Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 15 juli

Kollektivet

15 juli, 2015

Kanal: Caroline Oceana Ryan

Hälsningar vänner, och Ljusets medresenärer! Vi är glada över att få ha chansen att tala med er idag.

Det är mycket som händer nu och precis som alltid, är allt ni ser på era TV- och datorskärmar endast en liten del av det som verkligen sker i världen och det är en nertystad och mycket förvanskad version av de verkliga händelserna.

Ni har, i den skenbara ”räddningsaktionen” för Grekland, fått se en frossar-orgie hos en del av världens maktstuktur (en alltmer försvagad struktur), medan den sväljer de grekiska tillgångarna som med rätta tillhör det grekiska folket.

Den rovgiriga utlåningen som fick den grekiska ekonomin på knäna var i verkligheten en del av planen för att få den grekiska regeringen till kapitulationens rand, inte bara omfattande de ekonomiska tillgångarna, utan även den grekiska kulturen, genom att beröva den självständighet i tanke och handling, i första hand gällande regeringen och sedan vad gäller det sätt som folket lever sitt dagliga liv.

När man ”står i skuld” till någon, är man i regel förpliktad gentemot denne, man skall arbeta enbart för att återbetala och tillmötesgå ställda krav. Man är inte längre sin egen person. Man är på ett sätt delvis ägd och styrd av denne. Ens handlingar är styrda av ens behov av att hålla sig utanför gäldenärens fängelse, som i modern tid har många skepnader.

Ni kan se hur de mörka hattarna har profiterat både på monetär och energimässig nivå; de som är fast i den oändliga skuldfällan känner att de inte har någon frihet, varken gällande finanser eller yttrande. Detta är sant om man betraktar regeringars val på en högre nivå, och individuella val på en lägre nivå, det banar väg både i länder och bland individer för en ännu lägre nivå av slaveriet än vad man för tillfället uppvisar.

Det hade faktiskt varken varit en skam eller en tragedi ifall Grekland hade lämnat den Europeiska Unionen.

Detta organ är en falsk konstruktion, som har skapats av den gamla maktstrukturen för att underlätta kontroll och för att systematiskt svälja tillgångar – ett steg mot Den Enda Världsregeringen, som planerades av Fourth Reich, som Angela Merkel faktiskt är chef för.

Ni kommer de facto inte att få se en domino effekt med ett land efter ett annat som faller i denna fälla, när deras falskeligen skapade lån förfaller. Alltför mycket har skett på de inre planen för att det skulle kunna hända. Ni kan undra: Vilka är dessa inre plan och hur påverkar de mitt liv?

De är nivåer av högre verklighet, det som ger liv åt er yttre verklighet till ”tiden”, på er Jords tidslinje. Den tidslinjen håller själv på att kollapsa, eftersom alla tider blir Nu i enlighet med den femte dimensionen.

Ni har bevittnat detta i ert eget liv – verkar det inte vara så att dagarna går allt snabbare nu, och till och med timmarna?

Ni inbillar er inte. En timme nu är ungefär hälften av den ”tid” som den en gång var. Under inflytande av astrologiska justeringar och häpnadsväckande energier som nu når Jorden, håller er inre verklighet på att förändras på drastiska sätt.

Det blir alltmer omöjligt genom yttre kontrollpåverkan, som de ekonomiska, regeringsmässiga och militärbaserade instanserna representerar, att tillfångata ert medvetande, till och med när man tillämpar metoder att skapa panik, rädsla för ”framtiden”, samt en tro på brist på pengar. Ändå är de mörka hattarna medvetna om energisfärerna. De hyllar de lägsta aspekterna för att från dessa energier kunna dra till sig fördelen att försäkra sig om vissa händelser och få tillgång till vissa energimässiga nätverkslinjer. De ber om att dessa nätverkslinjer, som nu alltmer har försvagats, skall styra det slag av energi mot dem som de är i behov av, inte bara för att styra över mänskligheten utan också för att kunna bibehålla sin fysiska och mentala styrka.

De vädjar till en mycket låg nivå av astral kraft. Vad de vägrar tro är att denna Jord och hennes befolkning stiger upp mycket högre än den dimensionen och allt vad den innehåller.

Ni hålls i en allt högre grad, inte längre tillbaka av intrigerna hos det gamla ”maktgänget”, som vår skrivare kallar dem, för det som de drar sin kraft från börjar alltmer försvagas, blir oviktigt eller existerar inte längre på det sätt som världens makthavare alltid har känt till dem.

Förstå att många av den lägre graden, de som befinner sig i mänsklig form, i ET–form och de som finns enbart i energiform, har vänt sig till Ljuset i dessa dagar av Uppstigningsenergierna och kommer att fortsätta att göra det. De har fått denna chans, denna stund av nåd, för att vända sig bort från den förstörelse som de har levt i, på egoistiska sätt och sätt som varit självändamålsenliga, i eoner.

Många upptäcker nu att den gamla konstruktionen håller på att gå mot sitt slut och trots den oförtrutna programmeringen som utförts av dem högre upp i beslutsordningen, hoppar de av från de lägre graderna och börjar röra sig uppåt, och ber att få lära känna Ljuset, ber om förlåtelse för allt som de har gjort, ber om att återfå makten över sina egna själar.

Det blir en svår resa. Ha medkänsla för deras kamp – både de som har vänt sig bort från mörkret och de som inte förstår att de är fångade i det – och var tacksamma att det inte är er resa.

Ja, det stämmer att det finns former av kämpande som ni i mänsklig form går igenom här. Men det är inte så att ni är fångade och ouppmärksamma, omedvetna eller utom kontroll gällande vem som bestämmer över er själ. Det är ert område av medinflytande, er själsresa, och det finns ingen som kan ta den ifrån er nu – så långt har ni kommit här på Jorden.

Ni kommer att befrias från mycket av avsky, ilska och känslor av hopplöshet vad gäller världssituationen, om ni kan samla ihop lite medkänsla för dem som finns bland regeringar, finansväsen och militärmakter runtom i världen och som fortfarande tror att de har ett vinnande koncept.

För vad är sann demokrati? Det är den verklighet som först skapas inombords och sedan går utåt, när mänsklig suveränitet åter kan garanteras för alla på Jorden, så som den var för eoner sedan, före Atlantis och Lemurias undergång. Nu garanteras den mänskligheten enbart för att ni kräver det.

Det innebär frihet i medvetandet, först och främst.

Det är varför grundarna och de som skrev Förenta Staternas konstitution talade i termer av frihet, vilket har omtalats i andra dokument, men som inte gällde den kontinent som skulle komma att skapa det Nya Atlantis.

Det är därför St Germain personligen var närvarande när undertecknandet av Deklarationerna för Självständighet skulle ske, för att förhindra tvekande eller flykt av någon som fruktade vedergällning från den Brittiska regeringen och militären (samma gäng som nu rånar Grekland, i en annan skepnad).

Därför höll han ett tal, anonymt och ändå passionerat, för att uppmana dem som var närvarande att minnas varför de hade samlats där och vad som stod på spel – inte enbart ett land, men i förlängningen hela mänsklighetens frihet. Nu talar vi inte om Förenta Staterna som de har blivit alltsedan dess – överkörda av de mörka hattarna som har stulit resurser och infört slaveri hos nästan varje folk i världen.

Vi talar om det som det Nya Atlantis var menat att bli; en plats för den fria viljan, av delat överflöd, av fullständiga mänskliga rättigheter och av rättvisa och jämlika mänskliga uttryckssätt, på samtliga nivåer, både kollektivt och individuellt.

Ni frågar er: Finns det fortfarande en chans? Är vi på väg mot den världen nu, mer än 200 år senare? Vi skulle vilja säga: För varje ögonblick rör ni er allt närmare och skapar den med era förväntningar, era böner till de högre rikena och er tro på inte bara NESARAs lag och dess fullständiga förverkligande, utan också på de högre energierna som hjälper er planets Uppstigning och er egen Uppstigning.

Det är inte bara en tillfällighet att avtalet med Iran slutligen fullföljdes samma vecka som Grekland togs över, skenbart av goda skäl, av dem som motsätter sig fred i alla former. Ta detta till er och förstå att fred alltmer är normen, annars skulle detta synnerligen ovanliga ögonblick av diplomati och mänskliga frågor aldrig kunnat inträffa. (Om ni har gissat att det fanns en Galaktisk närvaro i förhandlingsprocessen, så har ni rätt.)

Fred är alltmer normen och det som alla människor alltmer väljer, för sig själva, för sina samhällen, för sina länder och för världen.

För de nio som lämnade er i sin älskade A.M.E. -kyrka var sannerligen Änglar bland er.

De ser på er nu med oändlig kärlek, och de hoppas att ni visste att deras avfärd var planerad som en handling av de mörka, för att ytterligare göra er missmodiga och dämpa era sinnen, men att det motsatta faktiskt skedde. Det finns nu ett större och tydligare uttryckt krav för fred, för förnuft, för att alla människor skall behandlas lika och med rättvisa.

Hellre än att återinföra tanken på att de som bär en färg är lägre än de som är utan, så har motsatsen inträffat. Värdet av alla människors dyrbara liv har blivit alltmer poängterat och accepterat, genom denna och liknande tragedier.

Förlustens värde är i sin definition värdet av det som gick förlorat, ett värde som nu helt kan förstås. Det blir alltmer så att det blir mindre och mindre nödvändigt för förluster att inträffa, för mänskligheten att stå upp och säga: ”Stopp – dessa är våra systrar och mödrar, våra bröder och fäder. Vi älskar och vi skyddar dem, vi värderar dem mer än vi kan uttrycka.”

Det gäller för Charleston, det gäller för Grekland och det gäller för Iran.

Det gäller för Jorden och för allt liv på Henne.

Se på de astrologiska justeringarna som nu sker, se på Nymånens kraft. Se till kraften hos de stora kristallerna som har vaknat upp inuti Jorden, de uppvaknade Atlantiska nätverkslinjerna. Se till mänsklighetens beslut på det inre planet att stå enad som Ett.

Och känn ingen fruktan: ni rör er framåt och NESARA är på gång, med ofantlig fart. Allt är fullkomligt väl.

Namaste! Vi är med er, i varje stund.

Copyright 2015, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...