologiska period och anpassning är inte riktigt de av segerrika genombrott.

De pressar på, vilket är ett genombrott – det är det som aktivt sker, men de är ännu inte i sikte – vilket kan kännas mer utmattande än upplivande ibland.

Ni kommer med säkerhet få se kraftfulla skiften inträffa både i era individuella liv och i den större gemenskapen – de är redan igång, som många av er har känt snarare än sett.

Ni kommer med säkerhet att känna av effekterna av energierna av dessa skiften och yttre händelser, då de förstärker er känsla att känna mer och mer av ert eget ökade anspråk på er suveränitet, på mänsklighetens suveränitet, frihet och självbestämmande genom Gudomlig  styrning.

För närvarande, bli inte överraskade eller osäkra om ni helt enkelt känner er kraftlösa, kanske yra i huvudet och oklara i tanken, samt ibland även övertagen av känslor ni inte kan förklara eller förknippa med utomstående händelser.

Allt är som det ska vara. Detta är er stig, som ni skissade fram den innan er inkarnation och den vecklar nu ut sig i denna Uppstigningsprocess.

Cellrevision sker i dessa strömmande energier eftersom ni utvecklar ljuskroppen, det kristallina medvetandet och blir vad vissa kallar homo lumens och bakom er lämnar ni restriktiva perspektiv och kapaciteter av homo sapiens för alltid.

Allt är helt logiskt i det sammanhanget.

Hjärnan omjusterar sig, lär sig funktioner som innefattar det högre sinnet, det tredje öga-chakrat, kronchakrat – skapar vägar till telepati mellan personer, skapar portaler till högre verkligheter och till den omedelbara framtiden såväl som förmågan att förutse energin av en person eller situation så att ni kan förstå det eteriskt.

Hjärt-sinnet lär sig att justera till högre former av förståelse, då det öppnar sig och expanderar för att ta in den heliga naturen från alla personer, alla former av naturligt liv och alla kulturer, lokala eller intergalaktiska.

Den fysiska kroppens densitet minskar, så den mängd mat ni har ätit tidigare kommer att bli alldeles för mycket och tung nu – många väljer nu hellre flytande (med hög nutrition) föda och tycker att det fungerar bättre för dem, då de lämnar bakom sig alla tankar på att konsumera animaliska produkter och processad mat.

Det sociala jaget behöver gå i ide ett tag och dra sig tillbaka från andra ibland då det reformeras och reviderar sina behov och preferenser i relation till alla de andra skiftena och förändringarna.

Den eteriska kroppen expanderar och rör sig in i nya och högre former av uttryck och finner sitt flytande tillstånd och expanderande efter eoner av begränsning till ett mindre och tätare uttryck.

Allt detta inträffar på grund av vad ni håller på att bli – på grund av vilka ni redan är på själens nivå och på grund av vad ert högre jag medvetet sam-skapar, inte enbart för ert egna högsta bästa, utan för det högsta bästa av allt ni kan tänkas veta och Älska (och det är alla).

Vi skulle vilja säga, kära ni, att då dessa konstiga förändringar och obestämda känslor äger rum, acceptera dem – håll dem i handen dessa bisarra och obehagliga ögonblick då tiden verkar stanna eller försvinna längs en strid ström samt när en tanke eller känsla verkar leva sitt eget liv.

Observera dem endast utan att döma.

Sluta upp med att döma er själva på någon enda nivå för era hjärt-sinnen kommer inte att kunna förstå det nu.

Det förstår endast den högre kärleken som ni kom ifrån – den kraft som ni föddes in i och vilket är det enda språk er själ föredrar att tala.

När saker och ting blir underliga och ohanterliga, försök att hitta sätt att uttrycka dem på –skriv ned det ni upplever eller använd energierna inom konst, musik eller fysisk aktivitet.

Tillåt dem inte att övertyga er om att detta är vem ni är, ens i det ögonblicket, för så är inte fallet.

Ni är den stora Ljus-fyllda varelsen som svarar på jordens kvalfyllda anrop, ni kom in i Hennes tidslinje hundratals gånger, inte enbart för att polera upp er egen själs-essens mot högre frekvenser utan för att bistå denna planet i Hennes vädjan om att bli fri från det som har fängslat Henne så länge.

Så, ändå kallar vi er inte rebeller (ni är inte rebeller, ni har helt enkelt påmint Jorden om att Hon tillhör Henne själv och ingen annan), vi kallar er om-Skapare av en frihet, vilken er mänskliga aspekt många gånger förtvivlades över och aldrig visste att den fanns.

Från att ha varit en plats att fly ifrån, till ett himmelskt andrum, återtar Jorden nu Hennes plats som en högre dimensionell planet.

Hon gläds med oss alla åt hur vackert er blotta närvaro har flyttat dessa steg mot ökande frihet på plats.

Hon tackar er, som vi tackar er, för att ni kommer framåt vid denna tid, och står så kraftfulla och modiga genom processen av det svåraste av allt –Uppstigningen från den tredje till den femte dimensionen, medans ni fortfarande är i era kroppar.

Mitt i av vad som har blivit kallat nästan omöjligt, eller ett ”mirakel” är ert eget höga hjärta, som för in de rena ljuden av högre vibrationella toner som billioner Änglar nu sjunger, då de omger hela planeten ni kom för att bistå.

Det är så, att ni inte behöver några frälsare.

Som sam-Skapare med Universum är er högre Kärlek och er själs närvaro allt som ni (och Jorden) någonsin behöver.

Närmaste, kära ni! Vi är alltid vid er sida.

Översättning: Emelie S

Du gillar kanske också...