Sananda via Victoria Cochrane, 14 juli, 2017

Sananda

via Victoria Cochrane

14 juli, 2017

’Var den förändring som du vill se i världen’ är ett välkänt talesätt och kunde inte vara tydligare för dessa tider. Ingen kan ta fullt ansvar för världens händelser, ändå måste varje individ se sig själv som ansvarig. Hur kan det komma sig när det låter så motsägelsefullt? De separata liv som ni lever är en illusion, kära ni. Ni är främlingar utanför er familj och er vänkrets, ändå är ni alla förenade inom en energi av enhet genom Gud, Skaparen. Inom Universum finns ingen separation; allting och alla är ett och är förenade, därför är varje människa på Jorden förenad genom tanke och sinne. Varje tanke är förbunden genom det kollektiva medvetandet och vibrationen inom detta medvetande fluktuerar mellan att vara extremt positiv till våldsamt negativ. Det globala kollektiva medvetandet är förenat med det universella kollektiva medvetandet, som innehåller tankar och kunskap ifrån andra världar. Som överbryggande av allt medvetande står det Universella Sinnet.

Det Universella Sinnet är inget välkänt koncept, ändå är det något som förenar varje levande varelse på varje planet, genom deras medvetna hjärna. Men det är inte ett medvetande, snarare en minnesbank av kunskap, som har samlats genom mänsklig (och andra formers) samverkan och deras upplevelser. Det inkluderar en rikedom av kunskap som Mästarna av Ljus har uppnått genom sina många inkarnationer på Jorden och bortom, samt utifrån sina mästerskap och det inkapslar kunskapen från de uråldriga varelserna som från stjärnorna kom till Jorden och som höll Universums mysterier nära till hands. Kort sagt, så är Det Universella Sinnet den visdomsbank som kan, och borde, fås tillgång till av alla som söker upplysning, snarare än det Kollektiva Medvetandet, som är instabilt och opålitligt.

Många människor är energimässigt uppkopplade till det kollektiva medvetandet, utan att inse det och lämnas ofta undrande varför de känner sig så miserabla, när deras liv över lag inte är så dåliga. Den energi som strålas ut av det kollektiva medvetandet fluktuerar, saktar ner och svämmar över när det förekommer en extrem våg av negativitet; effekten på vissa människors humör och sinnen är betydande. Det är viktigt, kära ni, i synnerhet om ni alltmer tonar in er på energierna i uppstigningen och uppvaknandet, att ni förblir vaksamma gällande era ritualer för utrensning och beskydd. Låt inte er vibration sänkas av 3D-energins drama, som i hög grad cirkuleras av massmedia och sedan lämnas kvar för att få sväva som ett mörkt, hotfullt moln inom det kollektiva medvetandet. ’Hoppa av’ propagandans ström, lögner och svek, som vilseleder så många och välj att följa visdomen i det Universella Sinnet, som kan nås genom ert Högre Själv tillsammans med ert Heliga Hjärta. För att göra detta, kära ni, behövs meditation!

När ni förenar er med ert Högre Själv, som finns direkt ovanför huvudet och är allt från vitt till gyllene till sin färg, föreställ er att det kommer in genom toppen av huvudet in i hjärtområdet. Förena er med det antingen genom att energimässigt placera er inne i det, eller genom att upprätthålla dess ljus inom ert inre öga. Bli uppmärksam på ett skifte i energin runtomkring er när ni förenas till denna oändliga källa av visdom och kunskap. Ställ er fråga och låt vetskapen uppenbara sig för er utan vidare tanke: bara förnim och var medvetna om svaret. Den visdom som har sitt ursprung inom ert Högre Själv härstammar också från det Universella Sinnets databank.

Det Universella Sinnet är inte Guds sinne, utan ett statiskt ’bibliotek’ som samlar ihop visdom i stor mängd, men förändras inte för övrigt. Gud, eller Skaparens sinne, är däremot en levande skapelse-energi, som använder sig av det Universella Sinnet för att skapa användarens verklighet. Skapelsens vibration och energi är beroende av skaparens tro, tillit och övertygelse; ju mer positiv och tillitsfull användaren av visdomen och vetskapen är, desto gynnsammare för personen och det större goda kommer verkligheten att bli.

Så, hur positiv eller negativ är din verklighet just nu? Vilka tankar, attityder och övertygelser behöver du förändra för att komma in i ett Gudomligt flöde och i linje med det Universella Sinnet, som är redo att få leverera överflöd och medgång i utbyte för dina högre vibrationer och positiva frekvenser? När du gör förändringar i ditt perspektiv gällande vad livet kan leverera och börjar inse att dina vibrationer attraherar dem som är av samma frekvens, kommer din värld och attityderna hos dem som finns omkring dig också att börja förändras. Förändra dina tankar, förändra din verklighet…

Det är en enkel idé som kräver liten ansträngning, ändå är effekten på era liv och på världen omätlig, kära ni.

Jag Är er, i service och villkorslös kärlek,

Jeshua Ben Joseph (Jesus)

 

Source

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...