Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 31 januari 2020

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 31 januari 2020

 

The Collective of Guides (channeled messages)

Ett Meddelande till Ljusarbetare – 31 januari 2020

Av Caroline Oceana Ryan

 

Denna Veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas Äldste, Änglalegionerna och Ärkeänglarna kända som Kollektivet:

Hälsningar, kära ni! Vi är mycket glada över att få denna stund att prata med er idag.

Vi skulle säga att även om det för många är en tid av att sitta fast i gamla situationer som kan kännas orörliga, ser vi ändå i era energisystem ett ökat flöde av nyare tankebanor, känsla och insikt som indikerar ny tillväxt, nya sam-Skapande stunder.

Kom ihåg att koncentrera er varje dag inte bara på det ni inte vill uppleva utan också på det ni redan skapar.

Och skapelsen börjar med en bild eller en idé.

Det börjar inte med det yttre utseendet på det du önskar; det faktiska ”uppdykandet” av en situation eller ett objekt.

Vid det laget är arbetet gjort.

Vi talar ofta med er om att gå bortom utseendet, fastän detta är en tröttsam sak att höra för alla som lever i en fortfarande tät värld, tungt belastad med 3D-bilder och situationer.

Var försäkrad om att medan ni lever färdigt resten av den Gamla jorden, börjar den nya ändå att ta form.

Feernas Äldste vill tala:

“Hälsningar, fagra varelser! Vi gläder oss över att få detta ögonblick med er!

Ni är er alla på en plats där det i allt högre grad kommer att förefalla som att ni känns Ljusare, lyckligare, mer försäkrade om att er dagliga livsupplevelse är uppfyllande och inte bara tröttande eller repetitiv.

Ändå undrar ni, några av er, ’Hur ska jag lämna det sista av den tredje dimensionen?’ – vilket betyder, ’Skall jag Stiga Upp som jag vill göra det genom att utveckla min Ljuskropp?

”Eller ska jag släppa all fysisk form och återgå till det rent eteriska, det gammaldags sättet?”

Vi säger Glatt att ni kan göra som ni vill – det finns inget Godkännande eller Misslyckande här, ingen räknar poäng.

Ändå ser vi er liva upp och ”tända upp” er Ljuskropp varje dag.

Din Merkaba snurrar verkligen snabbare – den omsluter din varelse!

Och när den gör det drar den till sig en ökande förmåga att inse och uppleva fullbordan, ett inre lugn, en känsla av kunskap som överträffar ert språk för närvarande.

Så du kanske inte alltid har ord för hur ofta du Vet hur fullt Älskad du är.

Du kanske inte alltid har rätt noter för just den låten, de rätta stegen för dansen, så att du medvetet kan röra dig in i den, lätt och enkelt.

Ändå formas det inom dig!

Vi ser det, och även om vi bara verkar tala i gåtor och metaforer för tillfället, använder vi sådant för att överföra till din egen högre självförmåga att förstå det som för tillfället låter som mycket flyktigt; nästan omöjligt att nå.

Ändå når ni det! Och vi dansar med er, kära ni!

Vi skulle inte säga något sådant om detta inte var sant.

Och därför – fira!

Snurra ofta, i din hjärt-hjärna, stjärntetraedern i dig – lika stor som du och större!

När du föreställer dig detta tillåter du att det drar till dig de omständigheter som nu krävs för din pågående uppstigning inte bara till stor kunskap, utan till upplevelsen av gudomliga energier som nu blir en del av ditt övergripande medvetande.

Tidigare hade du ett högre jag vars högre avsikt, fokus och förmåga att Älska var något av ett mysterium för dig när du levde på den lägre vibrationella Jorden.

Nu går du in i den stora mysterieskolan för Jordinlärande som är en kosmisk och galaktisk resa – väntar dig en större expansion, även när vi talar. . .

Pratar vi konstigt, kära ni, så att ni känner att vi har liten mening?

Ändå förstår ditt inre jag och får den här nyheten med det inre Vetandet att båten äntligen har anlänt till stranden, redo att ta dig till andra sidan havet.

Vi önskar dig glada, expansiva känslor när du seglar, utan ånger för något du lämnat ogjort i den tredje tätheten.

Denna resa, denna övergångstid ger dig möjlighet att avsluta det du har ogjort, vilket är mer en fråga om att läka och frigöra än en stor yttre handling, även om detta under några dagar också kan behövas.

Kan ni dra slutsatsen att er nåd är tillräcklig, kära ni?

Kan ni till och med älska det mindre jaget som kan kännas som att det håller tillbaka, klamrar sig fast vid det gamla, upprätthåller egot av gammal vana, och håller sig fast vid överlevnadstankar?

Vi står runt den Violetta Flamman som Transmuterar allt inom den.

Sänd in det lägre jaget i den Lågan, och alla dess vidhäftningar och kontrakt, dess felaktiga identiteter och oavsiktliga falskhet.

Och vi skickar noterna till din låt, så att du bara slår an de vibrationer som kommer från ditt högre jag, på alla sätt, hela tiden.

Vi tackar er för er hjälp med att läka Lady Gaia, och vi återvänder nu till vår tystare roll att arbeta med er i era sömntillstånd.

Och ändå, vi finns alltid där när ni kallar, kära ni!

Tala med oss, eftersom vi alltid hör er, och svarar på högre nivåer.

Vi skickar mycket Kärlek! ”

Vi tackar våra Feers Äldste för deras vackra budskap och energiöverföringar, och vi ber er att släppa era föruppfattade meningar om vad er resa kan visa sig vara, för ni skriver fortfarande på den historien.

Men vi försäkrar er, Allt Är Bra, kära ni, och att det inte finns något slut.

Namaste, vänner! Vi är alltid med er.

 

 

.

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...