Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 29 januari

et-contact

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag,
29 januari 2016

Det finns all anledning att tro att ni snart kommer bli medveten om början på en rad förändringar som så småningom kommer att upplevas över hela världen. De förändringar som har fördröjts under ganska lång tid är redo att avslöjas och kommer att visas på ett ordnat sätt så att ni inte blir överväldigad. Ni måste komma ihåg att de flesta människor har liten eller ingen aning om vad som väntar. Inledningsvis kommer människor att känna sig oroliga men när de ser att förändringarna är i deras intressen kommer de att ge sitt stöd. Det blir naturligtvis motstånd från dem som känner att de kommer att bli förlorare, men då det genomförs snabbt och med full hänsyn till alla inblandade kommer deras rädsla att försvinna. Var säker på att tidsplanen för er Uppstigning är fastställd och att alla händelser som leder fram till den kan justeras för att säkerställa att den hålls. Ni kommer få att göra med personer som har inkarnerat från de högre världarna särskilt för att bistå Ljuset i att snabbt föra fram existensen av den Nya Tiden.

Där ni hittar störningar och oordning är det ett tecken på den gamla världen som ”plockas isär” eftersom den inte längre har någon plats i Nya TIden. Den gamla kommer att rensas bort så snart som möjligt eftersom den nya redan är beredd att ta dess plats. När man ser tillbaka kan det verka som om de Mörka förhindrade framstegen men oavsett deras handlingar har det alltid uppnåtts. En av de viktigaste funktionerna har varit att sprida information till så många människor som möjligt, vilket har gjort det omöjligt för den att hindras från att komma ut. Trots ansträngningar att hålla nyheter om framsteg ur nyheterna, har det gradvis läckts av de modiga nog att stiga fram. Tyvärr har det ibland kostat liv men lita på att de själar som var inblandade var förberedda på riskerna. Alla själar vet i förväg när de kommer att sätta sitt liv på spel och ni kan vara säker på att de samtycker för att rensa gammal karma. Av uppenbara skäl bär sådana själar normalt inte minnet med sig, eftersom när de har inkarnerat finns det kvar i en undangömd vrå av deras sinnen.

När livet fortskrider vid denna tid skapar många själar fortfarande karma åt sig själva och de flesta kommer att medföra snabba resultat eftersom det inte finns tillräckligt med tid att föra den framåt. Förr i tiden kunde ni göra det genom att låta den rensas vid den lämpligaste tidpunkten, när det skulle vara mest fördelaktigt för er. Förstå att inte all karma är så att säga, för att rätta till de fel som ni kan ha begått, utan den kan också ses som en ”belöning” för handlingar av vänlighet eller liknande. Så småningom kommer ni att lära er hela sanningen om ert liv när det återges, och det kan vara en mycket avslöjande tid. En sak som säkert kan överraska er är att, såsom en Varelse av Ljus lär ni ha haft många själar som hjälpt er genom ert liv. De valdes eftersom de har den erfarenhet ni mest sannolikt kan dra nytta av. Ni kan också ha vad som ibland kallas ”dörrvakter” som stannar nära er hela tiden för att stoppa oönskade störningar eller psykiska attacker i ert liv.

Varje själ kommer åtminstone ha en Guide för att se till att deras livsplan blir uppfylld, så ni kan se att livet är inte bara en serie av slumpmässiga händelser som vissa tror. Varje stor händelse är noggrant planerad så att den blir av högsta värde för er. De flesta av er kommer att ha Änglalika Varelser med er som utför Guds Vilja och de är extremt kraftfulla och helt hängivna sin sak. Om ni befinner er i en svår situation och kanske ert liv är i fara, kalla på Ärkeängeln Michael. Det ges så mycket hjälp men det läggs inte på er om det skulle störa er fria vilja. Även om ni har en livsplan som ni har kommit överens om innan inkarnationen, kan ni när som helst förändra riktningen på ert liv. Dock kommer era Guider att göra sitt bästa för att se till att ni följer den eftersom er livsplan helt klart är tänkt att täcka era behov av vissa erfarenheter som kommer att hjälpa er utveckling.

Den Galaktiska Federationen är fortfarande nära er även om de är osynliga. Eftersom ni går in i en mycket viktig period behöver ni deras skydd, då de Mörka utan vidare skulle förstöra stora delar av planeten för att försöka behålla sin makt. Men var inte rädd eftersom det inte finns några aktiviteter av dem som kan döljas från oss eftersom de spåras överallt där de försöker gömma sig. Den enda fria vilja de har är begränsad och tillåter inte större förstörelse av något slag. Det är bara de Mörka som skulle underhålla den idén och troligen som en ”falsk” attack. Återigen, var inte alltför bekymrad eftersom vi har befogenhet att ingripa om de försöker sig på en stor händelse. Omfattningen av deras förmåga att orsaka problem har starkt begränsats. De har redan blivit kraftigt hindrade i sin plan att fly och lämna Jorden och nu kan de inte göra det och Avianerna är placerade runt omkring den.

En av de sista händelserna att äga rum kommer att vara när den Galaktiska Federationen öppet kan besöka Jorden. Då blir det stora firanden eftersom varaktig fred kommer att ha uppnåtts och alla livsformer kommer att kunna njuta av livet utan inblandning. Framstegen kommer sedan gå snabbt framåt och de mörka perioderna i er historia kommer snart att glömmas. Den efterlängtade Gyllene Tiden kommer verkligen har påbörjats och livet kommer att bli en stor källa till glädje och tillfredsställelse. Er livslängd kommer också att öka med vibrationshöjningen och en punkt nås där ni kommer att vända åldrandeprocessen. Ni kommer att leva ert liv som ung mogen person och förbli som sådan tills ni bestämmer er för att ni behöver en annan utmaning för att främja er utveckling. Ni kommer att samtycka med att, alla de bekymmer och sorger ni har upplevt kommer att verka så långt borta att de inte längre har en plats i ert liv.

Med er förståelse för de förändringar som kommer snart, kommer ni att kunna hjälpa andra som kommer att bli förvirrade och ibland rädda för vad framtiden bär. Meddela nyheterna försiktigt utan att säga för mycket åt gången. Människor kommer behöva tid, för att förstå vad som händer och att bli förvissade om att det i slutändan kommer vara till deras fördel. Det kommer att bli uppenbart när förändringarna påbörjas och de ser vilka förbättringar som sker. När positiva nyheter väl sprids kommer det hjälpa till att höja vibrationerna ännu snabbare. Ni kanske tyckte under förra året att tiden verkade snabbas upp, men i år kommer den verka gå ännu snabbare. Det är ett säkert tecken på att allt löper väl och höjer er till de högre vibrationerna.

Moder Jord börjar göra ändringar på planeten och i många länder har man upplevt extrema väderförhållanden. Oroa er inte eftersom det är inte slutet på världen utan framträdandet av den Nya Jorden. Det verkar vara mycket kaotisk ibland men när ändringarna väl har gjorts kommer det snabbt lugna ner sig till ett behagligt vädermönster som alla kommer glädjas åt.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinsey/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...