Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 26 november

Teamet

Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 26 november

Ett meddelande från Era Guider

 26 november 2016

 

Älskade Ni,

Det är en stor glädje för oss att se så många av er stiga upp till tidens behov att stå upp för era trosuppfattningar och där igenom leva i er sanning. Vi skulle säga detta till vem som helst av er, även om den enes uppfattning går emot den andres. Vi rekommenderar inte att ni agerar på idéer som går emot era egna inre värderingar. Med detta menar vi, om ni blir uppmuntrade att ställa upp för att ge stöd till något som ni inte tror på, att ni ställer upp då är i själva verket skadligt för er och för saken, om ni inte helt och fullt tror på den. Det är skadligt för er för det tar er längre bort från er autenticitet och det är skadligt för saken, för ni försvagar kraften hos dem som är passionerade förespråkare av den. Om ni ger stöd till saken med hela ert hjärta, och det ändå inte känns rätt för er att ställa upp för den, vet att detta är av en anledning, och det kan helt enkelt bero på att ni är menade att ställa upp på ett annat sätt eller att ert stöd eller service kanske är att informera andra som annars kanske inte skulle bli exponerade för den eller vara medvetna om den. Det kanske är så att ni inte har möjlighet att ställa upp fysiskt, men att ni kan göra en donation och /eller göra kraftfulla visioner och/eller med bön ha som avsikt den högsta bästa utgången för alla inblandade, och det kan ha en stor inverkan.

Det rekommenderas att för de saker ni känner passionerat för, att ni bidrar på alla sätt som ni känner är effektivt för er. Om ni känner er med kraft kallade att vara till tjänst på något sätt som ni är osäkra på om det behövs, skulle vi föreslå att ni funderar på tre saker: vad kan mitt erbjudande göra för saken? Hindrar eller hjälper mitt erbjudande saken? Och har jag någon bindning till, underliggande motiv till, eller önskad utgång till mitt erbjudande? När ni väl ärligt kan svara på dessa frågor, bjuder vi in er att fråga er några till: kan mitt erbjudande göra nytta för några få, många eller hela saken? Vill jag ha erkännande, uppmärksamhet, eller belöning för mitt erbjudande? Är det helt OK för mig att  ställa upp även om mina tjänster inte används? Är jag villig att ställa upp med vilka ansträngningar, kostnader, energi, förnödenheter, etc, utan bindning till utgången på någon nivå? Kan jag gå där ifrån neutral om jag går genom den tid eller utgifter som krävs, för att märka att mitt erbjudande inte blivit erkänt av någon. Kan jag erbjuda det till Spirit och lita på att jag fick exakt vad som är för mitt högsta bästa även om det var en lektion i ödmjukhet eller att bli presenterad för en motsatt åsikt som nu verkar mer logisk än vad jag trodde på? Skulle jag lika bekväm med att erbjuda min gåva, tid, tjänst, energi, know-how om ingen annan person visste om det eller om alla jag känner visste om det?Att ärligt svara på dessa frågor hjälper er att klargöra era motiv och få tillgång till svaret på om ni verkligen gör ert erbjudande på ett osjälviskt sätt eller om ni har några bindningar som kanske inte är uppenbara.

Vi pekar på detta nu pga alla protester som sker nu. Protester är en utmärkt bedömning av värderingar. Vad tror ni verkligen på? Är ni villiga att investera i denna trosuppfattning på något sätt? Är ni villiga att leva som ni lär? Låter ni andra protestera utan att döma eller kritisera om deras värderingar inte är i linje med era egna? Protesterna kommer att fortsätta inom den överskådliga framtiden till er värld uppnår en större balans av resurser och information. När resurserna dela mer och informationen delas mer fritt, kommer spelfältet jämnas ut för vad som allmänt refereras till som de som ‘har’ och som ‘inte har’. För dem av er som tänker att information är fritt tillgänglig och fritt delad, så är den inte det. För allt som är tillgängligt, finns det mycket mer som för närvarande är otillgängligt. För dem av er som känner det som ni har för mycket information, vet att det kommer inte att försvinna – snarare tvärtom. Det är några saker som kommer att förändras med hänvisning till hur ni ta emot, sprider, och processar informationen. Ni kommer ha tillgång till större bibliotek av information som gör att de större av era nuvarande bibliotek ser ut som tidningskiosker. Den felaktiga informationen som har blivit så grasserande i era ‘nyhets’ media och på sociala mediasiter kommer ebba ut, när människor blir mer smarta i att avgöra sanning från lögn. Företagens intressen som censurerar den information ni får kommer att sluta censureras när det inte längre är lönsamt för dem att sprida felaktig information. Och sponsorerna av företagens media kommer att avslöjas och etiska kommittéer implementerade för att övervaka alls som kommer ut i media för att inskränka intressekonflikter, sensationalism, svågerpolitik och nedtystanden. Detta kommer bli en gradvis process och trots det, kan ni se fram emot att ta emot mer och mer information inom några få månader som kommer att exponera mycket som har varit dolt. När er värld anpassas till denna nya information som har varit gömd för den, kommer det att bli nödvändigt att mer och mer gå inom sig för att balansera allt som ni exponeras för på utsidan. Käraste ni, vet att hur ni än väljer att gå inom er, är bättre än att inte göra det. Om ni sitter eller ligger ensamma för en stund i lugn och ro utan någon källa till information påslagen, är det utmärkt. Om ni väljer att lägga till medvetet riktade tankar eller visualiseringar, är det utmärkt. Om ni väljer att meditera på något sätt – fokus på andningen, på ett mantra, en bild, på vad som helst bara ni utelämnar allt annat, det är utmärkt. Om ni låter er själva att dagdrömma och tänka på det som en ‘kreativ’ rast är det utmärkt. De av er som praktiserar detta är mycket medvetna om hur värgörande det är – hur avkopplande, stärkande, grundande och klargörande det är. Det minskar er stress och ökar er kreativitet, klarhet, och känsla av välbefinnande. Det gör er även yngre. Se det som att det suddar ut ålder. Tänk på någon som ni vet har en daglig rutin med avkoppling eller meditation och hur de är yngre än sina jämnåriga på något sätt – det kan vara en mer ungdomlig attityd, en större känsla för humor, slätare hy, en känsla av lätthet och elegans, eller något man inte kan ta på som talar om välmående. Vi skulle föreslå att om ni tycker det är svårt att ägna en kort stund till att utvecka en sådan rutin, har ni med största sannolikhet ett ohälsosamt band till information/teknologi/sociala medier. Då rekommenderar vi starkt att var och en av er börjar att sätta allt det åt sidan till förmån för frid och välmående för så mycket eller lite tid som ni kan avsätta till det. En serie av korta sessioner under dagen är lika eller mer effektivt som en lång session. Det finns ingen anledning till att inte var och en av er som läser detta kan implementera denna mycket enkla rutin i era liv. Koppla ur er och koppla av för ett större välbefinnande.

Detta och alla andra goda vanor rekommenderar vi – att tillbringa mer tid i naturen, röra er kropp, tillbringa kvalitetstid med era nära och kära, skapa skönhet/konst, strecha era mentala och fysiska muskler, få kontakt med vad ni kallar Gud/Källan, allt detta kommer bli mer och mer viktigt för att hålla er centrerade, med öppet hjärta, och ge er en känsla av välbefinnande när ert samhälle navigerar genom förändringen som för närvarande är på väg. Det är och kommer fortsätta att vara enormt viktigt att hålla er immunitet uppe när förändringarna blir mer och mer uttalade och små förändringar leder till större förändringar tills er värld kommer att verka som om den vänds upp och ner och ut och in. Snälla, vet att  allt detta är för det högsta bäst. Ni måste ta bort det gamla för att göra plats för det nya. Det gamla är nu föråldrat. Det nya utmanas fortfarande men kommer att bevisas mycket mer effektivt, dugligt och balanserat än det gamla. Käraste Ni, förbli i er tillit och tacksamhet och vet att allt sker för det högsta bästa och det kommer bli er upplevelse. Ju mer ni kämpar emot det som inte längre tjänar er, desto mer utmanande kommer den oundvikliga förändringen bli för er. Förändringarna är nära förestående. De sker nu. Var som en. Lev väl. Vet att ni är älskade.

Och så är det.

Kollektivet av Guider.

Channeled by Salena Migeot (salenam2@msn.com) Feel free to share or repost this message in its entirety with proper attribution.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

You may also like...