Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 17 maj 2019

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

17 maj 2019

Den här veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, vilka är kända som Kollektivet.

COR: Mina vänner, någon skickade nyligen in en fråga. De bor i ett europeiskt land som har drabbats av torka, i likhet med flera platser runtom världen under de senaste tiotals åren.

De frågar: ”Vi hade förra året allvarliga problem med torkan och likaså hittills under denna vår. Vad kan vi göra för att balansera regnflödet? Är det verkligt och möjligt att påverka detta?

Har vi inget annat alternativ än att släppa taget om vad som kommer att ske? Personligen gör jag allt jag kan, jag är en landskaps-trädgårdsmästare med fina planteringar, jag sågar aldrig ner träd och jag skapar blomsterängar.

Det förefaller som om mina visualiseringar att attrahera regn inte är tillräckligt starka. Kanske det handlar om en hel väderleksförändring. Jag tror att detta möjligen kan vara en av de större utmaningar som Kollektivet har talat om.”

KOLLEKTIVET: Hälsningar, vänner! Det gläder oss att idag få denna stund att tala med er.

Vänligen var medvetna om att det skulle vara omöjligt för mänskligheten och alla varelser på Jorden att få uppleva förändringar på grund av Uppstigningsprocessen, och för Självaste Jorden att inte samtidigt uppleva stora förändringar.

Ni är medvetna om Hennes Uppstigningsväg och fastän många stunder och situationer kan kännas obalanserade, så kan vi försäkra er om att det i bakgrunden råder en balans som ni inte kan se.

Vi har tidigare talat om hur Uppstigningen är en slags födelse, i synnerhet för människans kropp och medvetande, samt för Jorden.

Vi har också flera gånger talat om hur detta kan kännas överväldigande, ibland till och med skrämmande, eftersom hjärnan i vissa stunder känns som om den till sina förmågor är mer expansiv och långtgående, medan den i andra stunder märker att det kan vara svårt att hitta bilnycklarna.

Vi skulle kunna säga att de obalanser som ni för tillfället upplever i sinne, kropp och själ inte alarmerar er lika mycket som de obalanser som Jorden uppvisar.

Hon är en sådan storslagen kropp av land och vatten och förefaller vara evig ur er synvinkel sedd, och just nu förekommer en massiv tankeform som färdas över Jorden att Hon kanske drabbas av motgångar från vilka Hon inte förmår återhämta sig.

Ni har verkligen fått ta del av gåvor, såsom att förmå visualisera och dra till er ert högsta goda, samt att påverka utformandet av andras högsta goda, inklusive det goda för Jorden.

Men ni har inte fått ta del av dessa förmågor för att kontrollera någon annans väg, fastän det förefaller vara deras eget bästa.

Detta är naturligtvis svårt att acceptera.

Ni kanske visualiserar regnet som nu öser ner i perfekta mängder och så får ni inte ännu se det underbara resultatet av detta på flera år.

Eller så får ni inte alls uppleva det medan ni befinner er i en mänsklig kropp.

Det är i själva verket er närvaro som förankrar healing och förnyelse för Jorden, långt mer än yttre element och deras skiften och förändringar.

Det är det som Jorden nu behöver – helande Ljus som sänds ut från ert hjärta och er tillit till och er uppmuntran för Henne, precis som om ni sände det till vemsomhelst som behövde ert stöd och er vänlighet.

Ifall ni varje dag under en stund föreställde er ett storslaget flöde av högre Ljus som strömmar ner på Jorden för att upprätthålla Henne genom de tyngder och skiften som Hon genomgår.

Detta kommer i hög grad att hjälpa Henne att färdas på Sin Uppstigningsresa med lugn och uppmuntran, till och med inspiration.

Du själv är medveten om skillnaden mellan att stå ensam när du får möta en stor utmaning och ta emot Kärlek och stöttning av en vän, en familjemedlem eller en kollega som säger precis det rätta för att stötta dig genom en svår stund.

Detta är verkligen en av de största utmaningarna i er tid – att hålla kvar ert lugn när ni får se att Jorden befinner sig i Transformationens plågor och kastar av sig toxiciteten som under så många tusentals år av skada och respektlöshet har förorsakats av dem som vill underkuva Hennes energier och medvetande.

Var medvetna om att er Kärlek och Kärleken från miljontals andra upprätthåller Henne, till och med genom den största torkan, alla eldsvådor, översvämningar, jordskalv eller vulkanutbrott.

Ni skulle inte kunna drömma om att störa tillväxtmönstret hos en växt eller ett träd, fastän någon av dessa tillväxtfaser föreföll märkliga eller till och med störda.

I och med att ni känner till resan från planta till ett kraftfullt, högt träd, så respekterar ni samtliga faser i denna tillväxt och ni stöttar den med glädje, ni bekräftar den med rätt omhändertagande och ni har tillit till dess naturliga processer, att Allt är Väl.

Och att de mindre behagliga faserna i dess tillväxt till och med är önskvärda, med tanke på det slutliga resultatet.

Detta är hur alla vi känner när vi hela tiden iakttar er, i era egna utmaningar.

Javisst, det skulle vara tillräckligt enkelt att sträcka ut oss och ”fixa” saker och ting och på nytt rätta till och normalisera dem.

Men det vore en förolämpning och en stor tillbakagång – något som så många av er ångrar när ni ser på de mänskliga rättigheternas tillstånd just nu över hela världen.

En ”räddning” av något slag skulle innebära att affirmera att ni är svaga, att ni på något sätt behöver bli kontrollerade, eller att ni av misstag föddes till denna krävande tidsålder.

Att ni behöver bli räddade för att ert liv uppenbarligen står utom er kontroll.

Det skulle vi aldrig göra, för det är det motsatta som gäller.

I egenskap av kraftfulla Sam-Skapare kom ni vid denna exakta tid med vetskapen om att er Uppstigningsresa skulle komma att bli svår och tidvis smärtsam, men vid andra tillfällen befriande och expansiv.

Ni kom för att heala det som i tidigare livstider aldrig hade blivit healat.

Att släppa taget om det som inte hör till ert autentiska själv utan ett falskt själv, skapat av rädsla och nödvändighet under tider av trauma.

Ni kom för att släppa taget om alla inflytanden och ingripanden som sitter i era energier som hindrar er att vara medvetna om den sanna kraften i er egen själ och dess högre syfte på denna Jord.

Därför skulle vi vilja föreslå att ni tillåter Jorden ha Sina egna skiften och mönster – till och med de som förefaller upplevas på grund av yttre inblandning i Hennes angelägenheter via den gamla maktstrukturen.

De har inte sista ordet i Hennes Uppstigningsangelägenheter, inte mer än vad de skulle ha i era.

Vi kommer inte att tillåta att Hennes fria vilja (eller er) blir tillskansad så fullt ut att det resulterar i en ultimat förstörelse.

Naturligtvis ska ni visualisera att regnet faller, för alla bilder av healing är bemäktigande och underbara!

Men släpp behovet av resultat och följder – lämna dessa till Jorden Själv.

Hon är mer hemma i denna process än vad ni skulle kunna föreställa er och visualiseringarna för Henne själv är allt som behövs för att Hon ska healas och förnyas.

Hon får också hjälp av flera tusentals utomjordiska hjälpare av alla de slag.

Hon är på väg, vilket även ni är.

Och ”Allting kommer att bli väl på alla sätt”

Namaste, kära ni! Vi finns ständigt med er.

 

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...