Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 14 juli, 2017

 

Ett Budskap till Ljusarbetare – 14 juli 2017

Av Caroline Oceana Ryan

Den senaste guidningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feerna, De Äldre, Änglarna och Ärkeänglarna, kända som kollektivet:

Hälsningar, Mästare av denna Uppstigningsera!

Vi hälsar er nu, och ser er inte bara som jordevarelser, utan som intergalaktiska varelser, som leder mänskligheten till nästa fas av varande och medvetenhet.

Och du känner alltmer nu Vem du är, och varför du kom hit i denna tid, och det mycket specifika arbete du gör i etern medan du sover, och på ett mindre medvetet sätt, energetiskt under dina vakna timmar.

Vi är medvetna om att många har sagt, ”Jag känner mig inte helt närvarande. Jag känner mig som om jag är på flera ställen samtidigt, eller sover, eller inte kan fokusera helt, fysiskt eller mentalt. ”

Det är förståeligt.

För att i denna mirakulösa process som handlar om att byta från att vara en kolbaserad varelse till att bli en kristallbaserad varelse på cellulär/eterisk nivå, skiftar allt som du känner till snabbt till en helt ny form och ny orientering.

Så att medan vissa saker kan se ut som de alltid har gjort, märker du att du inte ser dem som du en gång gjorde.

Du förväntar dig att yttre processer ska flöda mycket lättare och snabbare, till exempel – att saker ska visa sig eller lösa sig eller ”bli gjorda” nästan så snart du har föreställt dig dem.

Du undrar varför en telefon eller posttjänst krävs, när allt du behöver göra är att bli tyst i några minuter på morgonen för att få en nedladdning av alla meddelanden från vem som helst som försöker nå dig, kanske notera vad de säger, men du behöver inte höra från eller kontakta andra på strikt fysiska sätt.

Du önskar ansluta till andra genom att tala till deras högre jag när du talar till (eller telepatiskt kopplar till) dem, och tar in deras högre uppfattning om det aktuella problemet och förstår hela delar av deras livsstil – dess färg, form, och geometriska symboler – som förklarar intuitivt vilka de är och resan de är på.

Och allt detta når dig på en nivå som gör ord otillräckliga.

Du känner också alltmer av liven, historierna, personligheterna och intrycken från träden, klipporna, djuren och jorden under dig, på sätt som du aldrig helt har upplevt tidigare, och du förstår att allt är heligt, allt är levande, allt är energi som ständigt utvecklas och öppnar sig.

Och du kan se igenom de nu ineffektiva uttrycken för regering, media, västerländsk medicin och utbildning, och förstå de många skikten av illvillighet och illusion som dessa har vidmakthållit så länge och titta på när de slöjor de konstruerat så omsorgsfullt för länge sedan upplöses inför deras ögon.

Inget av detta är överraskande, för du kommunicerar redan telepatiskt med andra på din interdimensionella resa både under vaken och sovande tid, när du multilokaliserar till olika delar av din galax och universum.

Du ser redan exakt vad som händer på planeten i vad som är indelat som ”politik”, vilket i själva verket är det lossnande greppet av den gamla regimen och skapandet av ett självständigt val och självstyrelse av Jordens Uppstigande mänsklighet.

Du känner redan att du själv är en del av det som kallas ”Naturen” och lika helig som Hon, och att alla ska hedras och värderas övermåttan.

Och du känner redan din egen Andes flygning över ny terräng, när du återkräver din plats i den Gudomliga styrelsen av din egen Jord.

Inte en plats där du måste ”betala för att existera”, utan en plats där ni tillsammans skapar allt högre nivåer av daglig existens, och arbetar i samhällen med andra fredsälskande, hjärtbaserade ljusväsen, där ingenting skapas av en ”tillfällighet” och inget tas för givet.

Det här är den plats som ni aktivt samskapar, med dina allt högre vibrationsmönster som leder vägen.

En planet av öppet delade naturläkemedel för störningar, sjukdomar eller skador.

En planet med fredligt överflöd för varje person, oavsett social ställning, ras, religion eller något yttre kännetecken.

Av skönhet och hela Jordens delaktighet, resonerande med den naturligt höga frekvens som är Jorden i Hennes sannaste färger och fullaste uttryck.

Du går in i en tid där alla Jordens sjukdomar och skador läks och släpper från greppet av ett system som skapats för länge sedan för att fängsla Hennes naturliga energier och Uppstigande kraft.

På samma sätt kan ditt eget uppstigande medvetande, genom din medvetenhet om denna process, kännas vag några dagar.

Detta beror på att ego-sinnet tror att detta är ett för stort skifte att ta sig an utan några tvivel på att du skall överleva processen.

Vissa överlever inte den, i fysisk mening är det så, och vi välsignar dem när de stiger upp till nästa del av resan.

Men de flesta som har tagit sig an den här Uppstigningsvägen rör sig, alldeles säkert, med några gupp och skakningar några dagar, och inte någon liten mängd trötthet och förvirring andra dagar.

Ändå känner du också i konstiga ögonblick en pågående inre spänning när du inser att, ”Detta är vår planets största ögonblick, denna frigöring och helande och färdighet som Hon har tagit sig an!

”Och jag är förkroppsligad nu för att delta som markpersonal i denna förbluffande tid – inte bara för att bevittna denna mirakulösa omvandling utan för att aktivt hjälpa Henne och mina medmänniskor, på vilket sätt som helst som jag kom hit för att hjälpa dem.”

Du kommer märka att Transformation inte är ett dödsögonblick, men för ego-sinnet kan det kännas som en döds- och återfödelseresa.

Och vi skulle säga, att din planets tidigare service-till-själv-orientering, obalansen av patriarkaliskt resonemang mot den matriarkala intuitiva kunskapen och det gamla förtrycket av jordens liv under falska former av kontroll – allt detta slutar nu på sätt som chockar inte bara dina kvällsnyhetskommentatorer, utan själva cellerna i ditt hjärta, sinne och kropp.

Och så, vi skulle inte misströsta om att du, även i dina mest påfrestande ögonblick, inte har styrkan att resa i detta nu.

Du är full av styrka och alltmer full av inspirationen och förståelsen du har sökt i hela ditt Jordeliv – i alla dina Jordeliv.

I alla dem har du bett om att förstå integreringen av det Gudomliga och det Mänskliga på sätt som din själ förstod, även när du arbetade under en matris som hävdade att ingen sådan sak är möjlig.

Och se, kära ni!

Alla ni, liksom Regnbågsbron, har bevisat att det inte är någon skillnad mellan det som är Heligt och Gudomligt, och det som är Mänskligt.

Ditt ögonblick har kommit! Var glad och ta till ditt hjärta.

Du är aldrig ensam.

Namaste! Vi står mitt ibland dig – öppna dina ögon och se oss.

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan
Om du skickar vidare, behåll integriteten av denna information genom att skriva ut den exakt som du hittar den här, inklusive länken till det ursprungliga inlägget. Tack.

 

Översättning: Lars-Eric Sidling         www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...